Een afbeelding van irrigatie van landbouwgewassen in een kas uit de sector glastuinbouw - Sazas.nl

Individuele PLUS-verzekering


U ontvangt vrijblijvend een offerte

Offerte aanvragen

Individuele PLUS-verzekering vult inkomen aan bij langdurig verzuim 

Uw werkgever betaalt uw loon. Ook als u ziek wordt en daardoor niet kunt werken, betaalt uw werkgever het loon door bij ziekte. Als u langer ziek blijft, bestaat de kans dat u terugvalt in inkomen. In veel agrarische en groene cao's daalt uw loon vanaf een half jaar ziekte. De Individuele PLUS-verzekering geeft dan een aanvulling op uw inkomen. Met de Individuele PLUS-verzekering blijft uw inkomen beter op peil bij ziekte en tijdens de WIA.

Boomstronken Sazas De Verzuimspecialist

Voor werknemers in de sector agrarisch en groen

De verzekering is voor werknemers in de agrarische en groene sector waarvan de werkgever deSAZAS Verzuimverzekering niet (meer) bij ons heeft. Dan vervalt ook voor de werknemer automatisch de PLUS-verzekering. Gevolg: financieel risico bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De Individuele PLUS-verzekering biedt dan uitkomst. 

De Individuele PLUS-verzekering geeft een aanvulling bij ziekte op uw inkomen als u langer ziek bent dan 6 maanden. De aanvulling bestaat uit:

  • 10% van uw verzekerde jaarloon van de 27e tot met de 52e week van ziekte (tweede halfjaar).
  • 15% van uw verzekerde jaarloon van de 53e tot en met de 104e week van ziekte (tweede jaar van ziekte)
  • 10% van uw verzekerde jaarloon bij inkomensachteruitgang vanaf week 105 (na 2e jaar) Deze aanvulling ontvangt u maximaal vijf jaar en wordt ook uitgekeerd als u volgens de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • WGA-hiaat. Als hiervan sprake is ontvangt u een aanvulling.

Premie Individuele PLUS-verzekering

De premie bedraagt 1,10% van het verzekerde jaarloon. Per kwartaal schrijven wij de premie via automatische incasso van uw rekening af. Bij afsluiting betaalt u eenmalige kosten van € 72,-. U kunt hier meer over lezen in het dienstverleningsdocument, wat u onder de downloads vindt.

Hulp bij arbeidsongeschiktheid

Wij helpen u bij uw re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid.

Voordelen Individuele PLUS-verzekering

  • inkomen op peil bij ziekte
  • gunstige premie
  • aanvulling op inkomen na half jaar ziekte en tijdens de WIA
  • een aanvulling op de WIA-uitkering bij het WGA-hiaat

Meer informatie

Download de brochure Individuele PLUS-verzekering. Of neem contact op met onze klantenservice: 071 568 91 99.