Ruzie op het werk

In de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk om goed te zorgen voor uw medewerkers. Je ziet regelmatig dat medewerkers weglopen van slecht leiderschap, en dat diegenen die niet vertrekken uitvallen door conflicten met hun manager. Een aantal feiten op dit gebied:

 • Meer dan de helft van de medewerkers heeft soms tot heel vaak onenigheid met de leidinggevende.
 • Een derde van de medewerkers vindt de leidinggevende slecht in zijn/haar werk.
 • Een op de vijf medewerkers heeft een slechte band met de leidinggevende.
 • Meer dan de helft vindt dat de leidinggevende kritiek niet goed verdraagt en maar liefst 46% zou liever een andere manager hebben.

Deze cijfers zijn zorgelijk, want een slechte relatie met je baas heeft invloed op zowel werk als privé. Het kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim.

Ruzie op het werk

Cijfers

Er is een licht verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om conflicten met een leidinggevende.

 • Van de mannen heeft 22% een probleem met de leidinggevende, bij vrouwen is dit 19%.
 • Ook hebben mannen vaker onenigheid met hun baas: bij 60% komt dit soms, vaak of heel vaak voor. Bij vrouwen is dit 49%.

20% van de deelnemers aan het onderzoek vindt de band met de leidinggevende slecht of heel slecht. De vaakst genoemde reden voor de slechte band is slecht luisteren. Andere redenen die worden genoemd zijn dat managers betweterig, niet behulpzaam en manipulatief zijn. Daarnaast zijn ze volgens hun medewerkers wispelturig, niet te vertrouwen en hebben ze onrealistische verwachtingen.

Vormen en gevolgen van ruzie op de werkvloer

Ruzie op het werk is niet goed voor de sfeer. Maar ook niet voor de gezondheid. Ruzie zorgt voor stress, met tegenzin naar het werk gaan en slecht slapen. Hierdoor kan iemand moeite hebben met opstaan of neerslachtig worden. Uiteindelijk kan dit ook voor spanningen zorgen in de relatie of met het gezin en kan uw medewerker bang worden voor het beoordelingsgesprek en/of de manager.
Botsingen op de werkvloer hebben effect op de sfeer. Ze komen bijvoorbeeld tot uiting op de volgende manieren:

 • Uitschelden;
 • Woordenwisseling;
 • Over en weer steken onder water geven;
 • Negatief praten over elkaar achter elkaars rug om;
 • Elkaar negeren.

Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat ze vrijuit durven te praten tegen hun leidinggevende (60%). En bijna de helft durft makkelijk tegen de manager in te gaan (49%). Wel 66% gaat niet automatisch mee met de mening van de manager.

Tips om ruzie te voorkomen en conflicten op te lossen

Ruzie op het werk is vervelend en kost geld. Daarom is het belangrijk om dit zo veel mogelijk te voorkomen of op te lossen. De volgende tips helpen hierbij:

 • Een conflict op tijd te signaleren. Merkt u dat er onderlinge spanning is tussen medewerkers? Dit lost zich niet uit zichzelf op. Voorkom dat dit blijft sluimeren tot de bom barst.
 • Alle medewerkers hebben last van een conflict. Het levert stress op. Onderneem actie, zodat er niet twee kampen ontstaan en de hele afdeling of het bedrijf in tweeën is verdeeld.
 • Laat beide partijen hun verhaal vertellen vanuit hun visie zonder daarbij te worden gestoord. Maak duidelijk dat een conflict alleen kan worden opgelost door te communiceren en onderhandelen.
 • Voer het gesprek met de ruziemakers achter gesloten deuren. Maak ze duidelijk dat het doel van het gesprek is om het conflict op te lossen.
 • Wees direct, maar niet (te) agressief. Luister en blijf objectief. Kies geen partij en maak dat ook duidelijk.
 • Stel gerichte vragen om achter de oorzaak van de ruzie te komen. Benoem de belangrijkste problemen. Geef aan dat de ruzie invloed heeft op individuele prestaties. Leg de nadruk op werkgerelateerde zaken en laat iemands persoonlijkheid erbuiten.
 • Benoem het probleem en zorg ervoor dat iedereen eens is met de beschrijving ervan. Is het benoemen van het probleem niet de oplossing, zorg er dan voor dat iedereen het eens is over de oorzaak van de ruzie.
 • Is de ruzie persoonlijk of werkgerelateerd? Een persoonlijk conflict is onprofessioneel en onacceptabel en wordt niet getolereerd. Een werkgerelateerde ruzie is nog wel te aanvaarden, maar moet zo snel mogelijk worden opgelost.
 • Zorg dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing door ze allebei te vragen een oplossing te geven en hoe ze zich zullen inzetten voor die oplossing.
 • Bespreek de mogelijke oplossingen en beslis welke oplossing het beste is voor iedereen. Zorg ervoor dat beiden het met de oplossing eens zijn zet deze op papier. Spreek momenten af waarop je samen kijkt of iedereen zich aan de afspraak houdt. Kijk regelmatig of het goed blijft gaan. Is dit het geval, geef de medewerkers dan een compliment.

Ruzie als signaal voor iets anders

Meningsverschillen zijn niet per definitie slecht. Ze zijn soms nodig om nieuwe inzichten te krijgen. Medewerkers weten wat er speelt op de werkvloer. Een leidinggevende heeft daar minder zicht op. Zaken die spelen kunnen zowel werkgerelateerd zijn als privé, bijvoorbeeld relatieproblemen die de balans met werk moeilijk maken. Als hierover wordt gesproken en de medewerker zich gehoord voelt, is het makkelijker om een probleem op te lossen.

Problemen anoniem bespreken

Het is goed voor uw medewerkers om te weten waar ze terecht kunnen met hun problemen, bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts van het preventiespreekuur. Dit is niet alleen belangrijk voor uw medewerker, maar ook voor uw bedrijf.
Praat zelf regelmatig met uw medewerkers om op de hoogte te blijven van wat er speelt op de werkvloer. Dit is goed voor hun inzetbaarheid voor nu en in de toekomst. Door preventie voorkomt u verzuim.

Bron: Intermediair

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: