Wij zijn Sazas, uw verzuimspecialist

Aangenaam. Wij zijn Sazas, uw verzuimspecialist. Wij nemen uw zorgen uit handen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van u of uw medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen helpen wij u ook met uw verzuimbegeleiding.

Wij zijn sazas

Uw doel is ons doel: minder verzuim

Voor een gezond bedrijf heeft u vitale medewerkers nodig. Toch kan het gebeuren dat u of een van uw medewerkers ziek wordt. U wilt dit natuurlijk voorkomen en daarbij kunnen wij u helpen. Sazas is in 1993 opgericht op initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties als antwoord op de Wet Terugdringing Ziekteverzuim.

Wij helpen het financiële risico van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Daarnaast helpen we bedrijven met het voorkomen en verminderen van verzuim om zo de kosten van verzuim laag te houden. Klanten ervaren ons als een betrokken, persoonlijke en deskundige kennispartner. We stellen ons graag aan u voor.

Samen grip op uw verzuim

U wilt als werkgever graag weten waar u aan toe bent. De snelle ontwikkelingen in uw bedrijfstak, een veranderde manier van werken, andere technieken; de wereld staat niet stil. Op het gebied van verzuim is dit niet anders. Sinds 1993 is er veel veranderd, maar kan er wel één belangrijke conclusie getrokken worden: er is steeds meer risico op het bord van de werkgever gekomen op het gebied van verzuim.

Het voorkomen van verzuim is uitgegroeid tot een van de belangrijkste pijlers in de bedrijfsvoering. Als u beseft dat een zieke medewerker u al snel zo’n € 250,- per dag kost, is het van belang een partner te zoeken die uw problemen op het gebied van verzuim daadkrachtig aanpakt. Een partner die daarbij het menselijke aspect niet uit het oog verliest.


Verzuimspecialist


De wortels van Sazas liggen in de agrarische en groene sector. Binnen deze sector ligt het ziekteverzuim al jarenlang lager dan het landelijke gemiddelde. Wij denken dat de cultuur van ‘voor elkaar zorgen’ een belangrijke reden is voor het lage ziekteverzuim. Maar ontwikkelingen zoals de technologische vooruitgang hebben juist een negatieve invloed. Door de technologische vooruitgang is de vraag naar hoger geschoold personeel toegenomen. Een resultaat hiervan is dat het aantal burn-outklachten is gestegen. Ook de vergrijzing heeft invloed op het verzuim. Oudere medewerkers zijn niet vaker ziek, maar wel langer. Het beeld van ziekteverzuim verandert en wij springen daarop in.

Persoonlijk


Onze persoonlijke benadering blijkt uit onze ontstaansgeschiedenis. Werkgevers en medewerkers in de agrarische en groene sector besloten in 1993 om samen uitdagingen aan te gaan op het gebied van terugdringen van verzuim. De extra risico’s werden samen aangepakt. In 2005 verving de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen de WAO. In de WIA wordt vooral gekeken naar wat een zieke medewerker nog wel kan. Een mooi uitgangspunt, maar ook iets dat extra financiële risico’s met zich meebracht voor medewerkers. Samen met de werkgevers werden deze risico’s afgedekt met de PLUS-verzekering van Sazas.Samen in gesprek

Wij helpen u om uw bedrijf gezond te houden en uw medewerkers vitaal. Een goede communicatie is hierbij van groot belang. Voor u als werkgever is het belangrijk om uw medewerkers te informeren over het belang van veilig werken. En om met uw oudere medewerkers in gesprek te blijven of het werk hen nog bevalt en of er aanpassingen nodig zijn. Door met elkaar te praten en goed te luisteren, gaan we vooruit, raken we betrokken, hebben we meer werkplezier en blijven we langer inzetbaar.