Premie 2020

Antwoord op veelgestelde vragen over de premie voor 2020.


Veelgestelde vragen

Waarom is mijn premie voor de verzuimverzekering gestegen?

Op uw premiepercentage zijn verschillende zaken van invloed. Bijvoorbeeld de verzuimontwikkeling: zoals de griepgolf van afgelopen winter waardoor het verzuim steeg, de vergrijzing, de toename in (langdurig) psychisch verzuim en de verbeterde economische situatie (de drempel om te verzuimen wordt daardoor lager).

Hoe stelt Sazas de premie vast?

De premie is gebaseerd op het aantal verzuimmeldingen, de uitgekeerde vergoedingen in afgelopen jaren en de (algemene) ontwikkeling ten opzichte van vorige jaren. Door een algemene toename van kosten en risico’s stijgt in 2020 de premie ook voor bedrijven waar het verzuim gelijk is gebleven of zelfs iets is gedaald.

Vorig jaar heb ik geen verzuim gehad binnen mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar wordt gekeken naar:
- uw bedrijfsgegevens en specifieke bedrijfssituatie: hierbij tellen ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit (meerdere) voorgaande jaren mee.
- de algemene en bedrijfsontwikkelingen op het gebied van verzuim en schade.
- de risico’s op het gebied van verzuim en inkomen.
Deze combinatie van factoren kan leiden tot het gelijk blijven van een premie (of een premiestijging).

Zijn er nog mogelijkheden om mijn premie aan te passen?

Ja, dat kan. U kunt dit doen door de opties van uw verzekering te wijzigen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bijvoorbeeld voor een lagere premie. Ook de mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kunt u aanpassen. We hebben hiervoor een handige tool.

Kan Sazas helpen mijn premie omlaag te krijgen door het verzuim te verlagen?

Wij zijn meer dan alleen een verzekeraar. Samen maken we uw bedrijf gezonder. Wij bieden diverse diensten voor het voorkomen en verlagen van verzuim (preventie). Denk bijvoorbeeld aan:

Is de premiestijging of -daling voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dit is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging of –daling voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Voor grote bedrijven wordt gekeken naar het eigen resultaat van het bedrijf op het gebied van verzuim. De eventuele stijging of daling is afhankelijk van het aantal verzuimmeldingen en de hoogte van de uitgekeerde vergoedingen vanuit de verzekering. 

Zijn de voorwaarden in 2020 nog aangepast?

Nee, de voorwaarden voor onze verzekeringen zijn niet aangepast en blijven voor 2020 gelijk.

Hoe zit het met de WGA-ERD-premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie gebaseerd op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Sazas heeft de premies voor 2020 verhoogd. Dit is nodig omdat door het stijgende verzuim ook de uitkeringslasten toenemen. 

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij Sazas blijven?

Of overstappen voor u slim is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw eigen voorkeur. Hier is geen standaard, eenduidig antwoord op te geven. Het kiezen van de juiste verzuimverzekering doet u niet dagelijks en er is veel om over na te denken.

Wat is de algemene ontwikkeling van het gemiddelde verzuim?

We kunnen nog niet exact zeggen wat het gemiddelde verzuim in Nederland is voor 2019. Op dit moment (oktober 2019) zijn de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend over de eerste twee kwartalen van dit jaar. Voor de eerste helft van 2019 ligt het gemiddelde verzuimpercentage nu op 4,5%.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: