Gastvrouw Horeca Keuken Op Achtergrond Bannerformaat


U ontvangt vrijblijvend een offerte

Offerte aanvragen

Sazas WIA-expert

Geheel of gedeeltelijk arbeidsgehandicapte medewerkers met een Wajong, Waz-, WAO of WIA-uitkering en hun werkgever kunnen bij de Sazas WIA-expert terecht voor informatie en advies. Deze service is volledig gratis voor Sazas-klanten of hun adviseurs.

Wat doet de WIA-expert voor werkgevers?

De dienstverlening van de WIA-expert is er op gericht om u en uw bedrijf te ondersteunen. Het is belangrijk om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige tegen het licht te laten houden en zo de schade te beperken.

De WIA-expert voert een analyse uit op uw WGA-dossiers. Verder kunt u bij de WIA-expert terecht met vragen over: 

 • wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA 
 • de financiële gevolgen van instroom WIA en ZW 
 • het beoordelen van een WIA-beschikking 
 • de no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting) 
 • het maken van bezwaar tegen een UWV-beschikking
 • herbeoordeling WGA 
 • re-integratiemogelijkheden 
 • signaleren van arbeidsvoorwaardelijke risico’s die u loopt 
 • advies over re-integratiebegeleiding van gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers
 • advies over subsidies

De dienstverlening van de WIA-expert is er ook op gericht om uw arbeidsongeschikte medewerkers te ondersteunen. Het gaat hierbij om: 

 • vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA 
 • hulp bij het invullen van vragenlijsten en formulieren van het UWV 
 • hulp bij de voorbereiding op het gesprek met UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige) 
 • uitleg over de WIA-beschikking 
 • inzicht in het inkomen van de medewerker bij toekenning WIA 
 • de gevolgen die een WIA-uitkering heeft voor de opbouw van mogelijk andere rechten zoals pensioen 
 • informatie over de rechten en plichten van de medewerker 
 • hulp bieden bij doorverwijzing naar juridische bijstand als de medewerker het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van het UWV 
 • advies over re-integratietrajecten na toekenning WIA en /of herbeoordeling

Meer informatie

Neem contact op met onze WIA expert via onze klantenservice op telefoonnummer 088 56 79 100.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie