Man Met Bril Mobiel Bellend Laptop Bannerformaat

Preventiespreekuur voor vragen over veilig en gezond werken

Preventiespreekuur voor vragen over veilig en gezond werken

Hebben uw werknemers vragen over veilig en gezond werken? Bijvoorbeeld over werkrisico's, persoonlijke beschermingsmiddelen of gezondheidsklachten die mogelijk samenhangen met het werk? Dan kunnen zij het preventiespreekuur bezoeken. 

Istock 861565642 Tiny

Gratis

Onze partner Stigas organiseert het preventiespreekuur. Bent u als werkgever aangesloten bij Stigas? Dan is een bezoek kosteloos.

Beroepsgeheim

De medewerkers van Stigas hebben een beroepsgeheim. Gegevens van uw werknemers behandelen zij dan ook strikt vertrouwelijk. Bezoekt uw werknemer het preventiespreekuur? Dan informeert Stigas u hierover niet. Zelfs wij krijgen geen informatie over een bezoek aan het preventiespreekuur. Kan de werknemer de gezondheidsklachten alleen verminderen door aanpassing van het werk of de functie? Dan krijgt hij of zij het advies om eerst met u als werkgever te overleggen. 

Vrijwillig bezoek preventiespreekuur

U kunt uw werknemers stimuleren naar het preventiespreekuur te gaan, maar u mag ze niet verplichten. Een bezoek is altijd vrijwillig. 

Meer informatie of afspraak maken

Wilt u meer informatie over het preventiespreekuur, of een afspraak maken? Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk: 085 044 07 00 en kies voor optie 1. 


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie