Disclaimer

Onze website is bedoeld om u te informeren over de premies, producten en diensten van Sazas en relevante (maatschappelijke en/of sectorbrede) ontwikkelingen. Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat sommige informatie niet (meer) klopt.

Aansprakelijkheid

Mocht dit het geval zijn dan bieden wij u onze excuses aan, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Wij streven naar een goed werkende website. Het kan echter gebeuren dat dit niet altijd het geval is. Ook hiervoor geldt dat Sazas niet aansprakelijk is.

Wijzigingen

Wij zijn vrij om wijzigingen aan te brengen op onze website. Wij hoeven deze wijzigingen niet van tevoren te melden. 

Externe websites

Op onze website verwijzen we soms door naar externe websites. Dit doen we om u zo volledig mogelijk te informeren. Deze websites worden niet door Sazas onderhouden. Voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites kunnen wij niet instaan. Dit geldt ook voor de kwaliteit van producten die op externe websites staan en/of worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid over externe websites wijzen wij af.