Royement

Royement

Bij onze dienstverlening staat een goede samenwerking centraal. Toch kan het voorkomen dat wij de relatie moeten beëindigen en de verzekeringpolis moeten stopzetten. Dit noemen wij royement. Wanneer gebeurt dit en wat zijn de gevolgen?

Wanneer royeren wij een werkgever?

Wij royeren als een werkgever:

  • de verzekeringspremie niet of onvolledig betaalt
  • fraudeert
  • weigert gevraagde informatie te verstrekken

Wat houdt het royement in?

Wij beëindigen de verzekeringspolis. Dan is het ook niet meer mogelijk om bij ons opnieuw een verzekering af te sluiten.

Wat zijn de gevolgen voor werkgever en werknemer?

Bij royement eindigt de deelname aan de verzekering en vervalt het recht op uitkering van alle lopende ziektegevallen. Daardoor eindigt ook de deelname aan de PLUS-verzekering voor alle werknemers. Werknemers met een eerste ziektedag vóór royementsdatum behouden wel hun aanspraken.

Betalingsverplichting ondanks royement

Een royement betekent niet dat de werkgever openstaande premievorderingen niet meer hoeft te betalen. Er is dan ook nog steeds een betalingsverplichting.

Gelukkig komen royementen niet vaak voor

Een royement is erg uitzonderlijk. Wij royeren alleen als er geen alternatieven zijn. Toch is het belangrijk te weten wanneer wij genoodzaakt zijn tot royement. En: wat de gevolgen zijn voor de verzekeringspolis en die van het personeel.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie