Ik maakte gebruik van het arbopakket 'Basis'. Dat is op 1 januari 2024 omgezet in het arbopakket 'Compleet'. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Op 1 januari 2024 is het arbopakket Basis opgeheven en veranderd in het arbopakket Compleet. Door deze verandering is de dienstverlening verbeterd:

  • Kreeg u een ziekmelding? Dan nam de arbodienst eerst na tien werkdagen telefonisch contact op. Vanaf 1 januari 2024 gebeurt dat al na twee werkdagen, digitaal en automatisch. Hierdoor wordt verzuim sneller opgepakt;
  • Tot 1 januari 2024 vergoedden we uw interventiekosten alleen over het eerste ziektejaar. Vanaf 1 januari 2024 vergoeden wij de kosten voor de door de arbodienst geadviseerde interventies over twee ziektejaren;
  • U krijgt ‘Poortwachtergarantie’: wij vergoeden een eventuele loonsanctie aan u als u de adviezen van de arbodienst op tijd heeft opgevolgd. UWV legt loonsancties op als u de stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter niet goed of niet op tijd heeft uitgevoerd. Een loonsanctie kan oplopen tot duizenden euro’s en werd eerder niet aan u vergoed.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2024