Wat is een verzuimverzekering?

Wordt een medewerker ziek, dan kost u dit als werkgever geld. Is uw medewerker langere tijd ziek, dan nemen de kosten al snel toe. U bent namelijk verplicht om het loon twee jaar door te betalen. Ook maakt u kosten voor de re-integratie van de zieke medewerker. Maar ook het eventueel inhuren van vervangend personeel of de omzet die u misloopt kan veel geld kosten.

Met onze verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd, dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling af. Combineert u uw verzuimverzekering met onze arbodienstverlening, dan nemen wij de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten.

Bereken makkelijk zelf de premie van uw verzuimverzekering: 24 uur per dag, het hele jaar door. U ontvangt direct een offerte op maat, maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze Klantenservice: telefoon 088 56 79 100.

Hoe de verzuimverzekering van Sazas werkt

Voor wie is de verzuimverzekering?

De Sazas Verzuimverzekering is voor alle mkb-ondernemers met personeel. U meldt alle medewerkers aan die bij u op de loonlijst staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Eventuele arbeidsongeschikte medewerkers kunnen pas worden aangemeld als zij langer dan 4 weken zijn hersteld. 


Waarom een verzuimverzekering?

Een zieke medewerker kost u als werkgever gemiddeld tussen de  € 250,- en € 400,- per dag. U bent namelijk wettelijk verplicht het loon van uw zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Daarnaast maakt u ook kosten voor re-integratie. Met een verzuimverzekering dekt u de kosten van de verplichte loondoorbetaling. De verzuimverzekering betaalt uit als een medewerker ziek is.


Waarom een verzuimverzekering mét arbodienstverlening van Sazas?

Combineert u onze verzuimverzekering met onze arbodienstverlening, dan maakt u maximaal gebruik van onze rol als uw verzuimspecialist. Naast de loondoorbetaling bent u namelijk ook verplicht om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk te krijgen. Hierbij komt veel kijken, u moet dan aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen. Met een verzuimverzekering en arbodienstverlening nemen wij alle verplichte zaken rond verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Daarnaast kunt u onze preventieve dienstverlening gebruiken. Als verzuimspecialist willen wij uw bedrijf gezond en uw mensen vitaal houden, om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Hierover denken we actief met u mee en mag u van ons advies op maat verwachten.


Wat regel ik met de verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening?

Hieronder ziet u wat u regelt als u de verzuimverzekering van Sazas combineert met onze (complete) arbodienstverlening:

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit bent u wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als u voor arbopakket Compleet kiest. In geval van arbopakket Basis* start dit na twee weken. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt er dus zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan werkgevers stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij uw bedrijf bij hoog verzuim. *Basis is alleen beschikbaar voor de sector agrarisch/groen.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt u medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt u en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. Als werkgever blijft u zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker langdurig ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen uw eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. U bent hier samen met uw medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Met de Sazas verzuimverzekering in combinatie met onze arbodienstverlening wordt u bij de re-integratie volledig ontzorgd. Kiest u voor arbo Compleet dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed, bij arbo basis alleen in het 1e ziektejaar.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met Arbo Compleet geeft u 'Poortwachtergarantie'. Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval, dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Maar heeft u Poortwachtergarantie en onze adviezen en voorwaarden opgevolgd? Dan betalen wij die boete voor u.

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit bent u wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als u voor arbopakket Compleet kiest. In geval van arbopakket Basis* start dit na twee weken. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt er dus zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan werkgevers stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij uw bedrijf bij hoog verzuim. *Basis is alleen beschikbaar voor de sector agrarisch/groen.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt u medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt u en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. Als werkgever blijft u zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als uw medewerker langdurig ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen uw eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. U bent hier samen met uw medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Met de Sazas verzuimverzekering in combinatie met onze arbodienstverlening wordt u bij de re-integratie volledig ontzorgd. Kiest u voor arbo Compleet dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed, bij arbo basis alleen in het 1e ziektejaar.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met Arbo Compleet geeft u 'Poortwachtergarantie'. Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval, dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Maar heeft u Poortwachtergarantie en onze adviezen en voorwaarden opgevolgd? Dan betalen wij die boete voor u.


Wat zijn de voordelen van de verzuimverzekering?

 • Kosten van loondoorbetaling bij verzuim zijn gedekt.
 • Volledig af te stemmen op uw situatie.
 • Uit te breiden met arbodienstverlening Compleet (inclusief Poortwachtergarantie).
 • De ziekteverzuimverzekering is uit te breiden met inkomensverzekeringen voor uw medewerkers.
 • Persoonlijke ondersteuning van onze Verzuim- en WIA-experts.

Waarvoor kan ik kiezen bij het afsluiten van de verzuimverzekering?

 • Dekking
  De dekking bepaalt de uitkering voor de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. U kunt bij de verzuimverzekering kiezen uit de opties voor het eerste en tweede jaar: 100/100 procent, 100/85 procent, 100/70 procent, 85/70 procent of 70/70 procent. De uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Dit is het brutoloon vermeerderd met vaste toeslagen. Per medewerker verzekert u minimaal € 500,- en maximaal € 125.000,-.
 • Eigenrisicoperiode
  Dit is de periode waarin u de loondoorbetaling voor eigen rekening neemt, gerekend vanaf de eerste ziektedag. U kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken. Een eigenrisicoperiode van 52 weken is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
 • Contractduur
  U kiest voor een 1-jarig contract of een 3-jarig contract. Bij een 3-jarig contract ontvangt u in het eerste jaar een eenmalige korting van 5% op uw premie. Dit is de premie inclusief toeslagen, werkgeverslasten en eindafrekening.
 • Meeverzekeren werkgeverslasten
  De kosten voor loondoorbetaling zijn hoger dan het loon alleen. Voor uw medewerkers betaalt u ook (sociale) premies. U kunt de uitkering verhogen met de werkgeverslasten: 20%, 25% of 30%.
 • Betaaltermijn van uw facturen
  De premie betaalt u per maand of kwartaal. Betaalt u per maand? Dan komen er 2% administratiekosten bij. Ook vragen wij u om ons te machtigen voor automatische incasso.
 • Eindafrekening
  Wij baseren uw premie en uitkering op de werkelijke lonen die u aan het einde van een kalenderjaar aan ons doorgeeft. Zo weet u zeker dat wat u betaalt, klopt met de lonen en uitkeringen. Voor de eindafrekening betaalt u een opslag van 0,05%.
 • Uitbreiden met arbodienstverlening
  Wij bieden u een passend pakket aan arbodienstverlening (Compleet). 
 • Uitbreiden met werknemersverzekeringen
  Werknemersverzekeringen geven een financiële aanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid; hiermee geeft u invulling aan goed werkgeverschap. Welke  verzekeringen beschikbaar zijn is afhankelijk van uw situatie, zoals de sector waarin u actief bent.
 • AOW'ers meeverzekeren
  Uw medewerkers kunnen na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. U kunt hen ook verzekeren met de verzuimverzekering, ook wel ziekengeldverzekering genoemd.

Wat kost de verzuimverzekering?

Voor de verzuimverzekering betaalt u een premie. Deze premie hangt af van uw persoonlijke keuze in het verzekeringspakket. Via onze online offertetool kunt u 24 uur per dag uw premie berekenen, het hele jaar door.

Naar offertetool

Wilt u meer weten over hoe de premie voor de verzuimverzekering tot stand komt? Lees dan onze uitgebreide brochure. U vindt deze onderaan de pagina, bij de downloads.


Wat kost de arbodienstverlening?

Sazas biedt arbodienstverlening via het arbopakket Compleet. Deze is speciaal voor het Nederlandse mkb, waarbij de werkgever een bedrag per medewerker betaalt. Het tarief voor de arbodienstverlening is 0,56% van de loonsom (2023, excl. btw). Bekijk hier alle informatie over onze arbodienstverlening.


Wat dekt de ziekteverzuimverzekering?

De verzuimverzekering van Sazas dekt het volgende:

 • De kosten van loondoorbetaling voor maximaal 104 weken, op basis van uw dekking
 • De werkgeverslasten (als u dat wilt)
 • De verzuimbegeleiding (als u de verzekering wil combineren met onze arbodienstverlening)
 • De re-integratie (als u de verzekering wil combineren met onze arbodienstverlening)

Bekijk de verzekeringskaart voor het overzicht van wat wel en niet is verzekerd, en wat de dekkingsbeperkingen zijn:


Hoe stap ik over op de verzuimverzekering?

U bepaalt zelf de ingangsdatum van de verzekering. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Kiest u een datum in de toekomst? Dan mag dit tot maximaal 1 jaar van tevoren.

Met onze Overstapservice zeggen wij uw huidige verzuimverzekering en arbodienstverlening gratis voor u op. Lees op onze informatiepagina voor Overstappen hoe dit werkt. 


Welke aanvullende verzekeringen kan ik afsluiten bij de verzuimverzekering?


Wij bieden verschillende aanvullende verzekeringen bij de verzuimverzekering. Denk aan een WIA-hiaatverzekering, een WGA Eigenrisicodragersverzekering of WIA-pakketverzekering, die u voor uw medewerkers kunt afsluiten. Bekijk alle aanvullende verzuimverzekeringen om te zien wat bij u past.


Wat zijn de voorwaarden van de verzuimverzekering?

Onderaan deze pagina vindt u bij de downloads de voorwaarden van onze verzuimverzekering. 


Beperk uw risico met de Sazas verzuimverzekering

Onze verzuimverzekering dekt uw financiële risico van de verplichte loondoorbetaling. Combineert u deze met onze arbodienstverlening? Dan nemen we de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten.

Bereken direct uw premie voor de ziekteverzuimverzekering met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100.

Offerte aanvragen


Meer informatie

 • Arbodienstverlening

  Arbodienstverlening

  Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Met als doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer.
  VERZUIMDIENST
 • Verzuimverzekering Waar Op Letten

  Verzuimverzekering: waar moet ik op letten

  Het doel van een verzuimverzekering is het afdekken van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid van uw personeel. Maar waar moet u op letten bij het afsluiten van een verzuimverzekering?
  Verzuimthema
 • Verzuimprotocol Ter Laak Medewerkers

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank