Individuele PLUS-verzekering

Uw werkgever betaalt uw loon. Ook als u ziek wordt en daardoor niet kunt werken, betaalt uw werkgever uw loon door.

Als u langer ziek blijft, bestaat de kans dat u terugvalt in inkomen. In veel cao's in de agrarische en groene sector daalt uw loon na een half jaar ziekte. De Individuele PLUS-verzekering geeft dan een aanvulling op uw inkomen. Met de Individuele PLUS-verzekering blijft uw inkomen beter op peil bij ziekte en tijdens de WIA (Wet werk en inkomen).
Individuele PLUS-verzekering

Voor werknemers in de agrarische en groene sector

De individuele PLUS-verzekering is voor medewerkers in de agrarische en groene sector van wie de werkgever geen Sazas Verzuimverzekering (meer) heeft. Dan vervalt ook voor de medewerker automatisch de PLUS-verzekering. Gevolg: financieel risico bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De Individuele PLUS-verzekering biedt dan uitkomst.

De Individuele PLUS-verzekering geeft een aanvulling bij ziekte op uw inkomen als u langer ziek bent dan 6 maanden. De aanvulling bestaat uit:

  • 10% van uw verzekerde jaarloon van de 27e tot met de 52e week van ziekte (tweede halfjaar).
  • 15% van uw verzekerde jaarloon van de 53e tot en met de 104e week van ziekte (tweede jaar van ziekte)
  • 10% van uw verzekerde jaarloon bij inkomensachteruitgang vanaf week 105 (na het tweede jaar) Deze aanvulling ontvangt u maximaal vijf jaar en wordt ook uitgekeerd als u volgens de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • WGA-hiaat. Als u terechtkomt in een vervolguitkering (VVU), kan dit een fors inkomensverlies betekenen. Dit wordt een WGA-hiaat genoemd. Is hier sprake van, dan ontvangt u een aanvulling.

Voordelen Individuele PLUS-verzekering

  • Inkomen op peil bij ziekte
  • Gunstige premie
  • Aanvulling op inkomen na half jaar ziekte én tijdens de WIA

Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering?

Individuele PLUS-verzekering afsluiten?

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en naar ons te sturen. Stuur ook de machtiging voor automatische incasso en zo nodig de gezondheidsverklaring mee. Bij afsluiting betaalt u eenmalige afsluitkosten van € 74. U kunt hier meer over lezen in het dienstverleningsdocument onderaan deze pagina.

Gezondheidsverklaring

Bij de acceptatie voor deze verzekering kan een gezondheidsverklaring vereist zijn. De gezondheidsverklaring is niet nodig als u zich binnen drie maanden aanmeldt nadat uw werkgever zijn verzuimverzekering bij Sazas heeft opgezegd. In alle overige gevallen is de gezondheidsverklaring wel vereist. Hoe werkt dat nu precies en wat komt hierbij kijken? Bekijk hier alle informatie.

Arbeidsongeschikt?

Wij helpen u bij uw re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid. 

Bent u arbeidsongeschikt? Laat het ons weten. U doet dit zes maanden na de eerste ziektedag. Het formulier daarvoor vindt u bij 'downloads' onderaan deze pagina. Lees ook de voorwaarden door. Daarin staat beschreven wat de spelregels zijn bij ziekte.

Meer informatie

Download de brochure Individuele PLUS-verzekering. Of neem contact op met onze klantenservice: 088 5679 100.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: