Gman Blauw Blokjesshirt In Kas Bannerformaat

Individuele PLUS-verzekering

Individuele PLUS-verzekering vult inkomen aan bij langdurig verzuim 

Uw werkgever betaalt uw loon. Ook als u ziek wordt en daardoor niet kunt werken, betaalt uw werkgever het loon door bij ziekte. Als u langer ziek blijft, bestaat de kans dat u terugvalt in inkomen. In veel agrarische en groene cao's daalt uw loon vanaf een half jaar ziekte. De Individuele PLUS-verzekering geeft dan een aanvulling op uw inkomen. Met de Individuele PLUS-verzekering blijft uw inkomen beter op peil bij ziekte en tijdens de WIA.

Istock 678248514 Tiny

Voor werknemers in de sector agrarisch en groen

De verzekering is voor werknemers in de agrarische en groene sector waarvan de werkgever de Sazas Verzuimverzekering niet (meer) bij ons heeft. Dan vervalt ook voor de werknemer automatisch de PLUS-verzekering. Gevolg: financieel risico bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De Individuele PLUS-verzekering biedt dan uitkomst. 

De Individuele PLUS-verzekering geeft een aanvulling bij ziekte op uw inkomen als u langer ziek bent dan 6 maanden. De aanvulling bestaat uit:

  • 10% van uw verzekerde jaarloon van de 27e tot met de 52e week van ziekte (tweede halfjaar).
  • 15% van uw verzekerde jaarloon van de 53e tot en met de 104e week van ziekte (tweede jaar van ziekte)
  • 10% van uw verzekerde jaarloon bij inkomensachteruitgang vanaf week 105 (na 2e jaar) Deze aanvulling ontvangt u maximaal vijf jaar en wordt ook uitgekeerd als u volgens de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • WGA-hiaat. Als hiervan sprake is ontvangt u een aanvulling.

Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering?

 Verzekeringskaart -button _new

Premie Individuele PLUS-verzekering

De premie bedraagt 1,10% van het verzekerde jaarloon. Per kwartaal schrijven wij de premie via automatische incasso van uw rekening af. 

Hulp bij arbeidsongeschiktheid

Wij helpen u bij uw re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid.

Voordelen Individuele PLUS-verzekering

  • Inkomen op peil bij ziekte
  • Gunstige premie
  • Aanvulling op inkomen na half jaar ziekte én tijdens de WIA

Gezondheidsverklaring

Bij de acceptatie voor deze verzekering kan een gezondheidsverklaring vereist zijn. De gezondheidsverklaring is niet vereist als u zich binnen drie maanden aanmeldt nadat uw werkgever zijn verzuimverzekering bij Sazas heeft opgezegd. In alle overige gevallen is de gezondheidsverklaring wel vereist. Hoe werkt dat nu precies en welke spelregels gelden hierbij? Bekijk hier alle informatie. 

Individuele PLUS-verzekering afsluiten?

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en naar ons te sturen. Stuur ook de machtiging voor automatische incasso en zonodig de gezondheidsverklaring mee. Bij afsluiting betaalt u eenmalige afsluitkosten van € 74,-. U kunt hier meer over lezen in het dienstverleningsdocument.

Arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschiktheid meld u aan ons. U doet dat zes maanden na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Het formulier daarvoor vindt u bij “downloads” onderaan deze pagina. Lees ook de voorwaarden door. Daarin staat beschreven wat de spelregels zijn bij ziekte.

Meer informatie

Download de brochure Individuele PLUS-verzekering. Of neem contact op met onze klantenservice: 088 5679 100