Een afbeelding van irrigatie van landbouwgewassen in een kas uit de sector glastuinbouw - Sazas.nl

PLUS-verzekering


U ontvangt vrijblijvend een offerte

Offerte aanvragen

PLUS-verzekering voorkomt dat uw werknemer terugvalt in loon

Heeft u als werkgever in de agrarische en groene sector een SAZAS Verzuimverzekering? Dan krijgen uw werknemers automatisch een aanbod voor de PLUS - verzekering. Hoewel u bij ziekte of een ongeval het loon doorbetaalt, kan uw werknemer toch in loon terugvallen. De PLUS - verzekering vult het inkomen dan goed aan. 

Schapen

Uitkering óók in de WIA-jaren

In veel agrarische en groene cao’s heeft u als werkgever de keuze om na een half jaar 90% uit te betalen en 85% in het tweede ziektejaar. Bij langdurige ziekte daalt het inkomen van uw werknemer. Een PLUS - verzekering is dan prettig. Deze verzekering keert al uit bij ziekte vanaf een half jaar en óók in de WIA-jaren. 

UWV kijkt naar wat uw werknemer nog wél kan

Is uw werknemer 2 jaar ziek? Dan keurt het UWV hem of haar. Deze instantie kijkt dan naar de arbeidsgeschiktheid. Wat kan uw werknemer nog wél? Maar ook naar wat hij of zij kan verdienen. Vaak betekent dit dat het inkomen flink daalt. De PLUS - verzekering vult dit goed aan. 

Inkomen op peil bij ziekte

De PLUS - verzekering vult het inkomen aan na 6 maanden ziekte. De aanvulling bestaat uit:

  • 10% van het verzekerde jaarloon van de 27e tot en met de 52e ziekteweek
  • 15% van het verzekerde jaarloon van de 53e tot en met de 104e ziekteweek
  • 10% van het verzekerde loon bij inkomensachteruitgang vanaf de 105e ziekteweek
    (maximaal 5 jaar en ook bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid)
  • WGA-hiaat. Als er sprake is van een WGA-hiaat, dan ontvangt de werknemer een aanvulling op zijn WIA-uitkering

Premie PLUS - verzekering

De premie is 0,90%. Deze premie houdt u als werkgever in op het loon en draagt deze aan ons af. Bij ziekte keren wij rechtstreeks uit aan uw werknemer.

Voordelen PLUS - verzekering

  • inkomen op peil bij ziekte
  • gunstige premie
  • aanvulling op inkomen na half jaar ziekte
  • aanvulling tijdens WGA-hiaat

Meer informatie

Download de brochure PLUS - verzekering, kijk bij "veelgestelde vragen over de PLUS-verzekering," of neem contact op met onze klantenservice: 071 568 9199.


Bereken de premie voor uw SAZAS Verzuimverzekering

SAZAS helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie