De Uitvoeringsregels ontslag zijn gewijzigd

Als u als werkgever een arbeidsovereenkomst met een medewerker wilt opzeggen vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurig arbeidsongeschiktheid, dan heeft u hier toestemming van het UWV voor nodig. Per 1 september 2020 zijn de Uitvoeringsregels ontslag bij bedrijfseconomische redenen (BE) gewijzigd.

De Uitvoeringsregels ontslag zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via het UWV. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u wilt weten welke informatie het UWV van u verwacht bij een ontslagaanvraag. Ook geven ze duidelijkheid over de manier waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

uitvoeringsregels ontslag gewijzigd

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels?

Het onderdeel Overbruggingsregeling transitievergoeding is vervallen. Kleine werkgevers die wegens een slechte financiële situatie moesten inkrimpen konden hier gebruik van maken.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingegaan. Vanaf die datum behandelt het UWV ook ontslagaanvragen van overheidswerkgevers. In de nieuwe versie van de Uitvoeringsregels BE legt UWV uit hoe zij deze ontslagaanvragen beoordeelt.

Ook zijn per 1 september 2020 de nieuwe Uitvoeringsregels ontslagprocedure ingegaan. Deze Uitvoeringsregels geven meer duidelijkheid over onder andere:

  • een voorlopige aanvraag
  • de reactietermijn
  • uitstel verlenen
  • de klachtregeling

De nieuwe versie van de Uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen vindt u hier.
Meer informatie over de Uitvoeringsregels ontslagprocedure leest u hier.


De Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Belangrijk voor u om te weten:  de Uitvoeringsregels wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn niet gewijzigd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: