Wat is een verzuimverzekering?

Wordt een medewerker ziek, dan kost u dit als werkgever geld. Is uw medewerker langere tijd ziek, dan nemen de kosten al snel toe. U bent namelijk verplicht om het loon twee jaar door te betalen. Ook maakt u kosten voor de re-integratie van de zieke medewerker. Maar ook het eventueel inhuren van vervangend personeel of de omzet die u misloopt kan veel geld kosten.

Met onze verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd, dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling af. Combineert u uw verzuimverzekering met onze arbodienstverlening, dan nemen wij de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten.

Bereken makkelijk zelf de premie van uw verzuimverzekering: 24 uur per dag, het hele jaar door. U ontvangt direct een offerte op maat, maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze Klantenservice: telefoon 088 56 79 100.

Hoe de verzuimverzekering van Sazas werkt

 

Voor wie is de verzuimverzekering?

De Sazas Verzuimverzekering is voor alle mkb-ondernemers met personeel. U meldt alle medewerkers aan die bij u op de loonlijst staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Eventuele arbeidsongeschikte medewerkers kunnen pas worden aangemeld als zij langer dan 4 weken zijn hersteld. 

 

Waarom een verzuimverzekering?

Een zieke medewerker kost u als werkgever gemiddeld € 405,- per dag. Een verzuimverzekering beschermt u als werkgever tegen de hoge kosten van zieke medewerkers. Bijvoorbeeld kosten als loondoorbetaling, verzuimbegeleiding, re-integratie. Maar ook de kosten voor een eventuele vervanger. 

Het is voor werkgevers niet wettelijk verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. U bepaalt dus zelf of u deze afsluit. Vaak is het verstandig om dit wel te doen.

Waarom een verzuimverzekering mét arbodienstverlening van Sazas?

Combineert u onze verzuimverzekering met onze arbodienstverlening, dan maakt u maximaal gebruik van onze rol als uw verzuimspecialist. Naast de loondoorbetaling bent u namelijk ook verplicht om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk te krijgen. Hierbij komt veel kijken, u moet dan aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen. Met een verzuimverzekering en arbodienstverlening nemen wij alle verplichte zaken rond verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Daarnaast kunt u onze preventieve dienstverlening gebruiken. Als verzuimspecialist willen wij uw bedrijf gezond en uw mensen vitaal houden, om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Hierover denken we actief met u mee en mag u van ons advies op maat verwachten.

 

Wat regel ik met de verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening?

Hieronder ziet u wat u regelt als u de verzuimverzekering van Sazas combineert met onze (complete) arbodienstverlening:

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag in het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Is er een cao? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als u voor het arbopakket Compleet kiest. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer van uw medewerker op de werkvloer. Hierbij volgen we de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Zo zorgen we dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan u stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen we uw bedrijf bij hoog verzuim.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt uw medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Ook zorgt de casemanager voor het volgen van de wet en regelgeving, het betrekken van de juiste partijen en het houden van overzicht. Als werkgever blijft u zelf altijd eindverantwoordelijk.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker (langdurig) ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat alles wordt gedaan om de medewerker zo snel mogelijk weer gezond en verantwoord aan het werk te helpen. Dit noemen we re-integratie. Met de Sazas verzuimverzekering en onze arbodienstverlening wordt u bij re-integratie volledig ontzorgd. Kiest u voor het arbopakket Compleet? Dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met het arbopakket Compleet geeft u 'Poortwachtergarantie'. Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval, dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Maar heeft u Poortwachtergarantie en onze adviezen en voorwaarden opgevolgd? Dan betalen wij die boete voor u.

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag in het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Is er een cao? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als u voor het arbopakket Compleet kiest. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer van uw medewerker op de werkvloer. Hierbij volgen we de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Zo zorgen we dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan u stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen we uw bedrijf bij hoog verzuim.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt uw medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Ook zorgt de casemanager voor het volgen van de wet en regelgeving, het betrekken van de juiste partijen en het houden van overzicht. Als werkgever blijft u zelf altijd eindverantwoordelijk.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker (langdurig) ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat alles wordt gedaan om de medewerker zo snel mogelijk weer gezond en verantwoord aan het werk te helpen. Dit noemen we re-integratie. Met de Sazas verzuimverzekering en onze arbodienstverlening wordt u bij re-integratie volledig ontzorgd. Kiest u voor het arbopakket Compleet? Dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met het arbopakket Compleet geeft u 'Poortwachtergarantie'. Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval, dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Maar heeft u Poortwachtergarantie en onze adviezen en voorwaarden opgevolgd? Dan betalen wij die boete voor u.


Wat zijn de voordelen van de verzuimverzekering?

 • Kosten van loondoorbetaling bij verzuim zijn gedekt.
 • Volledig af te stemmen op uw situatie.
 • Uit te breiden met arbodienstverlening Compleet (inclusief Poortwachtergarantie).
 • De ziekteverzuimverzekering is uit te breiden met inkomensverzekeringen voor uw medewerkers.
 • Persoonlijke ondersteuning van onze Verzuim- en WIA-experts.

Waarvoor kan ik kiezen bij het afsluiten van de verzuimverzekering?

 • Dekking
  De dekking bepaalt de uitkering voor de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. U kunt bij de verzuimverzekering kiezen uit de opties voor het eerste en tweede jaar: 100/100 procent, 100/85 procent, 100/70 procent, 85/70 procent of 70/70 procent. De uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Dit is het brutoloon vermeerderd met vaste toeslagen. Per medewerker verzekert u minimaal € 500,- en maximaal € 125.000,-.
 • Eigenrisicoperiode
  Dit is de periode waarin u de loondoorbetaling voor eigen rekening neemt, gerekend vanaf de eerste ziektedag. U kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken. Een eigenrisicoperiode van 52 weken is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
 • Contractduur
  U kiest voor een 1-jarig contract of een 3-jarig contract. Bij een 3-jarig contract ontvangt u in het eerste jaar een eenmalige korting van 5% op uw premie. Dit is de premie inclusief toeslagen, werkgeverslasten en eindafrekening.
 • Meeverzekeren werkgeverslasten
  De kosten voor loondoorbetaling zijn hoger dan het loon alleen. Voor uw medewerkers betaalt u ook (sociale) premies. U kunt de uitkering verhogen met de werkgeverslasten: 20%, 25% of 30%.
 • Betaaltermijn van uw facturen
  De premie betaalt u per maand of kwartaal. Betaalt u per maand? Dan komen er 2% administratiekosten bij. Ook vragen wij u om ons te machtigen voor automatische incasso.
 • Eindafrekening
  Wij baseren uw premie en uitkering op de werkelijke lonen die u aan het einde van een kalenderjaar aan ons doorgeeft. Zo weet u zeker dat wat u betaalt, klopt met de lonen en uitkeringen. Voor de eindafrekening betaalt u een opslag van 0,05%.
 • Uitbreiden met arbodienstverlening
  Wij bieden u een passend pakket aan arbodienstverlening (Compleet). 
 • Uitbreiden met werknemersverzekeringen
  Werknemersverzekeringen geven een financiële aanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid; hiermee geeft u invulling aan goed werkgeverschap. Welke  verzekeringen beschikbaar zijn is afhankelijk van uw situatie, zoals de sector waarin u actief bent.
 • AOW'ers meeverzekeren
  Uw medewerkers kunnen na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. U kunt hen ook verzekeren met de verzuimverzekering, ook wel ziekengeldverzekering genoemd.

Wat kost de verzuimverzekering?

De kosten van een verzuimverzekering zijn afhankelijk van de loonsom van uw bedrijf. Dit zijn de totale loonkosten van alle medewerkers in uw bedrijf. De premie van een verzuimverzekering ligt gemiddeld tussen de 1,5 en 5,5% van de totale loonkosten. De uiteindelijke premie is afhankelijk van bijvoorbeeld de eigenrisicoperiode, de dekking en overige keuzes.

Verzuimverzekering vergelijken? Via onze online offertetool kunt u 24 uur per dag uw premie berekenen, het hele jaar door.

Naar offertetool

Wilt u meer weten over hoe de premie voor de verzuimverzekering berekend wordt? Lees dan onze uitgebreide brochure. U vindt deze onderaan de pagina, bij de downloads.


Wat kost de arbodienstverlening?

Sazas biedt arbodienstverlening via het arbopakket Compleet. Deze is speciaal voor het Nederlandse mkb, waarbij de werkgever een bedrag per medewerker betaalt. Het tarief voor de arbodienstverlening is 0,56% van de loonsom (2023, excl. btw). Bekijk hier alle informatie over onze arbodienstverlening.


Wat dekt de ziekteverzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering dekt een deel van de kosten wanneer uw medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de kosten voor loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast zijn er verzuimverzekeraars die u helpen bij het voorkomen en verminderen van verzuim binnen uw bedrijf.

Bekijk de verzekeringskaart voor het overzicht van wat wel en niet is verzekerd, en wat de dekkingsbeperkingen zijn:


Hoe stap ik over op de verzuimverzekering?

U bepaalt zelf de ingangsdatum van de verzekering. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Kiest u een datum in de toekomst? Dan mag dit tot maximaal 1 jaar van tevoren.

Met onze Overstapservice zeggen wij uw huidige verzuimverzekering en arbodienstverlening gratis voor u op. Lees op onze informatiepagina voor Overstappen hoe dit werkt. 


Welke aanvullende verzekeringen kan ik afsluiten bij de verzuimverzekering?


Wij bieden verschillende aanvullende verzekeringen bij de verzuimverzekering. Denk aan een WIA-hiaatverzekering, een WGA Eigenrisicodragersverzekering of WIA-pakketverzekering, die u voor uw medewerkers kunt afsluiten. Bekijk alle aanvullende verzuimverzekeringen om te zien wat bij u past.


Wat zijn de voorwaarden van de verzuimverzekering?

Onderaan deze pagina vindt u bij de downloads de voorwaarden van onze verzuimverzekering. 


Beperk uw risico met de Sazas verzuimverzekering

Onze verzuimverzekering dekt uw financiële risico van de verplichte loondoorbetaling. Combineert u deze met onze arbodienstverlening? Dan nemen we de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten.

U kunt een ziekteverzuimverzekering afsluiten via onze website. U heeft hiervoor een aantal gegevens nodig, zoals uw bedrijfsnaam of KVK-nummer, de totale brutoloonsom van uw medewerkers en het verzuimpercentage binnen uw bedrijf.

Bereken direct uw premie voor de ziekteverzuimverzekering met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100.

Offerte aanvragen


Meer informatie

 • Arbodienstverlening

  Arbodienstverlening

  Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Met als doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer.
  VERZUIMDIENST
 • Verzuimverzekering Waar Op Letten

  Verzuimverzekering: waar moet ik op letten

  Het doel van een verzuimverzekering is het afdekken van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid van uw personeel. Maar waar moet u op letten bij het afsluiten van een verzuimverzekering?
  Verzuimthema
 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Lees dan verder:

Wat is een ziekteverzuimverzekering voor werkgevers?

Een ziekteverzuimverzekering voor werkgevers is een verzekering die het loon dat u verplicht doorbetaalt aan uw zieke medewerker vergoedt. De kosten voor loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie kunnen bij lang verzuim hoog oplopen. Vooral bij mkb-bedrijven.

Wat is bij een ziekteverzuimverzekering het eigen risico?

Het eigen risico bij een verzuimverzekering bestaat uit het aantal dagen waarvoor u zelf het risico draagt. Dit betekent dat de kosten die dagen voor u als werkgever zijn, daarna keert de verzekering uit. U kunt zelf de hoogte van het bedrag bepalen dat wordt vergoed (dekkingspercentage).

Verzuimverzekering berekenen

Om de premie van een verzuimverzekering te berekenen heeft u het premiepercentage van de verzekeraar en uw totale loonsom nodig. Deze vermenigvuldigd u met elkaar. Verzuimverzekeraars houden meestal een premie tussen de 1,5% en 5,5% van de totale loonsom aan.

Ziekteverzuimverzuimverzekering online afsluiten?

Het afsluiten van een verzuimverzekering brengt kosten met zich mee. Bijvoorbeeld door de premie die u voor uw verzuimverzekering betaalt. Deze premie wordt berekend op basis van uw persoonlijke keuze in het verzekeringspakket. Via onze online offertetool kunt u 24 uur per dag uw premie berekenen, het hele jaar door.