Dame Met Whiteboard Op Achtergrond Donkerder Bannerformaat

Preventief Medisch Onderzoek: gezondheidsrisico's vroeg in beeld


U ontvangt vrijblijvend een offerte

Offerte aanvragen

Gezondheidsrisico's vroeg in beeld

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt gezondheidsrisico's rondom werk vroeg in beeld. Ernstig overgewicht, hoog cholesterol en suikerziekte: wij signaleren ook risico's door iemands leefstijl. Na het onderzoek krijgt uw werknemer advies over wat hij of zij kan doen om gezondheidsklachten te voorkomen. Vanwege privacyredenen is de uitslag alleen beschikbaar voor uw werknemer. Voor het PMO werken wij samen met onze partner Stigas. 

Istock 515444656 Tiny

PMO voor groepen

Onderzoeken wij de gezondheidsrisico's van meer dan 20 werknemers? Dan maken wij een groepsrapportage met geanonimiseerde resultaten. U krijgt geen informatie over individuele werknemers. Wel krijgt u meer zicht op gezondheidsproblemen van bepaalde groepen werknemers. En: advies over verbetering van werkomstandigheden. 

Een PMO is verplicht

Volgens de Arbowet (artikel 18) bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers een PMO aan te bieden. Uw werknemer hoeft hiervan geen gebruik te maken. Maakt hij of zij wel gebruik van de PMO? Dan zijn de kosten voor uw rekening. 

PMO op locatie of bij Zorg van de Zaak

Vanaf 8 werknemers komt onze partner naar u toe. Het PMO vindt dan plaats in de Stigas Gezondheidsbus die dan op uw bedrijfslocatie staat. Bij minder dan 8 werknemers, vindt het PMO plaats op een locatie van Zorg van de Zaak. 

Meer informatie over PMO?

Neem dan contact op met Stigas Servicedesk: 085 044 07 00 en kies voor optie 1. Of kijk op http://www.stigas.nl/diensten/preventief-medisch-onderzoek.