Het laatste nieuws en recente artikelen

 • Nieuws van UWV: deze 3 belangrijke wijzigingen moet u kennen

  Nieuws van UWV: deze 3 belangrijke wijzigingen moet u kennen

  Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft een aantal veranderingen doorgevoerd. De kans is groot dat u en uw medewerkers weleens met UWV te maken krijgen. In dit artikel brengen we u daarom op de hoogte van de 3 veranderingen.
  Nieuws
 • Kabinet wil eenvoudiger verlofstelsel

  Kabinet: verlofstelsel moet eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker worden

  Het kabinet wil het verlofstelsel eenvoudiger maken. De regels voor het opnemen van verlof zijn nu namelijk ingewikkeld en onduidelijk. Hierdoor weten medewerkers niet altijd van welke regeling ze precies gebruik kunnen maken. Het nieuwe stelsel moet daar verandering in brengen. Dit moet mensen helpen om een betere balans te krijgen tussen werk en privé. Dit levert ook voordeel op voor werkgevers: het verzuim zal dalen en u heeft minder (administratie)kosten.
  Nieuws
 • Geen Verhoging Minimumloon

  Geen extra verhoging minimumloon op 1 juli 2024

  De eerder gemelde extra verhoging van het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 gaat niet door. De Eerste Kamer ging niet akkoord met het wetsvoorstel om het minimumloon 1,2% extra te laten stijgen. Toch gaat het minimumloon op 1 juli aanstaande wel omhoog, door de indexatie die ieder half jaar plaatsvindt.
  Nieuws
 • Hans van Bussel algemeen directeur

  Nederlanders zijn minder ziek: langdurig verzuim blijft hoog

  Het is voor het eerst sinds 2014 dat het ziekteverzuim van medewerkers daalt. Van elke 1000 werkdagen zijn we 48 dagen ziek. In 2022 waren dat nog 56 dagen.

  Hans van Bussel, algemeen directeur Sazas: ‘De trendbreuk is nog pril. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Ik zie de trendbreuk nog niet in alle sectoren, zoals in de agrarische sectoren. Maar we moeten deze kentering vasthouden. Dus zet als werkgever nog meer in op preventie’.

  Nieuws
 • Verzuim door stress neemt toe - Sazas

  Verzuim door stress neemt toe

  Veel medewerkers vallen uit doordat zij lange tijd te maken hebben met stress. In 2023 werd bijna een kwart van het ziekteverzuim hierdoor veroorzaakt. Werkstress neemt de komende jaren toe. Dit kan leiden tot hogere verzuimkosten voor uw bedrijf. Hoe herkent u werkstress?
  nieuws
 • Beschikking whk mogelijk onjuist bij no-riskpolis

  Controleer uw beschikking premie Werkhervattingskas

  Door een uitspraak van de Hoge Raad geldt de no-riskpolis ook voor ziektewetuitkeringen aan medewerkers die voor een tweede keer in dienst komen binnen vijf jaar. Dit schrijft de Belastingdienst in haar nieuwsbrief Loonheffingen 2024. 

  nieuws
 • Pesten op het werk

  Ruim een kwart van de medewerkers heeft te maken met pesten op het werk

  Uit onderzoek van werknemersorganisatie CNV onder 2700 werkenden blijkt dat ruim een kwart te maken krijgt met pesten op het werk. Dit gaat om treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag. Omgerekend krijgen 2,6 miljoen Nederlanders te maken met vervelend gedrag van collega’s of een leidinggevende op het werk.

  Nieuws
 • UWV Maakt Interne Regels Openbaar Over Maatwerk En Bezwaar

  UWV maakt interne regels openbaar over maatwerk en bezwaar

  UWV beslist of uw medewerker een (arbeidsongeschiktheids)uitkering krijgt. Als u of uw medewerker het niet eens is met de beslissing, is het mogelijk om in bezwaar te gaan. Eind vorig jaar werd bekend gemaakt welke regels UWV volgt bij een bezwaarzaak. Lees snel meer.
  Nieuws