U bent ontevreden over de dienstverlening van Sazas. Wat nu?

Vaak is een telefoontje met onze klantadviseurs (via 088 56 79 100) voldoende om uw ontevredenheid weg te nemen. Samen met u gaan wij dan op zoek naar een oplossing die past bij uw situatie. Neemt dit uw ontevredenheid nog niet weg? Dan kunt u een klacht aan ons doorgeven. Hoe u dit doet, en wat u kunt verwachten van het verdere proces, leggen we uit op deze pagina.

Rahamed geeft klant advies over verzuim

Hoe geeft u een klacht door aan Sazas?

Heeft u een klacht? Dan kunt u dit op verschillende manieren aan ons doorgeven. Dit doet u op één van de volgende manieren:

OWM Sazas u.a.

Antwoordnummer 2444
3440 WB Woerden

Wilt u in de brief of e-mail uw polisnummer vermelden en duidelijk vermelden dat het over een klacht gaat? Dan kunnen we u zo goed mogelijk helpen.

Wanneer krijgt u een reactie op uw klacht?

Wij sluiten met onze klachtenprocedure aan op de richtlijnen uit de Gedragscode Klachtbehandeling van het Verbond van Verzekeraars. Hierin staat wat u minimaal van ons mag verwachten als u een klacht indient. U kunt het volgende in ieder geval verwachten:  

  • Binnen 2 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht
  • Binnen 2 weken ontvangt u een (inhoudelijke) reactie op uw klacht met ons standpunt
  • Soms hebben wij meer tijd nodig om uw klacht af te handelen. Wij laten u dan binnen 2 weken weten wanneer u een inhoudelijke reactie op uw klacht mag verwachten. U ontvangt altijd binnen 12 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Bent u verplicht om de premie te betalen als u een klacht heeft ingediend?
Als u een klacht bij ons indient, krijgt u van ons een reactie binnen de reactietermijn. Deze is te vinden in de e-mail die u van ons ter bevestiging heeft ontvangen. In de tussentijd bent u wel verplicht om de premie van uw verzekering te betalen. De verplichting tot premiebetaling blijft dus staan, ook als u een klacht bij ons heeft ingediend.

 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met ons standpunt?

Bent u het niet eens met ons standpunt op uw klacht? Dan kunt u bezwaar maken door een verzoek tot heroverweging in te dienen bij de Directie van Sazas. Doet u dit binnen 30 dagen nadat wij ons standpunt hebben ingenomen? Een andere klachtbehandelaar behandelt dan uw klacht.

U kunt uw verzoek tot heroverweging op één van de volgende manieren aan ons doorgeven:

OWM Sazas u.a.

t.a.v. de Directie van Sazas
Antwoordnummer 2444
3440 WB Woerden

Wilt u in de e-mail of brief uw polisnummer en referentienummer vermelden? Dan kunnen we u zo goed mogelijk helpen. Het referentienummer vindt u op de ontvangstbevestiging van uw klacht.

U ontvangt binnen 30 dagen, na ontvangst van uw verzoek tot heroverweging, van ons een inhoudelijke reactie met ons standpunt na heroverweging.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met ons standpunt na heroverweging?

Wij doen er alles aan om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen en samen met u tot een passende oplossing te komen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met ons standpunt na heroverweging. Wat dan?

Bent u werkgever?
Dan kunt u een eventueel geschil voorleggen aan de rechter.

Bent u medewerker?
Dan kunt u dit melden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
         Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
         Postbus 93257
         2509 AG  DEN HAAG
         www.kifid.nl
U kunt een geschil ook voorleggen aan de rechter.

Let op: Een geschil gericht aan het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) moet binnen 3 maanden, na ontvangst van ons standpunt na heroverweging, voorgelegd worden.

Bedankt, wij leren van uw feedback

Om onze dienstverlening continu te verbeteren nemen wij uw feedback, tips en klachten altijd serieus. Want zo kunnen we zowel u als andere klanten beter van dienst zijn. Daarom bedanken we u voor het doorgeven van uw klacht.