Vanaf 2022 STAP-budget: subsidieregeling voor scholing

Aantal keer gelezen:
 728

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal € 1000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met behulp van deze subsidie kunnen mensen een training, cursus of opleiding volgen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie.


Waarom het STAP-budget en voor wie is het?

Vanaf 2022 STAP Budget Subsidieregeling Voor Scholing

Het STAP-budget is bedoeld om mensen te helpen zich te ontwikkelen tijdens hun werkende leven. Werkenden en werkzoekenden ouder dan 18 jaar (en tot AOW-leeftijd) hebben op deze manier meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

Een voorwaarde om een STAP-budget te kunnen krijgen is wel dat er geen andere mogelijkheid is om de scholing te financieren zoals studiefinanciering of een lerarenbeurs.


Scholing en duurzame inzetbaarheid

De wereld om ons heen verandert en daarmee ook de arbeidsmarkt. Niet alleen door de technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van robots en verdere digitalisering waardoor bestaande banen verdwijnen. Maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing die bijvoorbeeld meer druk op de zorg legt terwijl er al een tekort aan personeel is. Ook werken we met zijn allen langer door en sommige beroepen zijn fysiek te zwaar om tot aan de pensioenleeftijd vol te houden. De groep werkenden (en werkzoekenden) die door deze ontwikkelingen een ander beroep moeten leren of hun werk anders moeten gaan invullen wordt dus steeds groter. Het om- of bijscholen wordt dus steeds noodzakelijker.

Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Zo investeren ze in hun eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.


Hoe kan iemand het STAP-budget aanvragen?

Vanaf 1 maart 2022 kan iedere werkende en werkzoekende bij UWV één keer per jaar het STAP-budget aanvragen. De overheid stelt wel voorwaarden aan het soort scholing waar de subsidie voor gebruikt mag worden. Hiervan wordt een overzicht gemaakt in een scholingsregister. Staat het in het register, dan kan het budget ervoor gebruikt worden.

In eerste instantie zal het register bestaan uit scholingsactiviteiten:

 • die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat;
 • die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat;
 • die zijn ingeschaald in het NLQF, het Nederlands Kwalificatieraamwerk;
 • die gegeven wordt door opleiders met een NRTO-keurmerk;
 • voor het behalen van een Ervaringscertificaat (EVC) bij een erkende EVC-aanbieder.

Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de organisatie waar de gekozen opleiding, training of cursus wordt gegeven.

Er komt jaarlijks een bedrag van € 218 miljoen beschikbaar voor STAP-budgetten. Dit wordt verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Hiermee kunnen 200.000 tot 300.000 personen scholing volgen met een STAP-budget. Op is op, dus het is belangrijk om op tijd bij UWV een aanvraag te doen.

UWV is bezig met het ontwikkelen van een digitaal STAP-portaal waar straks eenvoudig een aanvraag kan worden gedaan. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is aangesloten voor de ontwikkeling van het genoemde scholingsregister.


Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten

Nu maken vooral hoger opgeleiden gebruik van de fiscale aftrek van scholingskosten. Deze groep doet al veel aan om-, her- en bijscholing. De mensen die er vanwege hun werk juist het meeste voordeel aan zouden hebben, maken juist het minst gebruik van de mogelijkheid. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en mensen die beroepen hebben waar op termijn minder vraag naar is (de krimpberoepen) zoals verkoop- en administratief medewerkers. Het STAP-budget moet hier verandering in brengen. Met de invoering ervan komt de fiscale scholingsaftrek te vervallen. En een eventuele eigen bijdrage is straks niet afhankelijk van het persoonlijke inkomen, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Alleen wanneer de kosten voor de gekozen scholing boven het maximum van € 1000,- uitkomen, is er sprake van een eigen bijdrage.

Kijk voor meer informatie over het STAP-budget op de website van de overheid of op stap-budget.nl

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Winnaar Duurzaamste Hovenier Herman Vaessen

  ‘Duurzaam werken creëert gezonde toekomst voor bedrijf’

  Als er één bedrijf is dat synoniem staat voor ‘duurzaamheid’, dan is het wel Herman Vaessen Tuin Boom Groen in Maasbree. Bij de Sazas-klant, die begin dit jaar werd uitgeroepen tot ‘Duurzaamste Hovenier 2019’, loopt duurzaamheid als een rode draad door de bedrijfsvoering. Lees hier hun verhaal.
  Artikel
 • Vitale Medewerkers, Een Aanwinst Voor Uw Bedrijf 2

  Vitale medewerkers, een aanwinst voor uw bedrijf

  Werkgevers die investeren in de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers maken hen gelukkiger, gezonder en productiever. Ze melden zich minder vaak ziek, zijn meer betrokken bij het bedrijf en waarderen hun functie.
  artikel