Het laatste nieuws en recente artikelen

 • Trajecten van schuldhulpverlening verkort per 1 juli 2023 - Sazas

  Schuldhulpverlening: hulptrajecten zijn verkort

  Per 1 juli 2023 is het traject rondom de wettelijke schuldsanering (de Wet schuldsanering natuurlijke personen, Wsnp) korter geworden. Dit telt nu nog maar 18 in plaats van 36 maanden. Dat scheelt veel stress bij mensen met (te) hoge schulden. Voorkom verzuim door schulden: help uw klanten daarbij.
  nieuws
 • Met Stoptober 2023 Stoppen Met Roken

  Stoptober 2023: feiten en fabels over roken (en de werkvloer)

  Met de actie ‘Stoptober’ proberen ook dit jaar weer veel Nederlanders te stoppen met roken. Over roken bestaan veel feiten en fabels. Wat is er waar over roken (in relatie tot werk) en wat is er niet waar? Wij scheiden de fabels van de feiten. 

  nieuws
 • WIA-expert Sadia vertelt over no-riskpolis en WIA-achterstanden

  Achterstanden bij UWV op WIA-beoordelingen: no-risk nu zonder WIA-beslissing mogelijk

  Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst, dan heeft u mogelijk recht op een no-riskpolis. Als uw medewerker dan ziek uitvalt, betaalt UWV hem of haar een uitkering. Hierdoor hoeft u het loon niet door te betalen bij ziekte. Maar waar u voorheen pas recht had op een no-risk als de WIA-beslissing (WIA-beschikking) binnen was, is dit nu al eerder mogelijk. In dit artikel leggen we uit wat de no-riskpolis is, wie hier recht op hebben en wanneer een no-risk zonder WIA-beslissing mogelijk is.
  Nieuws
 • Samenwerking De Goudse verzekeringen en verzuimspecialist Sazas

  Persbericht: De Goudse Verzekeringen en verzuimspecialist Sazas gaan samenwerken

  De Goudse Verzekeringen en verzuimspecialist Sazas starten een samenwerking. Onderdeel van de overeenkomst is dat De Goudse voor 20% gaat participeren in Sazas, De Goudse en Sazas voeren verkennende gesprekken om het productassortiment van Sazas te verbreden met producten voor onder andere WIA, AOV en Ziektewet Eigen Risico van De Goudse. Ook wordt er gekeken naar het ontwikkelen van gemeenschappelijke arbodiensten.

  nieuws
 • Arbobalans 2022: hoogste aantal verzuimdagen sinds 2014 - Sazas

  Arbobalans 2022: hoogste aantal verzuimdagen sinds 2014

  Het ziekteverzuim in Nederland is in 2022 gestegen naar het hoogste punt sinds 2014, met gemiddeld negen werkdagen per werknemer. Ook het verzuimpercentage nam toe naar 5,2%. Dit blijkt onder andere uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 en de Arbobalans 2022 van TNO.
  Nieuws
 • Wettelijke Vakantiedagen Vervallen; Informeer Uw Medewerkers

  Wettelijke vakantiedagen vervallen in juli; informeer uw medewerker

  Op 1 juli 2023 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw medewerkers in 2022 hebben opgebouwd. Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers hierover te informeren, zodat zij hun verlofuren alsnog kunnen opnemen. Dit is niet alleen goed voor uw medewerkers; als werkgever ervaart u hier ook de voordelen van.  

  nieuws