Is de kantoortuin de ideale werkplek?

In de jaren ’50 ontstond de eerste kantoortuin met de gedachte dat een compleet open kantoor een goed idee zou zijn. Ook nu is een open kantoor of kantoortuin nog steeds populair bij bedrijven. Het maakt het makkelijker om met elkaar te communiceren en samen te werken. Daarnaast zou het goed zijn voor de creativiteit en de productiviteit met als bijkomend voordeel dat de beschikbare ruimte op een betere manier wordt benut.

Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat de kantoortuin geen ideale werkplek is. Het ziekteverzuim stijgt erdoor met 62%. Daarnaast daalt de productiviteit 86 minuten per dag en stijgt het aantal gemaakte fouten in het werk met 50%. Er is een direct verband tussen het aantal collega’s met wie je een kantoor deelt en het ziekteverzuim. Medewerkers die met zijn tweeën een kantoor delen, melden zich 50% vaker ziek dan medewerkers die een kamer voor zichzelf hebben. Werknemers die een kantoortuin werken, melden zich zelfs 62% vaker ziek.

Managers en medewerkers over de kantoortuin

Managers denken over het algemeen positief over de kantoortuin, omdat zij vaak een eigen kantoor hebben. Daarin verschillen zij enorm ten opzichte van de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dit verschil. Zo vond 53% van de medewerkers dat het geluid in een open kantoor hen afleidt en dat dat ten koste gaat van hun productiviteit en tevredenheid. Slechts 35% van de managers deelt deze mening. Ook vond 41% van de medewerkers dat zij de juiste middelen hebben om  te ontkomen aan de afleiding van de kantoortuin door ergens anders te gaan werken, tegenover 63% van de managers.

Valkuilen van de kantoortuin

Wat zijn de valkuilen van de kantoortuin? Gebrek aan privacy en teveel afleiding zorgen ervoor dat:

  • De communicatie toeneemt, maar de kwaliteit ervan daalt.  Iedereen kan je horen en daardoor blijft de communicatie oppervlakkig.
  • Medewerkers lichamelijke en mentale klachten krijgen. Door stress stijgt de bloeddruk, wat griep en/of uitputting (burn-out) kan veroorzaken en hiermee ook ziekteverzuim.
  • De productiviteit daalt. Door gebrek aan concentratie en afleiding doet een medewerker twee keer zo lang over een taak.

De valkuilen blijken uit grootschalig onderzoek. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat 95% van de medewerkers het liefst individueel in een gesloten ruimte werkt tegenover 5% die graag in een kantoortuin werken. Ook andere onderzoeken tonen aan dat de nadelen van de kantoortuin de voordelen ruimschoots overstijgen.

Mogelijke oplossingen

Een drastische oplossing voor de klachten die een kantoortuin met zich meebrengt, is de ruimte te herindelen door verschillende kantoren te maken. Dit is niet altijd mogelijk en/of wenselijk. Ook Sazas heeft ervaring met de kantoortuin. Wij hebben vanwege de beperkte mogelijkheden gekozen voor een iets minder ingrijpende oplossing voor de geluidsoverlast: het plaatsen van geluidswerende schotten (of kasten) tussen de werkplekken, naast grote planten. Daarnaast hebben we stilteruimtes om je te kunnen terugtrekken van de drukte op de werkvloer. Zo hebben onze medewerkers meer regie over hun werkomstandigheden. Is dit bij uw organisatie allemaal niet mogelijk, zorg dan voor een goede ‘noise cancelling’ koptelefoon of spreek een stilte-uur af waarin alleen wordt overlegd op fluistertoon en telefoongesprekken ergens anders worden gevoerd. Houd wel in gedachten dat deze oplossingen slechts een doekje voor het bloeden zijn.

Bronnen: Timemanagement en Werk & Veiligheid

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: