A.J. van der Werf BV geeft medewerkers met een arbeidsbeperking een kans

‘Toen was het een sprong in het diepe, nu zeg ik: ‘hartstikke leuk’’, zegt Jan Kuiper over het aannemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Groenvoorziening A.J. Van der Werf B.V. uit Bedum, al jarenlang een klant van Sazas, is het inmiddels de gewoonste zaak. Vanuit een Sociale Werkvoorziening (sw-bedrijf) zijn 35 mensen werkzaam bij het groenvoorzieningsbedrijf, en voor een aantal is er al een vast dienstverband uitgerold. Sazas ging met Kuiper in gesprek.
klantverhaal AJ van der Werf BV

‘Groen in goede handen: dat is onze kracht’, staat te lezen op de site van Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. Het bedrijf staat bekend als specialist in de aanleg, beheer en onderhoud van groene buitenruimtes en geldt als een van de meest allround opererende groenvoorzieningsbedrijven in Noord-Nederland. Maar goede handen, waar haal je die vandaan?
‘Wij deden veel onderhoudswerkzaamheden voor gemeentes. Hetzelfde zo’n beetje als het sw-bedrijf. Die was ook actief in groenonderhoud, ook bij overheden. Wij hadden handjes nodig en zo is het balletje gaan rollen. Wij hebben de samenwerking opgezocht’, vertelt Kuiper. Het is alweer tien jaar geleden. Vier medewerkers van het groenbedrijf volgden een cursus over hoe deze mensen te begeleiden. ‘Bij ons kregen de jongens direct al veel meer kansen om te laten zien wat ze in huis hebben. Bij het sw-bedrijf mochten ze bij wijze van spreken alleen maar schoffelen. Wij lieten ze ook heggen knippen en grasvelden maaien. Je zag ze groeien. Net als alle andere medewerkers, willen ook sw-medewerkers als volwaardig worden gezien. Dat ze extra aandacht nodig hebben en dat je als werkgever geduld en empathie moet hebben, dat is zeker zo. Ze kunnen niet altijd zelf bedenken hoe iets moet, ze hebben bij elke opdracht uitleg nodig. Maar ze zijn echt een verrijking voor ons bedrijf.’


Zeer betrouwbare medewerkers

Kuiper spreekt van ‘zeer betrouwbare’ medewerkers, die loyaal zijn aan het bedrijf en ook het team. ‘Als werkgever moet je ervoor zorgen dat ze een stabiele werkomgeving krijgen, met structuur en zekerheid. De mensen die hen aansturen, moeten een zekere en betrouwbare factor zijn, aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Wij hebben het daarom zo georganiseerd dat de sw-er een vast aanspreekpunt heeft. Is hij ziek, dan belt hij met deze collega. Die vraagt wat er aan de hand is, knoopt een praatje aan. Je komt er snel achter of er iets anders speelt. Persoonlijke aandacht helpt. Een bezoek aan huis en een luisterend oor zijn soms genoeg om al diezelfde dag weer aan het werk te gaan.’Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder deze kwetsbare groep medewerkers ligt hoger dan die van de rest van het personeel. Het heeft alles te maken met een verminderde draagkracht en een kleiner incasseringsvermogen. Kuiper noemt als voorbeeld de aardbevingsproblematiek. ‘Een van onze werknemers zit hierdoor ziek thuis. Hij kan niet met de onzekerheid omgaan, hij krijgt het niet in proporties teruggezet. Werken lukt niet; ik heb met ze te doen. Het liefst wil je dat ze er weer bij zijn.’

Wel is het ziekteverzuim drastisch afgenomen sinds de mensen bij Van der Werf werkzaam zijn. Kuiper noemt de cijfers: ‘bij het sw-bedrijf lag het op 16-17%, nu ligt het op 3-5%. Voor onze eigen mensen ligt het ziekteverzuim op 2,6%.’ Dat het ziekteverzuim onder de sw-ers zo ver is teruggedrongen, heeft alles te maken met de persoonlijke aandacht, denkt Kuiper. ‘Voorheen konden ze zich ziek melden bij iemand die ze niet kenden. Dat is makkelijk. Maar bellen met je collega van je eigen team, is toch net wat lastiger. Ze realiseren zich dat ze de rest van het team in de steek laten en ze lopen de kans er door de anderen op te worden aangesproken. Niet rot bedoeld, maar toch. Dat alles maakt dat ze zich minder snel zullen afmelden. Het heeft met verantwoordelijkheid te maken die ze hebben ontwikkeld. Dat gebeurt als je mensen in hun waarde laat. Als je ze verantwoordelijkheid geeft, dan krijg je er iets voor terug.’


Maatschappelijk verantwoord en sociaal werkgeverschap

De Groningse groenvoorziener is blij met de uitbreiding van het personeelsbestand met mensen vanuit de sociale werkvoorziening. Kuiper kan het collega’s aanbevelen als ze er geschikt werk voor hebben en tijd hebben om hen te begeleiden. ‘Ze vinden het prachtig om nuttig werk te doen, zoals een beplanting aanleggen. Denk er wel goed over na; als je ze alle dagen een loods wil laten vegen, begin er dan niet aan.’
Om naar buiten toe uit te stralen dat de inclusieve arbeidsmarkt een uiting is van maatschappelijk verantwoord en sociaal werkgeverschap, heeft Van der Werf het PSO Certificaat trede 3 behaald. Doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Trede 3 is een erkenning van bedrijven die behoren tot de koplopers. Kuiper: ‘Een goede communicatie met onze opdrachtgevers is belangrijk. Deze groep mensen maakt een substantieel onderdeel uit van ons bedrijf, maar het is niet alles. Niet voor alle werkzaamheden kunnen ze worden ingezet en ook de particuliere markt ligt niet voor de hand. En áls ze aan de slag gaan in een particuliere tuin, lopen ze mee als derde man.’

Betrokken houding

Jan Kuiper staat samen met zijn zwager Rob van der Werf aan het roer van het familiebedrijf, dat al tachtig jaar actief is in de groenvoorziening. Toen zij het in 1994 overnamen van (schoon)vader Anton van der Werf, telde het bedrijf tien medewerkers en een zevental opdrachtgevers in de overheidshoek. Tegenwoordig horen ook de zakelijke, institutionele en particuliere markt tot het klantenbestand. Het personeelsbestand is gegroeid naar zestig mensen in vaste dienst. In drukke tijden kan dat oplopen naar honderd.
Hoe houd je een lijntje met al die mensen? ‘We zijn een platte organisatie, toegankelijk voor iedereen’, zegt Kuiper. ’Ik durf te zeggen dat ik iedereen ken. Contact hebben met elkaar is belangrijk. Een betrokken houding doet zoveel met mensen. We hebben twee nieuwe stagiaires, die heb ik nog niet gezien, maar volgende week ga ik er even heen. Het gevoel met de werkvloer willen we absoluut behouden.’ Het omgaan met mensen is een van de mooiste aspecten van het ondernemerschap, vindt Kuiper.

Jan Kuiper

Al jaren tevreden bij Sazas

Bedrijfsbreed is er weinig reden tot zorgen wat het ziekteverzuim betreft. Af en toe zijn mensen wat langer uit de running. Afhankelijk van de reden schakelt het bedrijf een externe deskundige in. Vaak een onafhankelijke derde; een vertrouwenspersoon met een psychosociale achtergrond. Bijvoorbeeld bij een overlijden van een naaste of bij burn-out klachten. Niet voor de werknemer die twee maanden thuis zit, vanwege een peesoperatie in zijn hand. In de preventieve sfeer wordt ook aan gezondheidsvoorlichting gedaan. Kuiper: ‘Vorig jaar hebben we een fysiotherapeut uitgenodigd die nog eens wees op het belang van goed tillen en bukken.’

Kuiper weet niet anders of Sazas is verzuimspecialist van het bedrijf. De samenwerking gaat al jaren goed. ‘Ik kan me niet heugen dat er ooit iets problematisch is geweest. De communicatie via de website is prima. Er is veel informatie beschikbaar. De keren dat we een beroep moeten doen op de verzuimverzekering, wordt alles netjes afgewikkeld.’