Verplichte RI&E gratis bij verzuimverzekering Sazas

Als u nu een verzuimverzekering bij Sazas afsluit, ontvangt u verschillende voordelen. Waaronder een gratis Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hieronder leest u wat een RI&E precies is en waarom deze verplicht is. Deze actie loopt tot 1 maart 2017.

 

Wat is een RI&E?

Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie zorgt ervoor dat risico’s in een bedrijf in kaart worden gebracht. Zo worden ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk voorkomen. Een RI&E bestaat uit een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en een plan van aanpak met oplossingen voor die risico’s. Zo kunt u (financiële) risico’s in uw bedrijf terug dringen.

ondernemer-achter-laptop.png

Wanneer een RI&E?

Heeft u personeel of huurt u werknemers in? Dan moet u een RI&E hebben. Maar ook als een van uw kinderen klusjes doet of een stagiair(e) bij uw bedrijf stage loopt. De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. De overheid vindt gezond en veilig werken namelijk zo belangrijk dat ze dit voor alle werkgevers verplicht heeft gesteld. Inspectie SZW (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) controleert hier op.

U bent ook verplicht uw RI&E actueel te houden. Dat betekent dat als er wijzigingen in uw bedrijf plaatsvinden u moet nagaan of dit ook invloed heeft op uw RI&E. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde werkmethoden (bv. nieuwe taken of software), werkomstandigheden (bv. nieuwe inrichting, verhuizing of verbouwing) of bij een gewijzigde organisatiestructuur (bv. een reorganisatie).

Hoe gaat het in zijn werk?

Een RI&E stelt u zelf, of samen met een arbodienst of arbodeskundige op. Voor de beoordeling van een RI&E moet u sowieso een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen. Dit moet als u in uw bedrijf meer dan 40 uur werk laat verrichten. Heeft u niet meer dan 25 werknemers in dienst? Dan hoeft u uw RI&E niet verplicht te laten beoordelen. U moet dan wel gebruik maken van een goedgekeurde branche-specifieke RI&E.

RI&E bij Sazas

De preventieadviseur van onze partner Stigas komt bij u langs. Samen brengen jullie de risico’s in kaart en krijgt u advies hoe u die risico’s vermindert. Zo weet u zeker dat uw RI&E goed is opgesteld en heeft u handvatten om verzuim zo veel mogelijk te voorkomen of te verminderen.

Uw voordeel

De kosten voor een RI&E liggen gemiddeld tussen de €200,- en €900,-. Een RI&E heeft namelijk geen vaste prijs. Afhankelijk is de grootte van uw bedrijf. Maar ook als werkzaamheden binnen uw bedrijf meer risico’s met zich mee brengen, wordt een RI&E duurder. Denk aan bouw- en technische bedrijven. Wat uw uiteindelijke prijs ook is, uw krijgt de RI&E gratis. Wilt u weten hoeveel een RI&E u waarschijnlijk gaat kosten? Een overzicht met de bedragen voor 2017 kunt u op deze pagina vinden (onderaan in het artikel). 

Nog meer voordeel

Naast een gratis RI&E bieden wij u ook nog het volgende:

  • 5% korting op het premiepercentage in het eerste jaar bij een 3-jaarscontract;
  • 3 maanden gratis Verzuimpakket Compleet;
  • gratis eindafrekening;
  • poortwachtergarantie bij Verzuimpakket Compleet.

Wilt u een verzuimverzekering afsluiten? Of meer informatie over Sazas? Kijk naar onze verzuimverzekeringen

Gepubliceerd op 24 januari 2017