Welke correcties kunnen volgen na eindafrekening?

Als de werkelijke jaarlonen na afloop van het kalenderjaar afwijken van de eerder opgegeven voorlopige jaarlonen, dan volgen er correcties.

Op basis van de werkelijke jaarlonen berekenen wij over het afgelopen kalenderjaar opnieuw de hoogte van de verschuldigde premie en (indien van toepassing) de betaalde uitkeringen. Wij berekenen geen rente.

Premie

  • Heeft u gedurende het kalenderjaar teveel premie betaald? Dan ontvangt u van ons een creditfactuur.
  • Heeft u gedurende het kalenderjaar te weinig premie betaald? Dan ontvangt u van ons een debetfactuur.

Uitkeringen

  • Heeft u als werkgever te weinig uitkering ontvangen? Dan volgt een aanvullende uitkering. Dit geldt ook voor een eventuele uitkering die uw medewerker heeft ontvangen vanuit de PLUS-verzekering of Inkomen Gezond verzekering. 
  • Heeft u als werkgever te veel uitkering ontvangen? Dan volgt een terugvordering.
  • Ook bij uw medewerker kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering vanuit een werknemersverzekering zoals de PLUS-verzekering, Inkomen Gezond verzekering of WGA-hiaat.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Eindafrekening