Veelgestelde vragen

Op dit moment beantwoordt onze klantenservice veel vragen over de volgende onderwerpen.


Arbodienstverlening premie
Hoe berekent u de premie voor arbodienstverlening? Hoe ziet mijn factuur voor deze dienstverlening eruit? En wat mag ik van u verwachten?

Premie nieuwe jaar 2023
Hoe berekent u mijn nieuwe premie voor 2023? Kunt u mij helpen om mijn nieuwe premie te vergelijken met andere premies?

Verzuimcijfers opvragen
U kunt deze informatie, zoals het verzuimpercentage, telefonisch bij onze klantenservice aanvragen. Mailen kan ook: info@sazas.nl.

Verzuimverzekering
Hoe kan ik zélf mijn premie berekenen voor uw verzuimverzekering? Hoe kan ik mijn verzekering aanpassen?

Klanten vragen ook


Bedrijfsgegevens aanpassen
Hoe kan ik aanpassingen in mijn bedrijfsgegevens doorgeven?

Eindafrekening
Wat is de optie van eindafrekening? Hoe werkt dit en wat betekent dit voor het doorgeven van gegevens?

Factuur en betaaltermijnen
Wat betekenen de gegevens op mijn factuur? Wanneer kan ik mijn factuur verwachten? Kan ik in termijnen betalen?

Gegevens loon, dienstverband en verzuim doorgeven
Hoe lever ik onze gegevens voor uw verzuimverzekering aan?

PLUS-verzekering voordelen agrarische en groene sector
Wat maakt uw PLUS-verzekering zo interessant voor bedrijven in agrarische en groene sector?

Privacy en AVG
Hoe gaat u met onze bedrijfsgegevens om? Hoe gaat u om met mijn privacy en de privacy van mijn medewerkers?

Royement
Wanneer volgt een royement? En wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf?

Uitkering
Wanneer kan ik de uitkering tegemoet zien? Wat mag ik precies verwachten?

Verzuim voorkomen en verlagen
Hoe kan ik het verzuimpercentage van mijn bedrijf verlagen? Wat levert een verzekering tegen ziekteverzuim op?

Zorgverzekeringswet premie
Waarom houdt u de premie Zorgverzekeringswet in op de (individuele) PLUS-uitkering?