Wat is spoor 1 en 2 re-integratie?

In de Wet Poortwachter staan de regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim tijdens de eerste twee ziektejaren. Vaak hoort u de termen spoor en 2 re-integratie. Wat houdt dat precies in?

Als een werknemer door klachten zijn of haar werk niet kan uitvoeren, dan wordt er samen met de werkgever en arbodienst gekeken wat de mogelijkheden zijn en of terugkeer naar het eigen werk mogelijk is.

Er wordt gesproken van spoor 1 als de inspanningen gericht zijn de werknemer te laten terugkeren in het eigen werk of in een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld iemand met rugklachten die zo ernstig beperkt is, dat hij zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. Dan kan spoor 2 worden ingezet waarbij de werkgever zich inspant (vaak samen met de arbodienst) om passend werk te vinden op een andere plek.

Lees de uitgebreide beschrijving van spoor 1 en 2 met voorbeeld.

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie