Hoe zit het met de WGA-ERD premie?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie gebaseerd op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Sazas heeft de premies voor 2024 licht verhoogd. Dit is nodig omdat door het stijgende verzuim ook de instroom in de WIA toeneemt.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2024