Werkgeverslasten

Keuze in meeverzekeren werkgeverslasten 

Houd er rekening mee dat wanneer u een werknemer een brutosalaris aanbiedt, u maandelijks meer kosten kwijt bent dan het brutoloon. Bovenop het brutosalaris komen namelijk nog een aantal (verplichte) extra bijdragen en reserveringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maandelijks opzij leggen van vakantiegeld, werkgeversbijdrage pensioenfonds en bijdrage aan het algemeen werkloosheidsfonds.

Hoe hoog de werkgeverslasten exact uitvallen, is mede afhankelijk van de CAO en optionele posten als opleidingskosten voor werknemers, dertiende maand etc. Reken voor de totale werkgeverslasten in ieder geval op een percentage van tussen de 20 en 35 procent van het brutosalaris.

U kunt bij Sazas optioneel kiezen voor het verzekeren van uw werkgeverslasten in het eerste en tweede ziektejaar. U kunt hiervoor kiezen uit 20%, 25% of 30%. Kiest u voor het meeverzekeren dan wil dit zeggen dat uw premie en uitkering met het gekozen percentage verhoogd worden.

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie