Wat is het eerste en tweede spoor bij re-integratie?

Bij re-integratie wordt er vaak gesproken over eerste en tweede spoor re-integratie. Onze accountmanagers krijgen daar regelmatig vragen over. Wat houdt het precies in: eerste en tweede spoor? En hoe kan u dit het beste aanpakken?

Re-integratie: aan het werk of ziekmelding voorkomen

Een interventie kan worden ingezet om de terugkeer naar het werk bevorderen (re-integratie). Het kan ook worden ingezet om te voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt. Een interventie is de inzet van een rugtraining of mediation die re-integratie als doel heeft. Voor interventies werken wij samen met arbodiensten en interventiebureaus.

In de Wet Poortwachter staan de regels waaraan werkgevers en medewerkers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim tijdens de eerste twee ziektejaren. Vaak krijgen onze accountmanagers vragen over de inzet van het eerste en tweede spoor. Als een medewerker door klachten zijn of haar werk niet kan uitvoeren, dan wordt er samen met de werkgever en arbodienst gekeken wat de mogelijkheden zijn en of terugkeer naar het eigen werk mogelijk is. Maar wat is het eerste en tweede spoor van re-integratie nu eigenlijk? 

Spoor 1

Bij het eerste spoor zorgen wij ervoor dat uw medewerker weer gezond aan de slag gaat in uw bedrijf. Soms kan dat ander werk in hetzelfde bedrijf betekenen. Natuurlijk doen wij ons uiterste best hem/haar te laten terugkeren in het eigen werk of in een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Een medewerker met rugklachten kan bijvoorbeeld een gerichte rugtraining volgen om weer terug te keren in zijn eigen werk als hovenier of op een andere plek binnen het eigen bedrijf. Helaas is terugkeer niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als de klachten het eigen werk onmogelijk maken. In beide gevallen spreken we over het eerste spoor.

Spoor 2

Het tweede spoor wordt ingezet als terugkeer naar het eigen bedrijf niet meer mogelijk is. De werkgever spant zich dan (vaak samen met de arbodienst) in om passend werk te vinden op een andere plek. De medewerker kan namelijk mogelijk wel ander werk doen bij een ander bedrijf of zelfs buiten de sector. U staat niet alleen voor deze lastige opgave. Onze arboprofessionals helpen u daarbij. We bemiddelen bij andere bedrijven, ook buiten de sector.

Als u verwacht dat het lastig wordt voor een medewerker om terug te keren bij het eigen bedrijf, kunt u ook eerder een 2e spoor traject inzetten. Bespreek dit uiteraard ook met hem/haar en Sazas. Wij helpen u graag hierbij. Wij hebben ruime ervaring met dit soort trajecten en deze kennis zetten we graag voor u in. De medewerker kan terugvallen op zijn opgebouwde rechten, mocht toch blijken dat het tegenvalt. De nieuwe werkgever loopt ook weinig tot geen risico, omdat dit wordt gecompenseerd vanuit het UWV. Kortom: alle partijen zijn hierbij gebaat.

Voorbeeld

Aan de hand van een voorbeeld van een hovenier met rugklachten leggen we u graag uit wat het eerste en tweede spoor inhoudt.

  1. Een 53-jarige productiemedewerker bij een hovenier meldt zich ziek vanwege knieklachten. Na verloop van tijd wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet, waarbij uitgebreid wordt gekeken naar de klachten in relatie tot de werkzaamheden. Terugkeer naar eigen bedrijf lijkt niet meer mogelijk. De arbeidsdeskundige adviseert op basis hiervan de inzet van spoor 2.
  2. De medewerker krijgt een afspraak met een re-integratiebedrijf, en geeft tijdens het eerste gesprek aan dat hij interesse heeft om ander werk te gaan doen en taxichauffeur wil worden. Dat is ook al besproken met de arbeidsdeskundige. Het re-integratiebedrijf ziet aanknopingspunten en legt contacten met regionale taxibedrijven. Er wordt al snel een geschikt taxibedrijf gevonden. Gelukkig past de medewerker ook goed bij het taxibedrijf. Hij/zij krijgt de opleiding tot taxichauffeur vergoed vanuit Sazas en rondt de opleiding succesvol af.
  3. Vanaf dat moment gaat hij aan de slag als chauffeur bij het taxibedrijf op detacheringsbasis. De oude werkgever betaalt het loon nog door tot twee jaar na de eerste ziektedag. Het taxibedrijf betaalt een tarief aan de oude werkgever. Het voordeel voor het taxibedrijf is dat men een chauffeur heeft waarbij men geen ziekterisico loopt.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: