Psychische overbelasting van thuiswerkers verhoogt risico op verzuim

Thuiswerken kent zeker voordelen, maar leidt ook tot een groter risico op psychische overbelasting van uw medewerkers. Arbodiensten waarschuwen voor psychische overbelasting bij thuiswerkers. Thuiswerken kan namelijk zorgen voor (sociale) spanningen in huis. De scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt en thuiswerkers hebben minder sociaal contact met collega’s. Dit verhoogt het risico op geestelijk verzuim, ook wel psychisch verzuim genoemd.

Psychische overbelasting bij thuiswerken

Ziekteverzuim bij thuiswerken voorkomen: herken de signalen van psychische overbelasting

Voor werkgevers is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Hoe gaat het met medewerkers die relatief veel vanuit huis werken? Het herkennen en signaleren van psychische overbelasting door thuiswerken is belangrijk om verzuim te voorkomen. Vaak is psychische overbelasting te herkennen aan de volgende signalen:

  • Afwezigheid;
  • Vermoeidheid;
  • Verminderd functioneren;
  • Vermijden van taken.

Whitepaper: analyse voor het mkb over thuiswerken en verzuim

Om verzuim bij thuiswerken te voorkomen en te beperken, hebben we een analyse gemaakt voor het mkb. In dit whitepaper leest u meer over thuiswerken, de ontwikkelingen en verwachtingen binnen het mkb.

Er kan sprake zijn van een te hoge of lage werkdruk

Een te hoge of een te lage werkdruk kan de oorzaak zijn van psychische overbelasting. Bij een te hoge werkdruk overziet een medewerker de situatie en zijn of haar taken niet meer. Juist bij een te lage werkdruk is er gebrek aan uitdaging, waardoor verveling en stress kan toeslaan. Voor medewerkers kan de stap groot zijn om aan te geven dat ze de werkdruk niet aan kunnen. Voor werkgevers is het belangrijk hierop alert te zijn.

Voorkomen van psychisch verzuim door het thuiswerken

Verzuim door thuiswerken kunt u voorkomen door duidelijke te afspraken te maken en kaders te stellen voor uw medewerkers. Een vast werkritme, structuur en een goede balans tussen werk en privé zorgt dat uw medewerkers niet overbelast raken. Blijf de verbinding met uw medewerkers houden door helder te communiceren. Aandacht voor psychische overbelasting geeft medewerkers vaak al het gevoel gehoord te worden. Geef uw medewerkers daarnaast ruimte om zorgen te uiten; hiermee kunt u als werkgever aan de slag. Daarnaast is waardering belangrijk, zeker als sociaal contact niet vanzelfsprekend is. Dit geeft medewerkers het gevoel ertoe te doen, waardoor hun motivatie toeneemt.


Ook interessant voor u: