Psychisch verzuim voorkomen

Wat is psychisch verzuim?

65% van het verzuim in Nederland heeft geen fysieke, maar een psychische oorzaak. Depressie, een burn-out, overspannenheid of een angststoornis vallen bijvoorbeeld onder psychisch verzuim. Vaak leiden deze psychische klachten ook tot fysieke klachten. Het is daarom belangrijk dat u de symptomen herkent en de klachten van uw medewerkers serieus neemt.

U zich met onze verzuimverzekering verzekeren van loondoorbetaling van uw personeel bij ziekte. De verzuimverzekering keert uit als één van uw medewerkers ziek is. Zo dekt u de financiële risico's af die voorkomen bij psychisch en fysiek verzuim. 

Man ziet het niet meer zitten

Hoe voorkomt u psychisch verzuim?

U kunt een aantal maatregelen treffen die psychisch verzuim kunnen voorkomen, zoals het bevorderen van het werkplezier en zorgen voor een gezonde werkdruk. Het herkennen van psychisch verzuim is hierbij de eerste stap. Kijk hier onder voor alle stappen die u kunt ondernemen.

Symptomen van psychisch verzuim herkennen

Op tijd zien dat psychische problemen ontstaan, is erg belangrijk bij het voorkomen van langdurig verzuim. Het op tijd signaleren van symptomen kan de verzuimduur bij psychische problemen met een derde verminderen.

Bevorderen van het werkplezier

Als medewerkers met plezier aan het werk zijn, presteren zij beter en zijn ze minder gevoelig voor stress. Spreek uw waardering uit en zorg voor voldoende ontspanning en pauzes.

Zorgen voor een gezonde werkdruk

Ruim een derde van het verzuim dat ontstaat op het werk, komt door stress of werkdruk. Een te hoge werkdruk leidt tot klachten en verzuim, minder productie en ontevreden klanten.

Voorkomen en verminderen van stress

Stress kan vele oorzaken hebben: zowel privé als op het werk, of een combinatie daarvan. De gevolgen van stress zijn bijna altijd zichtbaar op het werk. Het heeft gevolgen voor het functioneren en de veiligheid van uw medewerkers en zo op de uiteindelijke prestaties. Het helpt om veranderingen in het gedrag bij uw medewerker in de gaten te houden. Er zijn verschillende signalen waar u op kunt letten?

Tegengaan van ongewenst gedrag zoals pesten

Veel medewerkers hebben te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-out klachten. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Ongewenst gedrag herkennen en weten hoe u ermee om moet gaan is belangrijk. 

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Psychisch verzuim is meestal niet het eerste waar u aan denkt bij verzuim, maar vormt een steeds belangrijker aandeel in het totale verzuim. En dus ook in de verzuimkosten van uw bedrijf. Psychisch verzuim is vaak ook langdurig van karakter. Als werkgever kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers met plezier aan het werk gaan en er een gezonde werkdruk is. Dat zorgt ervoor dat medewerkers beter presteren en minder vatbaar zijn voor stress. En niet onbelangrijk: het houdt het ziekteverzuim en uw verzuimkosten laag.


Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Om u hierbij te helpen, hebben wij een PSA-beleid stappenplan opgesteld. In het stappenplan leest u uit welke onderdelen het beleid bestaat en hoe u zelf stap voor stap een PSA-beleid kunt opstellen.

Daarnaast regelt u met onze verzuimverzekering de loondoorbetaling van uw medewerkers bij ziekte. De verzuimverzekering keert uit als één van uw medewerkers ziek is. Zo dekt u de financiële risico's af die ontstaan bij psychisch en fysiek verzuim.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • Pesten op het werk: wat kunt u daar als werkgever tegen doen? - tips van Sazas

  Pesten op werk

  Hoe maakt u pesten bespreekbaar en wat kunt u doen wanneer één van uw medewerkers pest of gepest wordt?
  Kennisbank