Premie 2023

Antwoord op veelgestelde vragen over de premie voor 2023.
Bent u op zoek naar een overzicht van onze premies? Kijk dan hier voor het premieoverzicht.


Veelgestelde vragen

Hoe stelt Sazas de premie vast?

De premie voor de Sazas verzuimverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. In de brochure ‘Hoe komt uw premie tot stand?’ leggen we uit hoe de premie is berekend wordt.

Heeft u een MKB verzuim-ontzorgverzekering? Dan wordt er bij de berekening van de premie rekening gehouden met premiedemping. Hoe dit werkt leest u in de brochure ‘Premieopbouw MKB verzuim-ontzorgverzekering’ bekijken.

Is de premiewijziging voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dit is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging (of –daling) voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Lees verder...

Vorig jaar heb ik geen verzuim gehad binnen mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar wordt gekeken naar: uw bedrijfsgegevens en specifieke bedrijfssituatie: hierbij tellen ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit (meerdere) voorgaande jaren mee. Lees verder...

Mijn premie voor de verzuimverzekering is gestegen, waardoor komt dit?

Op uw premie zijn verschillende zaken van invloed. Een belangrijk onderdeel hierin is de verzuimontwikkeling in Nederland. Verzuim zit sinds 2014 in een stijgende lijn door factoren als de vergrijzing, de latere AOW-leeftijd, griepgolven en de toename in het langdurig verzuim. Lees verder...

Wat is het maximaal verzekerd dagloon in 2023?

Het maximaal verzekerd jaarloon is per 1 januari 2023 € 125.000,-. Het maximaal verzekerd dagloon (€ 125.000 / 260 werkbare dagen) = € 480,76.

Ik maak nog gebruik van het arbopakket 'Eigen regie', Waarom adviseren jullie contact op te nemen met de klantenservice?

Wat wij zien in onze cijfers is dat bedrijven, die nog gebruikmaken van het arbopakket 'Eigen regie' structureel meer verzuim hebben dan bedrijven die meer ontzorgd worden op het gebied van arbodienstverlening. Lees verder...

Zijn er nog mogelijkheden om mijn premie aan te passen?

Dit kunt u doen door opties van uw verzekering te wijzigen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bijvoorbeeld voor een lagere premie. Ook de mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kunt u aanpassen. We hebben hiervoor een handige tool. Lees verder...

Kan Sazas helpen mijn premie omlaag te krijgen door het verzuim te verlagen?

Wij zijn meer dan alleen een verzekeraar. Samen maken we uw bedrijf gezonder. Wij bieden diverse diensten voor het voorkomen en verlagen van verzuim (preventie). Denk bijvoorbeeld aan: Lees verder...

Zijn de voorwaarden in 2023 nog aangepast?

We zijn op dit moment bezig met het herschrijven van onze voorwaarden naar begrijpelijke taal. Het herschrijven van de voorwaarden zal begin 2023 afgerond zijn. Lees verder...

Hoe zit het met de WGA-ERD-premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie gebaseerd op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Sazas heeft de premies voor 2023 licht verhoogd. Lees verder...

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij Sazas blijven?

Of overstappen voor u slim is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw eigen voorkeur. Hier is geen standaard, eenduidig antwoord op te geven. Het kiezen van de juiste verzuimverzekering doet u niet dagelijks en er is veel om over na te denken. Lees verder...

Wat is de algemene ontwikkeling van het gemiddelde verzuim?

In Nederlands stijgt het verzuim al jaren. Op dit moment, november 2022, zijn de verzuimcijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend over het eerste twee kwartalen van dit jaar. Lees verder...

Wanneer en hoe kan ik mijn verzuimverzekering opzeggen?

U kunt uw verzuimverzekering opzeggen via e-mail of brief. Wanneer u kunt opzeggen hangt van uw situatie af. Lees meer...