Gezonde cijfers

Bent u benieuwd wat er in 2019 binnen Sazas is gebeurd? Wat waren de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen? Hoe zit het met de cijfers en wat waren onze doelstellingen voor 2020 en de lange termijn? U leest het in ons jaarverslag.

Sazas is financieel gezond

Met de solvabiliteit wordt berekend of een bedrijf een goede positie heeft in het eigen vermogen en of het financieel gezond is. Dit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen en dit maal 100 te vermenigvuldigen. Wanneer dit getal boven de 100% is, zit je als organisatie goed. Het zou dan bij een eventuele beëindiging iedereen kunnen betalen. 

Sazas heeft een solvabiliteit van 116% (eind 2019). Dit percentage ligt ruim boven de wettelijk eis van 100%. 


SFCR Rapportage

Alle verzekeraars in Europa vallen onder de Solvency II wetgeving. Deze wetgeving heeft als doel om er voor te zorgen dat verzekeraars financieel stabiel blijven en om transparantie te bevorderen. Een onderdeel daarvan is dat elke verzekeraar inzicht geeft in zijn financiële gezondheid. Dit gebeurt jaarlijks via een rapportage, genaamd Solvency & Financial Condition Report (SFCR). U vindt het rapport onderaan deze pagina.
Sazas-medewerkers-piet-legt-uit