Aantal keer gelezen:
 313

Klant aan het woord: ‘Ieder verzuimtraject is uniek; dat vraagt om goed advies’

Allgroen bv in Dordrecht is specialist in groen, grond en infrastructuur. Het voorkomen en beperken van verzuim heeft hoge prioriteit binnen het bedrijf. Regelmatig doet Allgroen hierbij een beroep op de kennis van Sazas. “De ervaring leert dat ieder verzuimtraject anders is; er is geen standaard ‘re-integratie-recept’.”

Bianca Kraaijeveld, medewerkster Bedrijfsbureau Allgroen bv:

‘Ieder verzuimtraject is uniek; dat vraagt om goed advies’

“Als Allgroen bv houden wij ons al meer dan 35 jaar bezig met de aanleg en het onderhoud van zowel groot- als kleinschalig groen. Daarnaast voeren we grondwerk uit voor de weg- en waterbouw, (nieuw)bouwprojecten en tuinrenovaties. Voor dit alles hebben we zo’n 35 vaste medewerkers in dienst. Daarnaast beschikken we over een modern en uitgebreid machinepark, dat bestaat uit ongeveer vijftig machines en vrachtwagens.”

Samenwerking met Sazas

“Al sinds de oprichting van ons bedrijf zijn alle verzuimverzekeringen ondergebracht bij Sazas. We hebben gekozen voor het verzuimpakket Compleet, waarbij we onder meer hulp krijgen bij het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim. We zijn zeer positief over Sazas; de samenwerking verloopt heel goed. Sazas staat altijd voor ons klaar en we worden goed geholpen bij eventuele vragen en/of opmerkingen. “

Geen standaard re-integratietraject

“Het voorkomen van ziekteverzuim heeft hoge prioriteit binnen ons bedrijf. We proberen vooral oog te hebben voor signalen dat het niet goed gaat met een medewerker, dat er bepaalde beperkingen en ongemakken spelen. Betrokkenheid van leidinggevenden en onderling vertrouwen is hierbij heel belangrijk.

Ook proberen we zware werkzaamheden zoveel mogelijk door machines te laten uitvoeren en repeterend werk te beperken. Deze strategie werpt zijn vruchten af; ons ziekteverzuimpercentage is de laatste jaren behoorlijk gedaald. In 2017 kwam dit uit op 4,7 procent. Vooral omgaan met langdurig ziekteverzuim blijft een grote uitdaging; je stelt je als werkgever toch telkens de vraag of je wel voldoende inspanningen levert om medewerkers - binnen of buiten de organisatie - weer aan de slag te helpen. En omdat ieder verzuimgeval uniek is, kun je nooit uitgaan van een standaard re-integratietraject.”

Goed advies

“Om langdurige verzuimtrajecten zo goed en effectief mogelijk in te richten, hebben we de verantwoordelijkheden gesplitst: sommige collega’s focussen op eerste spoortrajecten, andere nemen het daarna over. Indien nodig doen we hierbij een beroep op advies en begeleiding van Sazas. Bij ieder verzuimgeval spelen namelijk specifieke zaken. Daarom is het belangrijk om je voorafgaand en tijdens een traject goed te laten adviseren door een specialist. Dit helpt om het betreffende traject zo kort mogelijk te houden. 

Marc Breedveld, WIA-expert bij Sazas, heeft ons bijvoorbeeld goed geholpen toen we in een langdurig verzuimtraject te maken kregen met de WIA, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Hij gaf ons onder meer inzicht in de rechten en plichten die wij als werkgever hebben. Dat was nodig omdat een medewerker vond dat hij kon terugkeren naar zijn eigen functie, terwijl uit arbeidsdeskundig onderzoek bleek dat dit niet meer mogelijk was. Marc gaf ons hierin advies. We hebben diverse keren intensief contact gehad; de kennis van Marc was van grote waarde.”

Houd medewerkers betrokken

“Ik wil collega-werkgevers vooral adviseren om, in geval van verzuim, vanaf het begin te zorgen voor een nauwkeurige en geschikte oplossing. Neem geen afwachtende houding aan en laat je bij langdurig verzuim adviseren en informeren over de stappen die werkgever en medewerker moeten zetten. Probeer de medewerker daarnaast zoveel mogelijk betrokken te houden bij de organisatie. Dit kan al heel eenvoudig; bijvoorbeeld door hem of haar regelmatig een kop koffie te laten drinken met collega’s of kleine klusjes te laten doen. Op deze manier houd je de drempel om weer aan het werk te gaan laag. Ongemerkt en onbedoeld kan die namelijk steeds hoger worden, waardoor verzuimtrajecten langer duren dan nodig is.”


Reactie WIA-expert Marc Breedveld

“De handelswijze vanuit Allgroen bv kan ik heel erg waarderen. De werkgever handelde namelijk zelf al heel initiatiefrijk. Waar ze in kennis en ervaring tekort schoten klopten ze bij mij aan. Het is tof dat we voor de werkgever naast het verzekeringstechnische deel onze toegevoegde waarde konden tonen en ‘Sazas helpt’ in de praktijk konden brengen. In mijn optiek handelde de klant goed door ook veel contact met de medewerker te onderhouden. Dat contact en die aandacht voor de medewerker zijn belangrijke onderdelen bij re-integratie. Twijfelt u ook over bepaalde zaken tijdens re-integratie? Trek op tijd aan de bel, zoals ook Allgroen bv heeft gedaan. Sazas is er om te helpen.” 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: