Veelgestelde vragen

Wat is de zorgverzekeringswet premie eigenlijk?

Men kent in Nederland meerdere eigen bijdrages voor zorg, één daarvan is de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).  Deze bijdrages worden door u of voor u (door de werkgever of verzekeraar) afgedragen aan de Belastingdienst. Hoeveel wordt afgedragen, is afhankelijk van uw inkomen, pensioen en/of uitkering.  De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw maakt onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Mensen met een hoger inkomen dragen meer bij dan mensen met een lager inkomen. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de langdurige zorg te financieren.

Wat is het Zvw-percentage voor 2018?

Het percentage voor uitkeringen vanuit Sazas voor 2018 is 5,65%. Dit wordt vanaf 2018 door Sazas op uw uitkering ingehouden. 

Ik had in 2017 of eerder een uitkering van Sazas. Heeft dit nog gevolgen voor mijn eerdere belastingaangiften?

Nee. De Belastingdienst heeft aangegeven hiermee al rekening te hebben gehouden. Daarnaast heeft Sazas voor u de afdrachten vanuit voorgaande jaren betaald. Wij zijn hierover nog in overleg met de Belastingdienst. Onze insteek voor het overleg met de Belastingdienst is dat dit geen (financiële) gevolgen voor u zal hebben.

Op het salaris dat ik van mijn werkgever ontvang wordt geen Zvw ingehouden. Hoe kan dat?

Op het loon dat u van uw werkgever ontvangt wordt loonheffing ingehouden. In deze loonheffing is de verschuldigde bijdrage voor de Zvw opgenomen. De ingehouden loonheffing wordt door uw werkgever aan de Belastingdienst afgedragen. 

Bij de uitkering van Sazas is deze verschuldigde Zvw-premie niet opgenomen in de loonheffing maar wordt deze apart op uw uitkering ingehouden.

Waarom vindt er over de uitkering van december een inhouding plaats en over de uitkering van november niet?

Wij keren uw uitkering altijd achteraf uit. Dus uw uitkering over december wordt betaald in januari. Vanaf januari 2018 is de Zvw-inhouding verplicht gesteld door de Belastingdienst. Dit betekent dat we vanaf die datum op alle uitkeringen de Zvw-inhouding moeten doen.  

Gaat Sazas de in het verleden niet betaalde Zvw premie terugvorderen?

Nee. Sazas gaat geen Zvw-premie terugvorderen. Sazas heeft dit voor u als verzekerde in het verleden onterecht betaald en corrigeert dit vanaf 1 januari 2018 op verzoek van de Belastingdienst. U hoeft u dus niet ongerust te maken over een terugvordering. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie