Wat is een verzuimverzekering?

Wordt een medewerker ziek dan kost u dit geld. Is uw medewerker een langere tijd ziek dan nemen de kosten al snel toe. U bent namelijk verplicht om 2 jaar het loon door te betalen en u maakt kosten voor re-integratie. En dan staan we niet eens stil bij het inhuren van vervangend personeel of omzet die u misschien misloopt.

Met onze verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd, dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling af. Combineert u deze met onze arbodienstverlening dan nemen we de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. 

Bereken direct uw premie met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100

Hoe de verzuimverzekering van Sazas werkt

Voor wie is de verzuimverzekering?

De Sazas Verzuimverzekering is bestemd voor alle mkb-ondernemers met personeel. U meldt alle medewerkers aan die bij u op de loonlijst staan, ook medewerkers met tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Eventuele arbeidsongeschikte medewerkers kunnen pas op de polis worden aangemeld zodra zij langer dan 4 weken hersteld zijn. 


Waarom een verzuimverzekering?

Een zieke medewerker kost u als werkgever gemiddeld tussen de  € 250,- en € 400,- per dag. U bent namelijk wettelijk verplicht het loon van uw zieke medewerker maximaal 2 jaar door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Daarnaast maakt u ook kosten voor re-integratie. Met een verzuimverzekering dekt u de kosten van de loondoorbetaling. De verzuimverzekering keert uit als een medewerker ziek is.


Waarom een verzuimverzekering mét arbodienstverlening van Sazas?

Combineert u onze verzuimverzekering met onze arbodienstverlening dan maakt u maximaal gebruik van onze rol als uw verzuimspecialist. Naast de loondoorbetaling bent u als werkgever ook verplicht om uw zieke medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Hier komt veel bij kijken en u moet aan allerlei zaken op grond van wet- en regelgeving voldoen. Met de combinatie van een verzuimverzekering met onze arbodienstverlening nemen wij u alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze preventieve dienstverlening. Als verzuimspecialist is ons doel om samen met u uw bedrijf gezond en uw mensen energiek te houden en om verzuim te verkorten of voorkomen waar mogelijk. Hierover denken we proactief met u mee en krijgt u advies op maat. 


Wat regel ik met de verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening?

Hieronder ziet u wat u regelt als u de verzuimverzekering van Sazas combineert met onze (complete) arbodienstverlening:

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit bent u wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als u voor arbopakket Compleet kiest. In geval van arbopakket Basis* start dit na twee weken. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt er dus zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan werkgevers stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij uw bedrijf bij hoog verzuim. *Basis is alleen beschikbaar voor de sector agrarisch/groen.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt u medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt u en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. Als werkgever blijft u zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker langdurig ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen uw eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. U bent hier samen met uw medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Met de Sazas verzuimverzekering in combinatie met onze arbodienstverlening wordt u bij de re-integratie volledig ontzorgd. Kiest u voor arbo Compleet dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed, bij arbo basis alleen in het 1e ziektejaar.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft u Poortwachtergarantie. Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft u Poortwachtergarantie: volgt u alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor u.

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit bent u wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als u voor arbopakket Compleet kiest. In geval van arbopakket Basis* start dit na twee weken. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt er dus zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan werkgevers stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij uw bedrijf bij hoog verzuim. *Basis is alleen beschikbaar voor de sector agrarisch/groen.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt u medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt u en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. Als werkgever blijft u zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker langdurig ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen uw eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. U bent hier samen met uw medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Met de Sazas verzuimverzekering in combinatie met onze arbodienstverlening wordt u bij de re-integratie volledig ontzorgd. Kiest u voor arbo Compleet dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed, bij arbo basis alleen in het 1e ziektejaar.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft u Poortwachtergarantie. Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft u Poortwachtergarantie: volgt u alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor u.


Wat zijn de voordelen van de verzuimverzekering?

 • Kosten van loondoorbetaling bij verzuim zijn gedekt.
 • Volledig af te stemmen op uw situatie.
 • Uit te breiden met onze arbodienstverlening: bij 'Compleet' heeft u het voordeel van onze Poortwachtergarantie.
 • De ziekteverzuimverzekering is uit te breiden met inkomensverzekeringen voor uw medewerkers.
 • Ondersteuning door onze Verzuimexpert en WIA-expert.

Waar kan ik voor kiezen bij het afsluiten van de verzuimverzekering?

 • Dekking
  De dekking bepaalt de uitkering voor de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. U kunt bij de ziekteverzuimverzekering kiezen uit de opties voor het eerste en tweede jaar: 100/100 procent, 100/85 procent, 100/70 procent, 85/70 procent of 70/70 procent. De uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Dit is het brutoloon vermeerderd met vaste toeslagen. Per medewerker verzekert u minimaal € 500,- en maximaal € 100.000,-.
 • Eigenrisicoperiode
  Dit is de periode waarin u de loondoorbetaling voor eigen rekening neemt, gerekend vanaf de eerste ziektedag. U kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken. (Een eigenrisicoperiode van 52 weken is onder bepaalde voorwaarden mogelijk).
 • Contractduur
  U kiest voor een 1-jarig contract of een 3-jarig contract. Bij een 3-jarig contract ontvangt u in het eerste jaar een eenmalige korting van 5% op uw premie. Dit is de premie inclusief toeslagen, werkgeverslasten en eindafrekening. 
 • Meeverzekeren werkgeverslasten
  De kosten voor loondoorbetaling zijn hoger dan het loon alleen. Voor uw medewerkers betaalt u ook (sociale) premies. U kunt de uitkering verhogen met de werkgeverslasten: 20%, 25% of 30%.
 • Betaaltermijn van uw facturen
  Premie betaalt u per maand of kwartaal. Betaalt u per maand? Dan komen er 2% administratiekosten bij. Ook vragen wij u om ons te machtigen voor automatische incasso.
 • Eindafrekening
  Wij baseren uw premie en uitkering op de werkelijke lonen die u aan het einde van een kalenderjaar aan ons doorgeeft. Zo weet u zeker dat wat u betaalt, klopt met de lonen en uitkeringen. Voor de eindafrekening betaalt u een opslag van 0,05%.
 • Uitbreiden met arbodienstverlening
  We bieden twee uitgebreide arbopakketten: Basis en Compleet. Het hangt af van uw bedrijfssector welke u kunt afsluiten. 
 • Uitbreiden met werknemersverzekeringen
  Werknemersverzekeringen geven een financiële aanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid; dit geeft invulling aan het goed werkgeverschap. Welke werknemersverzekeringen beschikbaar zijn, hangt af van uw specifieke situatie, onder andere de sector waarin u actief bent.
 • AOW'ers meeverzekeren
  Uw medewerkers kunnen na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. U kunt hen ook verzekeren met de verzuimverzekering, ook wel ziekengeldverzekering genoemd.

Wat kost de verzuimverzekering?

Voor de verzuimverzekering betaalt u een premie. Deze premie hangt af van uw persoonlijke keuze in het verzekeringspakket. Via onze offertetool berekent u direct uw premie.

Naar offertetool

Wilt u meer weten over hoe de premie voor de verzuimverzekering tot stand komt. We hebben hierover een brochure gemaakt die u onderaan deze pagina bij de downloads terugvindt.


Wat kost de arbodienstverlening?

Bij onze ziekteverzuimverzekering bieden we twee arbopakketten: Compleet en Basis. Het hangt af van uw bedrijfssector welke u kunt afsluiten:

 • Compleet (voor alle mkb-sectoren)
 • Basis (voor de sector agrarisch/groen)

Voor de arbodienstverlening betaalt u een tarief per medewerker. De hoogte van het tarief hangt af van het type arbopakket. Het tarief voor de arbodienstverlening voor 2021 is:

 • Compleet: 0,52% van de loonsom (excl. btw)
 • Basis: 0,46% van de loonsom (excl. btw)

Voor beiden geldt een minimum en een maximum tarief. Meer weten over onze arbopakketten? Bekijk hier alle informatie over onze arbodienstverlening en de tarieven. 


Wat is er gedekt door de ziekteverzuimverzekering?

Het volgende is gedekt door deze verzuimverzekering van Sazas:

 • De kosten van loondoorbetaling voor maximaal 104 weken op basis van uw dekking
 • De werkgeverslasten (als u hiervoor kiest)
 • De verzuimbegeleiding (als u kiest om de verzekering te combineren met arbodienstverlening)
 • De re-integratie (als u kiest om de verzekering te combineren met arbodienstverlening)

Bekijk de verzekeringskaart voor het complete overzicht van wat er wel en niet verzekerd is en wat de dekkingsbeperkingen zijn:


Hoe stap ik over op de verzuimverzekering?

U bepaalt zelf de datum wanneer de verzekering ingaat. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Kiest u een datum in de toekomst? Dan mag dit tot maximaal 1 jaar van tevoren.

Met onze gratis Overstapservice zeggen wij de ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening bij uw huidige verzekeraar en arbodienstverlener voor u op. Lees op onze informatiepagina voor Overstappen hoe dit precies in zijn werk gaat. 


Welke aanvullende verzekeringen kan ik afsluiten bij de verzuimverzekering?


Wij bieden diverse aanvullende verzekeringen die u in combinatie met de verzuimverzekering kunt afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan een WGA Eigenrisicodragersverzekering,  WGA-hiaatverzekering of WIA-pakketverzekering die u voor uw medewerkers kunt afsluiten. Bekijk alle aanvullende verzuimverzekeringen om erachter te komen wat het beste bij u past.


Wat zijn de voorwaarden van de verzuimverzekering?

Onderaan deze pagina vindt u bij de downloads de voorwaarden van deze ziekteverzuimverzekering, ook wel ziekengeldverzekering genoemd, terug. 


Beperk uw risico en sluit de verzuimverzekering van Sazas af

Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling af. Combineert u deze met onze arbodienstverlening dan nemen we de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten.

Bereken direct uw premie voor de ziekteverzuimverzekering met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100

Offerte aanvragen