Wat kan ik doen om de verzuimduur te verkorten?

Een zieke werknemer binnen het bedrijf is vervelend. Natuurlijk hoopt u dat een medewerker zo snel mogelijk weer het werk kan hervatten. Belangrijk is wel dat dit altijd in goed overleg gaat en dat u samen met de werknemer kijkt wat mogelijk is. De twee sleutelbegrippen in de aanpak zijn: betrokken zijn en in de regie blijven. Wat kunt u doen om de verzuimduur te verkorten?

  • Zorg voor duidelijkheid over de aanpak en werkwijze bij ziekte (verzuimbeleid)
  • Maak duidelijke afspraken over de ziekmelding
  • Maak goede en heldere afspraken over contact en vervolgcontact
  • Maak waar mogelijk geheel of gedeeltelijke werkhervattings afspraken
  • Zoek passend vervangend werk binnen uw bedrijf als het mogelijk is
  • Houd de zieke werknemer zoveel mogelijk betrokken bij het bedrijf

Een goed contact onderhouden met uw werknemer is het meest belangrijk. Zo weet u wat er speelt en kunt u in gesprek blijven over de mogelijkheden voor werkhervatting. Dat werkt!

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie