Nieuwe arbeidsrisico's door het coronavirus

Het coronavirus heeft veel invloed op het leven van u en uw medewerkers. Het virus brengt naast lichamelijke klachten ook nieuwe arbeidsrisico’s met zich mee, namelijk psychische klachten. En dat terwijl het psychisch verzuim al jaren stijgt.

Uit onderzoek onder thuiswerkers blijkt dat thuiswerken voor een grote emotionele en mentale belasting zorgt. Thuiswerken in coronatijd betekent anders werken, maar in sommige gevallen ook minder werken. En dit geeft veel thuiswerkers kopzorgen. Voor u als werkgever is het belangrijk om zich bewust te zijn van deze zorgen en de mogelijke gevolgen.

Zorgen over de gezondheid

Het coronavirus heeft veel invloed op het dagelijks leven. Door de 'intelligente lockdown' in Nederland hebben mensen toch enige bewegingsvrijheid. Maar niet iedereen houdt zich aan de anderhalve meter afstand die wordt aanbevolen. Besmettingsgevaar ligt dus op de loer. Dit zorgt ervoor dat mensen hun afspraken met de huisarts en/of specialisten afzeggen, ook al is het noodzakelijk. Van de respondenten die meewerkten aan het onderzoek maakt 48% zich zorgen over de eigen gezondheid.

Financiële problemen

Bijna 40% van de thuiswerkers maakt zich zorgen over hun financiële situatie, nu of in de nabije toekomst. Zzp’ers (36%) en medewerkers onder de 30 jaar (25%) zijn hier het vaakst bezorgd over. Als het inkomen (tijdelijk) daalt, kan uw medewerker in financiële problemen komen, doordat deze moeilijker rond komt en in het uiterste geval de vaste lasten niet kan betalen.

Zorgen over baan

Van de thuiswerkers maakt 20% zich zorgen over het behoud van hun baan. Sommige bedrijven hebben werktijdverkorting (WTV, ook wel tijdelijke werkloosheid of technische werkloosheid genoemd) voor hun medewerkers aangevraagd. De WTV is vervangen door de NOW-regeling. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht een krimp van de wereldeconomie van 3% en van Nederland met 7,5% als gevolg van de pandemie. De zorgen om baanverlies zijn dus niet uit de lucht gegrepen.

Werk en privé moeilijker te scheiden

Door het thuiswerken is er geen echte scheiding meer tussen werk en privé, waardoor de persoonlijke omgeving de functie van herstelomgeving verliest. Er is sprake van blurring. Medewerkers staan continu ‘aan’ doordat de laptop of computer in de vrije tijd is ingeschakeld (bijvoorbeeld tijdens het eten), waardoor ze ook psychologisch geen afstand krijgen van (de zorgen over) het werk. Het lijf blijft door het continu ‘aan’ staan stresshormonen produceren. De nachtrust kan verstoord raken wat uiteindelijk tot gezondheidsklachten kan leiden.

Van de thuiswerkers ervaart 20% de balans tussen werk en privé als slecht. Thuiswerkers met kinderen ervaren een slechtere werk-privébalans dan die zonder kinderen.

Minder beweging

De noodgedwongen sluiting van de sportschool en het advies om thuis te blijven leidt tot minder beweging bij medewerkers. Wel 54% van de thuiswerkers geeft aan minder te bewegen dan normaal. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Bewegen is belangrijk voor een gezond lichaam én een gezonde geest. Daarom is het goed om beweging te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door samen te wandelen terwijl je overlegt of bijpraat via een conference call nummer. 

Minder zichtbaarheid en overcompensatie

Doordat er nu thuisgewerkt wordt, is minder zichtbaar wat uw medewerkers doen. Door de onzekerheid over hun positie en baan werken ze extra uren. De thuiswerkers overcompenseren uit angst voor wantrouwen. Door regelmatig contact met uw medewerker voelt hij/zij zich meer verbonden met het werk en geeft u hen de ruimte om hun zorgen te uiten. De aandacht voor hun emotionele belasting kan verlichting geven.

Betrokkenheid leidt tot verbinding

In tijden dat uw medewerkers gedwongen thuiswerken, is het belangrijk om regelmatig contact met ze te houden. De leidinggevende heeft meer dan ooit de functie van verbinder.

Uit onderzoek blijkt dat 74% van de ondervraagde medewerkers vindt dat de werkgever duidelijk communiceert over nieuwe processen, regelingen of protocollen. Het leidinggeven op afstand kan volgens hen wel beter. Zo wordt aan slechts 47% van de thuiswerkers gevraagd of deze het werk aankunnen en geeft 41% aan dat dat zij nooit of slechts soms waardering krijgen van de leidinggevende.

Door uw betrokkenheid te tonen, voelt uw medewerker zich meer verbonden met het werk. Dit leidt vaak tot betere prestaties. Daarnaast bent u op de hoogte van wat er speelt bij uw medewerker, waar u op kunt inspelen om verzuim te voorkomen.

Bronnen
GGZNieuws
Arboned

Schouten & Nelissen gaat door met het onderzoek naar werkbeleving tijdens de coronacrisis. U kunt hieraan meewerken.