Premie 2021

Antwoord op veelgestelde vragen over de premie voor 2021.
Bent u op zoek naar een overzicht van onze premies? Kijk dan hier.


Veelgestelde vragen

Waarom is mijn premie voor de verzuimverzekering gestegen?

Op uw premie zijn verschillende zaken van invloed. Een belangrijk onderdeel hierin is de verzuimontwikkeling in Nederland. Verzuim zit sinds 2014 in een stijgende lijn door factoren als de vergrijzing, de latere AOW-leeftijd, griepgolven en de toename in het langdurig verzuim. Lees verder...

Hoe stelt Sazas de premie vast?

De premie is gebaseerd op het aantal verzuimmeldingen, de uitgekeerde vergoedingen in afgelopen jaren en de (algemene) ontwikkeling ten opzichte van vorige jaren. Door een algemene toename van kosten en risico’s stijgt in 2021 de premie ook voor bedrijven waar het verzuim gelijk is gebleven of ...lees verder

Vorig jaar heb ik geen verzuim gehad binnen mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar wordt gekeken naar: uw bedrijfsgegevens en specifieke bedrijfssituatie: hierbij tellen ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit (meerdere) voorgaande jaren mee. Lees verder...

Zijn er nog mogelijkheden om mijn premie aan te passen?

Dit kunt u doen door opties van uw verzekering te wijzigen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bijvoorbeeld voor een lagere premie. Ook de mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kunt u aanpassen. We hebben hiervoor een handige tool. Lees verder...

Kan Sazas helpen mijn premie omlaag te krijgen door het verzuim te verlagen?

Wij zijn meer dan alleen een verzekeraar. Samen maken we uw bedrijf gezonder. Wij bieden diverse diensten voor het voorkomen en verlagen van verzuim (preventie). Denk bijvoorbeeld aan: Lees verder...

Is de premiewijziging voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dit is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging (of –daling) voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Lees verder...

Zijn de voorwaarden in 2021 nog aangepast?

Ja, de algemene voorwaarden voor onze verzuimverzekering is aangepast. Wat de belangrijkste wijzigingen zijn leggen we graag uit. Lees verder...

Hoe zit het met de WGA-ERD-premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie gebaseerd op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Sazas heeft de premies voor 2021 verhoogd. Lees verder...

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij Sazas blijven?

Of overstappen voor u slim is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw eigen voorkeur. Hier is geen standaard, eenduidig antwoord op te geven. Het kiezen van de juiste verzuimverzekering doet u niet dagelijks en er is veel om over na te denken. Lees verder...

Wat is de algemene ontwikkeling van het gemiddelde verzuim?

We kunnen nog niet exact zeggen wat het gemiddelde verzuim in Nederland is voor 2020. Op dit moment (oktober 2020) zijn de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend over het eerste kwartaal van dit jaar. Lees verder...

Wanneer en hoe kan ik mijn verzuimverzekering opzeggen?

U kunt uw verzuimverzekering opzeggen via e-mail of brief. Wanneer u kunt opzeggen hangt van uw situatie af. Lees meer...

Waarom is de premie voor arbodienstverlening gestegen?

Alle ontwikkelingen op het gebied van verzuim, denk aan de vergrijzing, hogere AOW-leeftijd, toename in langdurig verzuim en de gevolgen van het coronavirus, hebben ook effect op de arbodienstverlening. Lees verder...

Ik maak nog gebruik van het arbopakket 'Eigen regie', Waarom adviseren jullie contact op te nemen met de klantenservice?

Wat wij zien in onze cijfers is dat bedrijven, die nog gebruikmaken van het arbopakket 'Eigen regie' structureel meer verzuim hebben dan bedrijven die meer ontzorgd worden op het gebied van arbodienstverlening. Lees verder...

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: