Premie 2024

Antwoord op veelgestelde vragen over de premie voor 2024.
Bent u op zoek naar een overzicht van onze premies? Kijk dan hier voor het premieoverzicht.


Veelgestelde vragen

Hoe stelt Sazas de premie vast?

De premie voor de Sazas verzuimverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. In de brochure ‘Hoe komt uw premie tot stand?’ leggen we uit hoe de premie wordt berekend.

Heeft u een MKB verzuim-ontzorgverzekering? Dan wordt er bij de berekening van de premie rekening gehouden met premiedemping. Hoe dit werkt leest u in de brochure ‘Premieopbouw MKB verzuim-ontzorgverzekering’ bekijken.

Waar kan ik het premieoverzicht vinden?

U kunt het premieoverzicht voor 2024 vinden door op de link te klikken.

Is de premiewijziging voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dit is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging (of –daling) voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Lees verder...

Vorig jaar heb ik geen verzuim gehad binnen mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar wordt gekeken naar: uw bedrijfsgegevens en specifieke bedrijfssituatie: hierbij tellen ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit (meerdere) voorgaande jaren mee. Lees verder...

Mijn premie voor de verzuimverzekering is gestegen, waardoor komt dit?

Dat komt door verschillende ontwikkelingen. De ontwikkeling van het ziekteverzuim in Nederland is daarvan een voorbeeld. Sinds 2014 neemt het verzuim in Nederland toe, onder andere door de vergrijzing, de latere AOW-leeftijd, corona- en griepgolven en de toename van langdurig verzuim spelen een rol. Lees verder...

Wat is het maximaal verzekerd dagloon?

Vanaf 1 januari 2024 is het maximaal verzekerd jaarloon € 125.000,-. Het maximaal verzekerd dagloon voor 2024 is € 477,10 (€ 125.000,- / 260 werkbare dagen in 2024).

Ik maakte gebruik van het arbopakket 'Basis'. Dat is op 1 januari 2024 omgezet in het arbopakket 'Compleet'. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Op 1 januari 2024 is het arbopakket Basis opgeheven en veranderd in het arbopakket Compleet. Door deze verandering is de dienstverlening verbeterd: Lees verder...

Zijn er nog mogelijkheden om mijn premie aan te passen?

Dit kunt u doen door opties van uw verzekering te wijzigen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bijvoorbeeld voor een lagere premie. Ook de mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kunt u aanpassen. We hebben hiervoor een handige tool. Lees verder...

Kan Sazas helpen mijn premie omlaag te krijgen door het verzuim te verlagen?

Wij zijn meer dan alleen een verzekeraar. Samen maken we uw bedrijf gezonder. Wij bieden diverse diensten voor het voorkomen en verlagen van verzuim (preventie). Denk bijvoorbeeld aan: Lees verder...

Zijn de voorwaarden nog aangepast?

Nee, in vergelijking met 2023 zijn de voorwaarden voor 2024 niet veranderd. Wel hebben wij een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

Hoe zit het met de WGA-ERD-premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie gebaseerd op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Sazas heeft de premies voor 2024 licht verhoogd. Lees verder...

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij Sazas blijven?

Of overstappen voor u slim is, hangt van verschillende zaken af. Zoals uw eigen voorkeur. Hier is geen standaard, eenduidig antwoord op te geven. Het kiezen van de juiste verzuimverzekering doet u niet dagelijks en er is veel om over na te denken. Lees verder...

Wat is de algemene ontwikkeling van het gemiddelde verzuim?

Het aantal verzuimmeldingen is ten opzichte van 2022 gedaald, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit zijn vooral meldingen van kortdurend verzuim, zoals bijvoorbeeld griep. Lees verder...

Wanneer en hoe kan ik mijn verzuimverzekering opzeggen?

U kunt uw verzuimverzekering opzeggen via e-mail of brief. Wanneer u kunt opzeggen hangt van uw situatie af. Lees meer...