Downloads

Hier kunt u de verschillende documenten bekijken en/of downloaden zoals informatiedocumenten (verzekeringskaarten) over uw verzekering, formulieren en handleidingen. U hebt hiervoor Adobe Acrobat reader nodig. De documenten openen in een nieuw tabblad in uw browser.

Bent u op zoek naar één van onze whitepapers? Kijk dan op deze pagina voor een overzicht van al onze whitepapers.

Algemene voorwaarden:

Sazas Verzuimverzekering

MKB verzuim-ontzorgverzekering (aanvullende voorwaarden)

WGA ERD-verzekering

PLUS-verzekering

AVAZ arbeidsongeschiktheidsverzekering

WGA-hiaatverzekering

WIA-pakketverzekering

Individuele PLUS-verzekering


Dienstverleningsvoorwaarden:

Sazas dienstverleningsvoorwaarden


Verzekeringskaarten

Informatiedocument Verzuimverzekering Sazas

Informatiedocument MKB verzuim-ontzorgverzekering

Informatiedocument AVAZ-verzekering

Informatiedocument PLUS-verzekering individueel

Informatiedocument PLUS-verzekering collectief

Informatiedocument WGA-ERD

Informatiedocument WGA-hiaatverzekering uitgebreid

Informatiedocument WIA-pakketverzekering

Inschrijving Individuele PLUS-verzekering


Verzekeringsdocumenten:

Afmeldformulier Sazas PLUS-verzekering

Afstandsverklaring WGA-hiaat verzekering

Formulier: Uitschrijving bij geen personeel meer in dienstBrochures

Brochure MKB verzuim-ontzorgverzekering

Brochure premie MKB verzuim-ontzorgverzekering

Brochure: preventiepakket voor het MKB 


Kennisdocumenten:

99 oplossingen tegen werkstress

Gesprekswijzer: in gesprek gaan over stress

TNO Werkdruk Wegwijzer

Overige downloads:

Berekening verzuimcijfers

Checklist bij ziekmelding medewerker

Doorlopende SEPA incasso machtiging

Formulier: Gespreksverslag verzuimgesprek

Formulier: Mutatie werknemersgegevens

Formulier: Ziek en herstelmelding Sazas

Formulier: Ziek en herstelmelding Individuele PLUS-verzekering

Verzuimprocedure met stappen Wet Poortwachter

Voorbeeld: Factuur Sazas met uitleg

Voorbeeld: Verzuimprotocol

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: