Man In Kas Blauwe Trui Tussen Tomaten Bannerformaat

Interventies: weer aan het werk of ziekmelding voorkomen

Een interventie als rugtraining of mediation moet de terugkeer naar het werk bevorderen (re-integratie). Of: voorkomen dat uw werknemer zich ziek meldt. Voor interventies werken wij samen met Stigas en interventiebureaus die zijn gespecialiseerd in de agrarische en groene sector. Deze kennen de omstandigheden van onze sector en uw bedrijf goed. 

Interventie 1: het 1e spoor

Bij het 1e spoor zorgen wij ervoor dat uw werknemer weer gezond aan de slag gaat in uw bedrijf. Soms betekent dat een andere functie. Hoewel wij ons best doen om uw werknemer terug te laten keren naar uw bedrijf, is dat niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als klachten het eigen werk onmogelijk maken.

Een werknemer met rugklachten kan bijvoorbeeld een gerichte rugtraining volgen om weer terug te keren in zijn eigen werk als hovenier of op een andere plek binnen het eigen bedrijf.

Animatie afbeelding over spoor 1. Van verzuim naar terugkeer eigen werk - Sazas.nl

Interventie 2: het 2e spoor

Is terugkeer onmogelijk? Dan kijken we of re-integratie bij een ander bedrijf binnen de agrarische en groene sector mogelijk is. Als dat niet lukt, bemiddelen we ook voor bedrijven buiten deze sector.

Van hovenier naar taxichauffeur

Onderstaande situatie is gebaseerd op een situatie van een klant. Uiteraard zijn alle herleidbare gegevens eruit gehaald. Een 53-jarige productiemedewerker bij een hovenier meldt zich ziek vanwege knieklachten. Na verloop van tijd wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet, waarbij uitgebreid wordt gekeken naar de klachten in relatie tot de werkzaamheden. Terugkeer naar eigen bedrijf lijkt niet meer mogelijk. De arbeidsdeskundige adviseert op basis hiervan de inzet van spoor 2. De werknemer krijgt een afspraak met een re-integratiebedrijf.

Animatie afbeelding over spoor 2. Van verzuim naar nieuwe werkplek - Sazas.nl

De werknemer geeft tijdens het eerste gesprek aan dat hij interesse heeft om ander werk te gaan doen en taxichauffeur wil worden. Dat heeft hij ook al besproken met de arbeidsdeskundige. Het re-integratiebedrijf ziet aanknopingspunten en legt contacten met regionale taxibedrijven. Er wordt al snel een geschikt taxibedrijf gevonden. Daar wordt bekeken of de werknemer past binnen dit taxibedrijf. Dat blijkt gelukkig zo te zijn. De werknemer krijgt in dit geval de opleiding tot taxichauffeur vergoed vanuit Sazas en rond deze succesvol af.

Vanaf dat moment gaat hij aan de slag als chauffeur bij het taxibedrijf op detacheringsbasis. De oude werkgever betaalt het loon nog door tot twee jaar na de eerste ziektedag. Het taxibedrijf betaalt een tarief aan de oude werkgever. Het voordeel voor het taxibedrijf is dat men een chauffeur heeft waarbij men geen ziekterisico loopt. De werknemer kan terugvallen op zijn opgebouwde rechten, mocht toch blijken dat het tegenvalt. De nieuwe werkgever loopt ook weinig tot geen risico, omdat dit wordt gecompenseerd vanuit het UWV. Kortom: alle partijen zijn hierbij gebaat.

U krijgt veel interventies vergoed

Wij vergoeden bovengemiddeld veel interventies. De kosten van een door ons betaalde interventie kunnen variëren van € 500,- tot € 10.000,-. Wij zijn niet voor niets dé verzuimspecialist, dus u mag op ons rekenen als er echt iets aan de hand is. Wij maken ons sterk voor een gezond bedrijf met gezonde werknemers. Bij de inzet van interventies kijken we verder dan de kosten. Het gezamenlijk belang van u als werkgever en uw werknemer telt bij ons dan ook zwaar. 

Voordelen

  • Interventies op maat
  • Bovengemiddeld veel vergoedingen
  • Inzet bij het 1e en 2e spoor

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inzet van een interventie, neem dan gerust contact met ons op via onze klantenservice: 088 5679 100.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie