Nieuwe versie 'Uitvoeringsregels Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid' UWV

Het kan voorkomen dat u een medewerker na langdurige arbeidsongeschiktheid moet ontslaan. U moet zich hierbij aan bepaalde regels houden van UWV: de uitvoeringsregels. UWV heeft deze regels in oktober 2019 aangepast. De regels geven nu meer uitleg over hoe u kunt voldoen aan het vereiste van het herplaatsen van medewerkers bij een ontslagaanvraag. Wat houdt dat in?


Uw rechten en plichten bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

nieuwe uitvoeringsregels ontslag uwv

In de Uitvoeringsregels van UWV kunt u lezen welke wet- en regelgeving van toepassing is als u de arbeidsovereenkomst van een medewerker wil opzeggen vanwege langdurige ziekte. Ook kan worden teruggelezen waar UWV op let bij de aanvraag van ontslag en welke informatie moet worden aangeleverd om een ontslagvergunning te krijgen. Onderaan deze pagina vindt u een link naar de 'Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid' van UWV.


Aangepaste regels rond herplaatsing: dit wordt er van u verwacht

UWV heeft de uitvoeringsregels rond herplaatsing aangepast. Zo moet u in uw ontslagaanvraag toelichten waarom u uw medewerker niet binnen een redelijke termijn kunt herplaatsen op een passende functie in uw bedrijf (of binnen de groep waar uw bedrijf eventueel onderdeel van is).


Herplaatsingsvereiste

UWV verwacht van u dat u actief onderzoekt of herplaatsing  mogelijk is. In een herplaatsingsgesprek met uw medewerker inventariseert u wat mogelijk passende functies voor hem of haar zijn. U gaat hiervoor na welke arbeidsmogelijkheden uw medewerker heeft. Is er een herplaatsingsmogelijkheid, dan moet u de functie in principe aan de medewerker aanbieden. Een inzetbaarheidsprofiel, dit is een door de bedrijfsarts opgestelde verklaring, kan u helpen bij het bepalen van de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker.
Tijdens het herplaatsingsgesprek kunnen er ook afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld de maximale reisafstand/-tijd, minimum salaris(schaal), en of de medewerker eventueel bereid is te werken bij een andere onderneming binnen de groep als u als werkgever daarvan onderdeel bent. Op basis van deze afspraken kunt u gericht onderzoeken of er mogelijk passende vacatures en plaatsingsmogelijkheden zijn/ binnen redelijke termijn vrij komen.


Herplaatsing door scholing

Als werkgever moet u nagaan of u uw medewerker kunt herplaatsen door scholing aan te bieden. Denk hierbij aan (kortdurende) opleidingen of cursussen waardoor uw medewerker redelijk snel in te zetten is op de functie. De scholing hoeft niet per se te zijn afgerond binnen de redelijke termijn. Dat is anders wanneer een afgeronde opleiding/cursus noodzakelijk is om de functie uit te kunnen voeren.


Actief informeren

U moet uw medewerker actief informeren over de aanwezige of te verwachten vacatures en plaatsingsmogelijkheden. Het alleen rondsturen van vacatures of het aanbieden van een outplacementtraject (het laten begeleiden en adviseren van de medewerker bij het vinden van een nieuwe baan) is onvoldoende. Bij het rondsturen van vacatures komt de verantwoordelijkheid en het initiatief om tot herplaatsing te komen bijna geheel bij de medewerker te liggen, terwijl dit de verantwoordelijkheid van uw beiden is.


Beoordelingstermijn

UWV beoordeelt of u de medewerker kunt herplaatsen. Dat gebeurt vanaf de datum waarop de twee jaar van verplichte loondoorbetaling bij ziekte zijn verstreken. Vanaf dat moment bent u niet vrij om een passende functie met een externe kracht in te vullen. Heeft u een vacature ingevuld vóór die datum? In dat geval blijft die vacature buiten beschouwing bij de beoordeling van de herplaatsingsmogelijkheden.

Onder omstandigheden kan een herplaatsingsmogelijkheid in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid toch in de ontslagprocedure aan de orde worden gesteld. Dat is het geval als een medewerker bezwaar aantekent tegen de WIA-beslissing. Is UWV het met dit bezwaar eens (het is gegrond verklaart) en volgt daaruit dat de medewerker in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid ten onrechte voor een passende functie is afgewezen? Dan zal UWV er niet in meegaan dat herplaatsing niet mogelijk was.


Meer informatie?

UWV heeft een pdf met 'de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid' op de website staan.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: