Wet aanpak schijnconstructies en inhouding premie

Per 1 januari 2017 treedt een volgend deel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking. Vanaf dat moment is het verboden een inhouding en/of verrekening  te doen op het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon. Voorbeelden hiervan zijn maaltijdkosten of verzekeringspremies. Onder bepaalde voorwaarden is er een uitzondering mogelijk om wel in te mogen houden op het wettelijk minimumloon.

Wat mag er wel en wat mag er niet?

Verplichte inhoudingen, gebaseerd op een wettelijke basis, mogen nog wel worden ingehouden. Denk bijvoorbeeld aan de loonheffingen en aan pensioenpremie. Andere inhoudingen zijn met het verbod niet meer toegestaan als de werknemer hierdoor minder verdient dan het nettoloon, berekend op basis van het wettelijke bruto minimumloon.

Uitzonderingen (onder voorwaarden) zijn kosten voor huisvesting en zorgverzekering. Inhoudingen voor bijvoorbeeld verzekeringspremies mogen nog wél plaatsvinden op bijvoorbeeld het meerdere loon en op het vakantiegeld.

De WAS kan mogelijk gevolgen hebben voor de inhouding van de PLUS-premie

Door deze wet is er in sommige gevallen geen ruimte meer voor inhouding van de PLUS-premie als de werknemer hierdoor minder uitbetaald krijgt dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon. Er zijn een aantal mogelijkheden om de PLUS-inhouding nog wel mogelijk te laten zijn. Zo kunt u wellicht de overwerkvergoeding, het vakantiegeld of een andere extra looncomponent hiervoor aanwenden.

Een andere optie is dat u (de werkgever) vanuit het principe van goed werkgeverschap, de PLUS-premie voor uw rekening neemt. Kan dat allemaal niet, dan is het overstappen naar de individuele PLUS-verzekering van Sazas wellicht een optie voor de werknemer. Daarmee blijft de werknemer in ieder geval gewaarborgd van de inkomensaanvulling die deze verzekering biedt.

Biedt het bovenstaande geen oplossing voor u, neem dan contact op met onze klantenservice: 088 5679 100. Onze medewerkers kunnen u informeren over de WAS en over eventuele andere oplossingen.

Meer weten over de WAS?

Kijk dan hier. Hier vindt u veel meer praktische informatie over de WAS. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie