Premie 2022

Antwoord op veelgestelde vragen over de premie voor 2022.
Bent u op zoek naar een overzicht van onze premies? Kijk dan hier voor het premieoverzicht.


Veelgestelde vragen

Hoe stelt Sazas de premie vast?

Meer informatie over hoe uw premie voor uw verzuimverzekering tot stand komt leest u in onze brochure 'Hoe komt uw premie tot stand?'. Heeft u een MKB verzuim-ontzorgverzekering? Dan wordt er bij het bepalen van uw premie rekening gehouden met premiedemping. Hoe dit werkt leggen we in deze brochure uit.

Is de premiewijziging voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dit is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging (of –daling) voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Lees verder...

Vorig jaar heb ik geen verzuim gehad binnen mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar wordt gekeken naar: uw bedrijfsgegevens en specifieke bedrijfssituatie: hierbij tellen ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit (meerdere) voorgaande jaren mee. Lees verder...

Waarom vervalt het preventiepakket?

Speciaal voor het mkb hebben wij een aantal jaar geleden het preventiepakket ‘Veilig en gezond werken’ ontwikkeld. Met dit pakket wordt de werkgever ondersteund op het terrein van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E ) en preventie én ...lees verder 

 

 

 

Mijn premie voor de verzuimverzekering is gestegen, waardoor komt dit?

Op uw premie zijn verschillende zaken van invloed. Een belangrijk onderdeel hierin is de verzuimontwikkeling in Nederland. Verzuim zit sinds 2014 in een stijgende lijn door factoren als de vergrijzing, de latere AOW-leeftijd, griepgolven en de toename in het langdurig verzuim. Lees verder...

Ik maak nog gebruik van het arbopakket 'Eigen regie', Waarom adviseren jullie contact op te nemen met de klantenservice?

Wat wij zien in onze cijfers is dat bedrijven, die nog gebruikmaken van het arbopakket 'Eigen regie' structureel meer verzuim hebben dan bedrijven die meer ontzorgd worden op het gebied van arbodienstverlening. Lees verder...

Zijn er nog mogelijkheden om mijn premie aan te passen?

Dit kunt u doen door opties van uw verzekering te wijzigen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bijvoorbeeld voor een lagere premie. Ook de mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kunt u aanpassen. We hebben hiervoor een handige tool. Lees verder...

Kan Sazas helpen mijn premie omlaag te krijgen door het verzuim te verlagen?

Wij zijn meer dan alleen een verzekeraar. Samen maken we uw bedrijf gezonder. Wij bieden diverse diensten voor het voorkomen en verlagen van verzuim (preventie). Denk bijvoorbeeld aan: Lees verder...

Zijn de voorwaarden in 2022 nog aangepast?

Ja, de algemene voorwaarden voor onze verzuimverzekering is aangepast. Wat de belangrijkste wijzigingen zijn leggen we graag uit. Lees verder...

Hoe zit het met de WGA-ERD-premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie gebaseerd op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Sazas heeft de premies voor 2022 licht verhoogd. Lees verder...

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij Sazas blijven?

Of overstappen voor u slim is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw eigen voorkeur. Hier is geen standaard, eenduidig antwoord op te geven. Het kiezen van de juiste verzuimverzekering doet u niet dagelijks en er is veel om over na te denken. Lees verder...

Wat is de algemene ontwikkeling van het gemiddelde verzuim?

We kunnen nog niet exact zeggen wat het gemiddelde verzuim in Nederland is voor 2021.  Op dit moment, oktober 2021, zijn de verzuimcijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend over het eerste twee kwartalen van dit jaar. Lees verder...

Wanneer en hoe kan ik mijn verzuimverzekering opzeggen?

U kunt uw verzuimverzekering opzeggen via e-mail of brief. Wanneer u kunt opzeggen hangt van uw situatie af. Lees meer...