Downloads


Hier kunt u de verschillende documenten bekijken en/of downloaden zoals informatiedocumenten (verzekeringskaarten) over uw verzekering, formulieren en handleidingen. U hebt hiervoor Adobe Acrobat reader nodig. De documenten openen in een nieuw tabblad in uw browser.

Bent u op zoek naar één van onze whitepapers? Kijk dan op deze pagina voor een overzicht van al onze whitepapers.

Algemene voorwaarden

Sazas Verzuimverzekering

MKB verzuim-ontzorgverzekering (aanvullende voorwaarden arbodienstverlening ArboNed)

MKB verzuim-ontzorgverzekering (aanvullende voorwaarden arbodienstverlening Zorg van de Zaak)

WGA ERD-verzekering

PLUS-verzekering

AVAZ arbeidsongeschiktheidsverzekering

WGA-hiaatverzekering

WIA-pakketverzekering

Individuele PLUS-verzekering

Inkomen Gezond verzekering

Dienstverleningsvoorwaarden Verzuimmanagement Sazas - Zorg van de Zaak

Bijzondere voorwaarden Sazas Ongevallenverzekering

 

Verzekeringskaarten

Informatiedocument Verzuimverzekering Sazas

Informatiedocument MKB verzuim-ontzorgverzekering

Informatiedocument AVAZ-verzekering

Informatiedocument PLUS-verzekering individueel

Informatiedocument PLUS-verzekering collectief

Informatiedocument WGA-ERD

Informatiedocument WGA-hiaatverzekering uitgebreid

Informatiedocument Inkomen Gezond verzekering

 

Verzekeringsdocumenten

Afmeldformulier Sazas PLUS-verzekering

Afstandsverklaring WGA-hiaat verzekering

Afstandsverklaring Sazas Inkomen Gezond verzekering

Formulier: Uitschrijving bij geen personeel meer in dienst


Brochures

Brochure Sazas Verzuimverzekering

Brochure premieopbouw verzuimverzekering

Brochure MKB verzuim-ontzorgverzekering

Brochure premie MKB verzuim-ontzorgverzekering

Brochure Maatwerk in verzuimbegeleiding

Brochure PLUS-verzekering

Brochure eigenrisicodragersverzekering WGA

Brochure Inkomen Gezond verzekering

Brochure Sazas Ongevallenverzekering

Brochure voor werkgevers: 'Mijn medewerker is arbeidsongeschikt, wat nu?'

Brochure AVAZ-verzekering

Brochure voor AVAZ-verzekerden: 'Ik ben ziek'

 

Formulieren

Formulier: Gespreksverslag verzuimgesprek

Formulier: Mutatie werknemersgegevens

Formulier: Ziek en herstelmelding Sazas

Formulier: Ziek en herstelmelding Individuele PLUS-verzekering

Formulier: Overstapservice Sazas

Overige (kennis)documenten

Sazas verzuimverzekeringspremies 2024

99 oplossingen tegen werkstress

Berekening verzuimcijfers

Gesprekswijzer: in gesprek over stress

Checklist bij ziekmelding medewerker (arbopakket Compleet)

Doorlopende SEPA incasso machtiging

Factsheet: interessante (verzuim)cijfers over de sector agrarisch & groen

TNO Werkdruk Wegwijzer

Poster verzuimprocedure met stappen Wet verbetering poortwachter

Voorbeeld: Factuur Sazas met uitleg

Voorbeeld: Verzuimprotocol

Thuiswerken arbochecklist