Dame Met Sjaal Man Met Blauw Blokjesshirt Bannerformaat

Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet

Het is voor u natuurlijk geen prettig idee dat een werknemer die ziek uit dienst gaat, of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, u veel geld kan kosten. Toch is dat zo. Dat merkt u namelijk aan de premies die u aan het UWV betaalt. Het is dus in uw belang dat een zieke ex-werknemer alle mogelijkheden benut om te werken en de juiste ondersteuning krijgt. En dat kan. Neem het heft in eigen hand, word eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dan weet u zeker dat er werk wordt gemaakt van de begeleiding van zieke ex- werknemers. Zo krijgt u grip op uw kosten.

Kosten voor zieke ex-werknemers

U heeft voor werknemers die ziek uit dienst gaan, of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, te maken met de Ziektewet. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires. Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft, betaalt u wel een hogere Ziektewetpremie omdat de ex-werknemer langer ziek is. En als hij na de eerste twee ziektejaren door het UWV arbeidsongeschikt wordt bevonden en in de WGA belandt, wordt dit doorbelast in uw WGA-premie gedurende maximaal tien jaar. Maar er is een alternatief: voor deze ex-werknemers kunt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. 

Eigenrisicodrager worden

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van het wettelijke recht op een Ziektewetuitkering en de hoogte en duur daarvan. U betaalt zelf de uitkering aan zieke ex-werknemers. En u heeft de regie bij de begeleiding, de re-integratie en het opleggen van een sanctie als iemand hieraan niet meewerkt.

Eigenrisicodragerschap uitbesteden

U kunt deze taken ook uitbesteden. Als u kiest voor de ZW-eigenrisicoverzekering ondersteunt uw verzekeraar u bij uw verantwoordelijkheden, zoals een correcte bepaling van het recht op een uitkering en de hoogte en duur daarvan. Ook betalen zij de uitkering aan deze ex-werknemers. En het allerbelangrijkste: Zij maken werk van persoonlijke begeleiding. Sazas kan u hierbij helpen.

Voor welke werknemers?

Deze ZW-eigenrisicodragersverzekering biedt dekking voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Ook werknemers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires, vallen onder de verzekering. 

Persoonlijke begeleiding

Als een zieke ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering wordt hij door een casemanager begeleid. Voor deze persoonlijke begeleiding werken wij samen met een professionele partij die over veel ervaring beschikt. Deze professionals onder houden actief contact met de ex-werknemer – met constante focus op de mogelijkheden – en houden ook u goed op de hoogte. Soms moeten er kosten gemaakt worden om iemand weer aan de slag te helpen. Als deze kosten lager zijn dan de baten, nemen wij die voor een deel voor onze rekening. Als ze hoger zijn dan de baten bespreken we samen met u of wij bijdragen in de kosten.

Wanneer en hoe kunt u eigenrisicodrager worden?

Er zijn jaarlijks twee momenten waarop u eigenrisicodrager kan worden voor de Ziektewet: op 1 januari en op 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden. Voor het eigenrisicodrager worden stelt het UWV twee voorwaarden. De begeleiding van zieke ex-werknemers moet plaatsvinden in samenwerking met een deskundige persoon of organisatie én in de drie  jaar vóór de begindatum van het eigenrisicodragerschap mag u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn geweest. 

Bepaalde werknemers blijven bij het UWV

Voor bepaalde werknemers kunt u geen eigenrisicodrager worden. Het gaat om werknemers die ziek zijn ten gevolge van orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en werknemers met een structurele functionele beperking of arbeidshandicap. Zij blijven verzekerd bij het UWV en u blijft voor hen premie betalen aan het UWV. 

Wat kost het?

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering inclusief de dienstverlening. De premie hangt onder andere af van uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en van de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom.

Met onze gratis Overstapservice stapt u eenvoudig over naar Sazas

Met deze service zeggen wij voor u de verzekering en arbozorg bij uw huidige verzekeraar en arbodienstverlener op. Lees hier hoe dit precies in zijn werk gaat. 

Interesse?

Neem dan contact op met uw accountmanager of onze klantenservice: 088 5679 100. Zij helpen u verder.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie