Het laatste nieuws en artikelen voor accountants

 • Nieuws van UWV: deze 3 belangrijke wijzigingen moet u kennen

  Nieuws van UWV: deze 3 belangrijke wijzigingen moet u kennen

  Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft een aantal veranderingen doorgevoerd. De kans is groot dat uw klant weleens met UWV te maken krijgen. In dit artikel brengen we u daarom op de hoogte van de 3 veranderingen die u met uw klant kunt bespreken.
  Nieuws
 • LIV vervalt

  Afgeschaft en afgebouwd: aanpassingen bij de LIV en LKV

  Hebben uw klanten oudere of kwetsbare medewerkers in dienst? Of medewerkers met een laag loon? Zo ja, dan zijn de loonkosten van uw klanten vanaf volgend jaar hoger. Dat komt hierdoor: de overheid schaft het lage-inkomensvoordeel (LIV) af en het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere medewerkers wordt afgebouwd. In plaats hiervan komen er ruimere voorwaarden bij het herplaatsen van arbeidsgehandicapte medewerkers.

  nieuws
 • Geen Verhoging Minimumloon

  Geen extra verhoging minimumloon op 1 juli 2024

  De eerder gemelde extra verhoging van het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 gaat niet door. De Eerste Kamer ging niet akkoord met het wetsvoorstel om het minimumloon 1,2% extra te laten stijgen. Toch gaat het minimumloon op 1 juli aanstaande wel omhoog, door de indexatie die ieder half jaar plaatsvindt.
  Nieuws
 • Kabinet wil eenvoudiger verlofstelsel

  Kabinet: verlofstelsel moet eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker worden

  Het kabinet wil het verlofstelsel eenvoudiger maken. De regels voor het opnemen van verlof zijn nu namelijk ingewikkeld en onduidelijk. Hierdoor weten medewerkers niet altijd van welke regeling ze precies gebruik kunnen maken. Het nieuwe stelsel moet daar verandering in brengen. Dit moet mensen helpen om een betere balans te krijgen tussen werk en privé. Dit levert ook voordeel op voor werkgevers: het verzuim zal dalen en u heeft minder (administratie)kosten.
  Nieuws
 • Beschikking whk mogelijk onjuist bij no-riskpolis

  Controleer uw beschikking premie Werkhervattingskas

  Door een uitspraak van de Hoge Raad geldt de no-riskpolis ook voor ziektewetuitkeringen aan medewerkers die voor een tweede keer in dienst komen binnen vijf jaar. Dit schrijft de Belastingdienst in haar nieuwsbrief Loonheffingen 2024. 

  nieuws
 • Terugbetaling Whk Premie Aanvragen

  Snel en eenvoudig terugbetaling Whk-premie aanvragen

  Werkgevers betalen premie om een deel van de kosten te vergoeden van (oud-)medewerkers die zijn uitgevallen en een uitkering krijgen. Dat wordt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas genoemd, in het kort de premie Whk. Werkgevers die in de afgelopen jaren te veel premie betaalden, kunnen deze nu snel en eenvoudig terugvragen via een speciaal formulier van de Belastingdienst. Goed om te kijken of dit van toepassing is op uw klanten en hen hierop te wijzen. Zo voorkomt u dat zij geld mislopen.
  Nieuws
 • UWV Maakt Interne Regels Openbaar Over Maatwerk En Bezwaar

  UWV maakt interne regels openbaar over maatwerk en bezwaar

  UWV beslist of medewerkers van uw klanten een (arbeidsongeschiktheids)uitkering krijgen. Als uw klant of een medewerker het niet eens is met de beslissing, is het mogelijk om in bezwaar te gaan. Eind vorig jaar werd bekend gemaakt welke regels UWV volgt bij een bezwaarzaak. Lees meer.
  Nieuws