Bestuur en organisatie

Directie

“Met Sazas willen we goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen vanuit de markt”, zegt Van Bussel. “Mijn missie is om de klant nog beter te helpen. We moeten onze klanten koesteren. Een klant wil de juiste aandacht krijgen, goed en tijdig geholpen worden en het juiste advies krijgen. Dat creëer je als je medewerkers hebt die plezier hebben in wat ze doen. Het is belangrijk dat we mee gaan met veranderingen om de klant goed te blijven ondersteunen. Dat kan, omdat Sazas een kleine organisatie is. Als medewerker heb je direct invloed op het beleid en de aanpak.” “Sazas is een kleine en persoonlijke verzekeraar”, vult De Haan aan. “Die betrokkenheid voel je binnen de hele organisatie bij iedere medewerker en dat maakt het plezierig om hier te werken.”

De directie van Sazas bestaat uit algemeen directeur Hans van Bussel en financieel directeur Eelco de Haan. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Sazas.

Wilt u Hans en Eelco beter leren kennen? Lees hun verhaal.

 

OWM Sazas u.a.

Sazas is een Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM). Dit betekent dat de leden een belangrijke rol vervullen in het toezicht op en advies aan de directie. Sazas heeft een directie, een raad van commissarissen en een eigen ledenraad. Bij onder andere benoemingen van de ledenraad besluit de ledenvergadering. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel 'Ledenraad' die u hieronder terugvindt. Wilt u weten hoe wij dit hebben georganiseerd? Dat leest u terug in de statuten, die u als Download onderaan deze pagina vindt. 

De raad van commissarissen 

Besluiten die belangrijk zijn voor uw bedrijf moeten zorgvuldig tot stand komen. De raad van commissarissen speelt een belangrijke rol binnen Sazas. Zij houdt toezicht op de directie en het gevoerde beleid.

lees meer over onze rvc

De ledenraad

Onze ledenraad vertegenwoordigt uw stem. De ledenraad houdt toezicht op de directie en de raad van commissarissen en is het klankbord voor onze directie.

Lees meer over onze ledenraad

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan een wereldwijd gezond & duurzaam (werk)klimaat door een eigen bijdrage (hoe groot of klein ook) te leveren aan milieu en maatschappij. 

Lees meer over ons mvo beleid

Ons beleggingsbeleid

Sazas is verzekeraar en daarnaast ook institutioneel belegger voor de inleg van onze leden. Een taak is het verantwoord beleggen van onze premies. Daarmee kunnen wij bijdragen aan het vertrouwen van onze klanten en een mooiere en betere wereld, nu en in de toekomst. Ons beleggingsbeleid gaat in op hoe wij verantwoord beleggen.

Wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid? Bekijk dan de download onderaan deze pagina. 
Ons beloningsbeleid

U verwacht als klant dat wij zorgvuldig, beheerst en duurzaam met geld omgaan. En terecht. Wij willen voldoen aan onze verplichtingen aan u. Niet alleen voor nu, maar ook op de lange termijn. Ons beloningsbeleid is daarop ingericht: het ondersteunt onze bedrijfsstrategie en sluit aan op onze kernwaarden klant gedreven, ondernemend, transparant en integer, resultaatgericht, afspraak is afspraak

Wilt u meer weten over ons beloningsbeleid? Bekijk dan de download onderaan deze pagina.

Ons fraudebeleid

Wij doen er alles aan om personen op te sporen die fraude plegen. Met hun handelen om er zelf financieel beter van te worden benadelen ze niet alleen Sazas, maar ook u. Daarom voeren wij een zeer actief fraudebeleid. 

Lees meer over ons fraudebeleid