Bore-out: hoe voorkomt u verveling onder uw medewerkers?

Je hoort regelmatig dat een overwerkte medewerker uitvalt met burn-outklachten. Ook blijkt verveling een prominente reden van ziekte en dus uitval op het werk. Hoe herkent en voorkomt u zo’n bore-out onder uw medewerkers?

Verveelde werknemers op bank

Vooral hoogopgeleiden hebben de neiging om een bore-out te krijgen. Het werk wordt dan als te simpel of te eentonig gezien, waardoor er verveling ontstaat. Dit doordat de medewerker dan geen prikkels meer krijgt die nodig zijn om gemotiveerd te blijven en goed te presteren. Het gevolg is dat de medewerker emotioneel uitgeput raakt doordat hij of zij het gevoel heeft geen controle meer over de werksituatie te hebben. Dit kan dezelfde gezondheidsklachten geven als een burn-out en resulteren in (langdurig) ziekteverzuim.

Hoe herkent u een bore-out?

Het is belangrijk om in de gaten te houden of uw medewerkers kenmerken vertonen van een bore-out. Men praat er namelijk niet zo makkelijk over met collega’s of u als werkgever. Kenmerken van een bore-out zijn bijvoorbeeld:

  • slapeloosheid;
  • vermoeidheid;
  • uitstelgedrag van simpele taken;
  • ongeïnteresseerdheid;
  • negatieve uitingen over het werk, zichzelf en anderen;
  • verminderde interesse in activiteiten die eerst wel als leuk ervaren werden.

Hoe voorkomt u een bore-out?

Door kennis en talenten van uw medewerkers zo goed mogelijk te benutten, kan een bore-out voorkomen worden. In een persoonlijk gesprek kunt u met uw medewerker bespreken hoe zijn/haar kennis en talenten beter benut kunnen worden. Op deze manier heeft de medewerker zelf inbreng in het optimaliseren van zijn motivatie en prestatie. Mogelijke oplossingen naar aanleiding van zo’n gesprek zijn:

  • extra of gewijzigde taken;
  • het volgen van een opleiding naast het werk;
  • het vervullen van een andere functie binnen de organisatie.

Bron: Rendement