Man Blauw Shirt Buiten Tussen Groen Bannerformaat

Verzuimpakketten & verzuimbegeleiding

Dek financiële risico's af met onze verzuimpakketten 

Ziek personeel kan de gezondheid van uw bedrijf bedreigen. Met onze verzuimverzekering dekt u hiervan de financiële risico's af. En breidt u deze uit met onze verzuimbegeleiding? Dan begeleiden we uw zieke werknemer vanaf de eerste ziektedag. Doel: een gezonde terugkeer op de werkvloer. Voor de verzuimbegeleiding werken we samen met arbodienst Zorg van de Zaak.

Onze verzuimbegeleiding

Met onze preventieve aanpak houden wij uw werknemers gezond. Bij ziekte helpen we uw werknemer ook weer op de been. Met een werkplekonderzoek of re-integratie. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen we uw bedrijf bij hoog verzuim. Met ons programma VerzuimOnderDeDuim verlagen en verminderen wij dit verzuim.

Pakketten

U kiest uit 3 pakketten: het verzuimpakket Compleet, het verzuimpakket Basis, of het verzuimpakket Eigen Regie. 

 • Verzuimpakket Compleet

  De regie van verzuimbegeleiding legt u bij de arbodienst. Wij ondersteunen u ook bij de Wet Poortwachter, al blijft u hier wel zelf eindverantwoordelijk voor. Vanaf 1 januari 2017 krijgt u naast ondersteuning ook kosteloos een upgrade met Poortwachtergarantie. Dit houdt in dat wij in samenwerking met onze arbodienst een garantie afgeven op het voldoen aan de Wet Poortwachter. Verder maakt u gratis gebruik van de Verzuimdesk die binnen 48 uur contact opneemt over een ziekmelding. Ook kosteloos is de inzet van een werkplekonderzoek. Adviseert de bedrijfsarts interventies? Dan vergoeden wij deze in het eerste en tweede ziektejaar. Voordelen van dit verzuimpakket zijn: verzuimdesk voor regie op verzuim, deskundige samenwerkingspartners, hulp bij preventie en verminderen van verzuim, en poortwachtergarantie. 

 • Verzuimpakket Basis

  U voert de eerste twee weken zelf de regie van verzuimbegeleiding. De ziekmelding geeft u wel meteen aan ons door, maar er vindt geen huisbezoek of telefonische intake plaats. Uiteraard kunt u wel altijd feedback vragen aan de Arbodienst. Na twee weken inventariseren wij samen met u of u ondersteuning wenst.

 • Verzuimpakket Eigen Regie

  Het verzuimpakket Eigen Regie is voor grote bedrijven die het verzuimbeleid  zelf willen en kunnen regisseren. Wij bieden dan alleen de wettelijk verplichte taken aan. Vooral medische. Andere diensten huren we in op verrichtingenbasis. Hierover maken we vooraf heldere afspraken. Dit pakket is vooral geschikt voor bedrijven vanaf ongeveer 100 medewerkers. 

Premie

 • Verzuimpakket Compleet: 0,45% van de loonsom (excl. btw)
 • Verzuimpakket Basis: 0,39% van de loonsom (excl. btw)
 • Verzuimpakket Eigen Regie: 0,29% van de loonsom (excl. btw)

Hoe wordt de premie voor het verzuimpakket vastgesteld? 

De jaarpremie wordt berekend op basis van het (individuele) loon van de werknemer. Hier wordt een minimum premiebedrag van € 34,- en een maximum premiebedrag van € 160,- aan verbonden. ls de werknemer een gedeelte van het jaar in dienst is geweest, dan wordt de premie naar rato vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u een verzuimpakket samen met de BASIS-verzekering? Bekijk uw actuele premie en vraag een offerte op. Alleen een verzuimpakket kan ook, neem hiervoor contact op met onze klantenservice: 088 5679 100.


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie