Wat is het eerste en tweede spoor re-integratie?

Bij re-integratie wordt er vaak gesproken over eerste en tweede spoor re-integratie. Als accountmanager krijg ik - Brigitte Oosterbaan - daar regelmatig vragen over van mijn relaties. Wat houdt het precies in: eerste en tweede spoor? En hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Reintegratie-eerste-tweede-spoor-Brigitte-Oosterbaan.jpg

Re-integratie: aan het werk of ziekmelding voorkomen

Een interventie kan worden ingezet om de terugkeer naar het werk bevorderen (re-integratie). Het kan ook worden ingezet om te voorkomen dat een werknemer zich ziek meldt. Een interventie is de inzet van een rugtraining of mediation die als doel heeft de terugkeer naar het werk bevorderen (re-integratie). Voor interventies werken wij samen met Stigas en interventiebureaus die zijn gespecialiseerd in de agrarische en groene sector. Deze kennen de omstandigheden van onze sector en uw bedrijf goed. Vaak krijg ik vragen over de inzet van het eerste en tweede spoor. Aan de hand van een voorbeeld van hovenier met rugklachten leg ik u graag uit wat het eerste en tweede spoor inhoudt.

Het 1e spoor

Bij het 1e spoor zorgen wij ervoor dat uw werknemer weer gezond aan de slag gaat in uw bedrijf. Soms kan dat ander werk in hetzelfde bedrijf betekenen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best de werknemer te laten terugkeren naar uw bedrijf. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als de klachten het eigen werk onmogelijk maken. Een werknemer met rugklachten kan bijvoorbeeld een gerichte rugtraining volgen om weer terug te keren in zijn eigen werk als hovenier of op een andere plek binnen het eigen bedrijf.  In beide gevallen spreken we over het eerste spoor.

Het 2e spoor

Het tweede spoor wordt ingezet als terugkeer naar het eigen bedrijf niet meer mogelijk is. De werknemer kan mogelijk wel ander werk doen bij een ander bedrijf of zelfs buiten de sector. U staat niet alleen voor deze lastige opgave. Onze re-integratieadviseurs helpen u daarbij. We bemiddelen bij andere bedrijven en zelfs bij bedrijven buiten de sector.

Van hovenier naar taxichauffeur

Een voorbeeld

Een 53-jarige productiemedewerker bij een hovenier meldt zich ziek vanwege knieklachten. Na verloop van tijd wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet, waarbij uitgebreid wordt gekeken naar de klachten in relatie tot de werkzaamheden. Terugkeer naar eigen bedrijf lijkt niet meer mogelijk. De arbeidsdeskundige adviseert op basis hiervan de inzet van spoor 2.

De werknemer krijgt een afspraak met een re-integratiebedrijf

De werknemer geeft tijdens het eerste gesprek aan dat hij interesse heeft om ander werk te gaan doen en taxichauffeur wil worden. Dat is ook al besproken met de arbeidsdeskundige. Het re-integratiebedrijf ziet aanknopingspunten en legt contacten met regionale taxibedrijven. Er wordt al snel een geschikt taxibedrijf gevonden. Gelukkig past de werknemer ook goed bij het taxibedrijf. De werknemer krijgt de opleiding tot taxichauffeur vergoed vanuit Sazas en rond de opleiding succesvol af.

Hoe zit het financieel?

Vanaf dat moment gaat hij aan de slag als chauffeur bij het taxibedrijf op detacheringsbasis. De oude werkgever betaalt het loon nog door tot twee jaar na de eerste ziektedag. Het taxibedrijf betaalt een tarief aan de oude werkgever. Het voordeel voor het taxibedrijf is dat men een chauffeur heeft waarbij men geen ziekterisico loopt. De werknemer kan terugvallen op zijn opgebouwde rechten, mocht toch blijken dat het tegenvalt. De nieuwe werkgever loopt ook weinig tot geen risico, omdat dit wordt gecompenseerd vanuit het UWV. Kortom: alle partijen zijn hierbij gebaat.

Wanneer inzet 1e en 2e spoor?

Ik wijs klanten er op dat ze ook eerder een 2e spoor traject kunnen inzetten. Als u verwacht dat het lastig wordt voor een werknemer om terug te keren bij het eigen bedrijf, kunt u ook eerder een 2e spoor traject inzetten. Bespreek dit uiteraard ook met de werknemer en Sazas. Wij helpen u graag hierbij. Wij hebben ruime ervaring met dit soort trajecten en deze kennis zetten we graag voor u in.

Gepubliceerd op 8 maart 2016

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: