Veelgestelde vragen

Op dit moment beantwoordt onze klantenservice veel vragen over de volgende onderwerpen.

Arbodienstverlening premie
Hoe berekent Sazas de premie voor arbodienstverlening? Hoe ziet mijn factuur voor deze dienstverlening eruit? En wat mag ik van Sazas verwachten?

Verzuimcijfers opvragen
U kunt deze informatie, zoals het verzuimpercentage en de verzuimcijfers van voorafgaande jaren, telefonisch bij onze klantenservice aanvragen. U kunt ook mailen naar: info@sazas.nl

Verzuimverzekering
Hoe kan ik zélf mijn premie berekenen voor uw verzuimverzekering? Hoe kan ik mijn verzekering aanpassen?

Klanten vragen ook


Bedrijfsgegevens aanpassen
Hoe kan ik aanpassingen in mijn bedrijfsgegevens doorgeven?

Eindafrekening
Wat is de optie van eindafrekening? Hoe werkt dit en wat betekent dit voor het doorgeven van gegevens?

Factuur en betaaltermijnen
Wat betekenen de gegevens op mijn factuur? Wanneer kan ik mijn factuur verwachten? Kan ik in termijnen betalen?

Gegevens werknemers, loon, dienstverband en verzuim aanmelden
Hoe kan ik onze gegevens voor uw verzuimverzekering doorgeven?

Premie voor het jaar 2023
Hoe bepaalt Sazas de premie? Kan ik mijn premie aanpassen?

Premiebetalingen
Wanneer moet ik premie betalen? Wat als ik niet op tijd betaal? En wat gebeurt er als de dekking wordt opgeschort? 

PLUS-verzekering voordelen agrarische en groene sector
Wat maakt de PLUS-verzekering zo interessant voor bedrijven in agrarische en groene sector?

Privacy en AVG
Hoe gaat Sazas met onze bedrijfsgegevens om? En hoe gaat Sazas om met mijn privacy en de privacy van mijn medewerkers?

Royement
Wanneer volgt een royement? En wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf?

Uitkering
Wanneer kan ik de uitkering tegemoet zien? Wat mag ik precies verwachten?

Verzuim voorkomen en verlagen
Hoe kan ik het verzuimpercentage van mijn bedrijf verlagen? Wat levert een verzekering tegen ziekteverzuim op?

Zorgverzekeringswet premie
Waarom houdt Sazas de premie Zorgverzekeringswet in op de (individuele) PLUS-uitkering?