Jongeren als vakantiekracht: de wetten en regels

Binnenkort staat de zomer weer voor de deur. Wie aan zomer denkt, denkt aan vakantie. Toch willen veel jongeren in deze periode wat extra bijverdienen. Krantenwijk lopen, maaltijden bezorgen en fruitplukken zijn voorbeelden van populaire bijbaantjes onder de jeugd. Bent u in het hoogseizoen op zoek naar meer personeel? Dan kan een vakantiekracht een mooie uitkomst bieden voor uw bedrijf. Het inhuren van seizoenswerkers brengt namelijk een aantal voordelen met zich mee. Vakantiekrachten zijn flexibel inzetbaar, veel beschikbaar en kunnen nieuwe werkzaamheden snel oppakken. Neemt u studenten of scholieren onder de 18 jaar als vakantiewerkers in dienst? Dan is het handig om rekening te houden met wet- en regelgeving wanneer u deze groep vakantiewerk aanbiedt.

Werkzaamheden voor minderjarigen

Vakantiewerkers zijn meestal jonge werkkrachten. Als het om arbeidsomstandigheden gaat, is er volgens de wet verschil tussen twee groepen, namelijk:

  • kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) en;
  • jongeren (16 en 17 jaar).

Jongeren mogen tot 18 jaar een (vakantie)baan hebben. De werkzaamheden verschillen wel per leeftijd. Zo mogen kinderen van 13 en 14 jaar voornamelijk klusjes doen, zoals oppassen bij familie of het gras maaien bij een kennis. Zij mogen ook ondersteunen bij lichte werkzaamheden. Helpen bij het landbouwbedrijf van hun ouders is hier een voorbeeld van. Kinderen van 15 jaar mogen daarentegen wel licht werk uitvoeren. Voor deze leeftijd zijn vakken vullen in een supermarkt of helpen inpakken in een winkel vormen van licht werk.

Verboden werkzaamheden

Om te voorkomen dat kinderen en jongeren te zwaar of gevaarlijk werk uitvoeren, stelt de Rijksoverheid bepaalde regels. Ook deze regels zijn per leeftijd verschillend. Een werknemer mag tot zijn of haar zestiende bijvoorbeeld niet achter een kassa werken. Jeugd van deze leeftijdscategorie mag in de horeca ook geen alcohol schenken.

Voor alle jongeren onder de 18 jaar geldt dat het uitvoeren van industrieel werk verboden is. Dit houdt in dat zij niet in een fabriek en niet met machines mogen werken. Ook is het niet toegestaan om jongeren met giftige stoffen, bestrijdingsmiddelen of straling te laten werken.

Werktijden en pauzes

Voor minderjarigen gelden wettelijke beperkingen voor werktijden. Jongeren van 16 of 17 jaar oud mogen maximaal 40 uur per week werken. Uren die zij op school doorbrengen tellen ook mee als arbeidsuren. Voor 13- en 14-jarigen geldt dat zij op schooldagen en op vrije dagen mogen klussen en alleen op vrije dagen lichte werkzaamheden mogen uitvoeren. Het is ook niet toegestaan om jongeren onder de 18 jaar tussen 23.00 en 6.00 uur te laten werken. 

Is uw vakantiekracht 16 of 17 jaar oud? Hou er dan als werkgever rekening mee dat deze leeftijdsgroep recht heeft op meer rusttijden. In de Arbeidstijdenwet staat namelijk dat jonge arbeidskrachten tussen het werken door voldoende rusttijd moeten krijgen. Jongeren mogen ervoor kiezen om een pauze van 30 minuten als twee pauzes van minimaal 15 minuten op te nemen. Ook is het wettelijk bepaald dat deze leeftijdsgroep niet ’s nachts mag werken, geen oproepdiensten mag doen en niet mag overwerken.

Loondoorbetaling tijdens ziekte


In principe heeft de vakantiewerker recht op doorbetaling van loon als hij of zij ziek wordt. Dat loon mag tijdens de ziekte wel lager zijn. De hoogte hangt af van de afspraken in de cao. Ook kan geregeld zijn dat de werkgever wachtdagen mag inhouden en bijvoorbeeld de eerste of eerste twee dagen van ziekte niet doorbetaalt.

Verantwoordelijkheden werkgever


Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waarin uw minderjarig personeel werkt. Dit betekent dat u bewust moet zijn van de passende werkzaamheden en de loondoorbetaling tijdens ziekte. Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen van de Inspectie SZW. In ernstige gevallen kunnen werkgevers en ouders zelfs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
Istock 510577228

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving rondom jongeren en vakantiewerk? Op de website van de Rijksoverheid kunt u uitgebreide informatie vinden rondom werkzaamheden en uitzonderingen.

Gepubliceerd op 3 juni 2019