Sazas WIA-experts

Klanten van Sazas, zowel werkgevers als accountants, kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-experts. Onze WIA-experts helpen u met vragen over o.a. langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing.

Neem gerust contact met ons op voor al uw vragen over langdurig verzuim. U kunt onze WIA-experts in ieder stadium tijdens de ziekte van uw medewerker bereiken. Dus ook al in het eerste jaar, als u inschat dat het wel eens lang kan gaan duren. Zo ondersteunen wij u bij het verminderen en voorkomen van verzuim


Wat doen onze WIA-experts?

De dienstverlening van de WIA-experts is er speciaal op gericht om u en uw bedrijf te ondersteunen. Als u klant bent bij Sazas, beantwoordt één van hen kosteloos uw vragen over langdurig verzuim. Daarnaast voeren onze WIA-experts een analyse uit op uw WGA-dossiers. Het is belangrijk om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige tegen het licht te laten houden en zo de kosten te beperken.

Als uw medewerker 60 weken ziek is komt één van onze WIA-experts in actie en gaat met u en uw medewerker in gesprek. Wat zijn uw verplichtingen als werkgever? En wat wordt er van uw medewerker verwacht? Het is slim om daar al vroeg over na te denken. Want als u of uw medewerker steken laten vallen in de stappen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft, kan dat vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat u een jaar langer het loon van uw zieke medewerker moet doorbetalen.

Is een WIA-uitkering niet te vermijden? Dan beoordeelt de WIA-expert de WIA-beslissing van UWV. Als u, of uw medewerker, het niet eens is met deze beslissing, krijgt u ondersteuning de bezwaarprocedure richting UWV. Ook kan de WIA-expert uw medewerker helpen bij de voorbereiding op het eerste gesprek bij UWV.

De WIA-expert overlegt ook met de bedrijfsarts en de andere arboprofessionals, maar daarin hebben ze elk hun eigen rol. De bedrijfsarts en de diverse arboprofessionals begeleiden uw medewerker bij het herstel en de terugkeer op het werk. De WIA-expert is vooral gericht op het geven van advies en ondersteuning bij het proces van instroom in de WIA. Onze WIA-experts hebben uiteraard geen inzicht in het medisch dossier.


Hoe kan een WIA-expert u helpen om kosten te besparen?

Een voorbeeld: u heeft een medewerker in dienst van wie u had verwacht dat hij of zij een IVA-uitkering zou ontvangen. Toch krijgt deze medewerker een WGA-uitkering toegekend. Dan kijkt u samen of er gronden zijn voor bezwaar. Als uw medewerker dan toch in de IVA komt, is dat prettig voor u en uw medewerker. U bent niet meer (financieel) verantwoordelijk voor deze medewerker. Daarnaast heeft uw medewerker recht op een hogere uitkering en vervallen zijn re-integratieverplichtingen. Dit biedt uiteindelijk voordeel voor beide partijen.

Wat kunnen onze WIA-experts voor u als werkgever betekenen?

In de eerste plaats zijn onze WIA-experts er voor u. Zij helpen u met het volgende:

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Structuur en duidelijkheid aanbrengen in de financiële gevolgen van instroom in de WIA en ZW (Ziektewet).
 • Het beoordelen van een WIA-beslissing.
 • Beantwoorden van vragen over de no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting).
 • Helpen bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beslissing.
 • Ondersteuning bij herbeoordeling WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten).
 • Inzicht geven in re-integratiemogelijkheden.
 • Signaleren van risico’s die u loopt door arbeidsvoorwaarden.
 • Advies over re-integratiebegeleiding van gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers.
 • Advies over subsidies.

Met welke vragen kunnen uw medewerkers bij onze WIA-experts terecht?

Onze WIA-experts helpen niet alleen werkgevers. Zij ondersteunen uw medewerkers voorafgaand aan de WIA-beoordeling. En daarnaast ook uw geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschikte medewerkers met een Wajong, Waz, WAO of WIA-uitkering. Uiteraard hebben zij geen inzicht in het medisch dossier. Wat kunnen zij voor hen betekenen?

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Hulp bij het invullen van vragenlijsten en formulieren van UWV.
 • Hulp bij de voorbereiding op het gesprek met UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige).
 • Uitleg over de WIA-beslissing.
 • Inzicht geven in het inkomen van de medewerker bij toekenning WIA.
 • Toelichting geven over de gevolgen die een WIA-uitkering heeft voor de opbouw van mogelijk andere rechten zoals pensioen.
 • Informatie geven over de rechten en plichten van de medewerker.
 • Hulp bij doorverwijzing naar juridische bijstand als uw medewerker het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van UWV.
 • Advies geven over re-integratietrajecten na toekenning WIA en/of herbeoordeling.

Wie zijn onze WIA-experts?

Marc Breedveld is één van onze WIA-experts. Hij werkt sinds 2000 met veel plezier bij Sazas en is sinds die tijd betrokken bij ziekteverzuim in zowel de eerste 104 weken als de WIA periode. Sinds 2015 is hij gestart als WIA-expert. Marc gaat gedreven, doelgericht en enthousiast te werk en voelt zich erg betrokken bij zijn klanten.

Marc: ‘Mijn passie is resultaat bereiken door samenwerking. Ik kan goed verbinden en ben overtuigd dat dit leidt tot een goede relatie. Bij Sazas hebben we oog voor het bewaken van zowel de zakelijke, maar juist ook de sociale kanten op verzuimgebied.’
Marc is samen met Sadia Azor hét WIA-team van Sazas. Sadia werkt sinds februari 2018 bij Sazas. Sadia: 'Ik denk graag mee met onze klanten over iets waar zij echt mee verder kunnen. Zoals bijvoorbeeld bij het coachen of bijstaan van een medewerker. Elke situatie is anders, dat maakt ons werk zo boeiend.'

Klik hier om direct naar boven te gaan.

◄ Terug naar overzicht WIA

Neem contact op met Marc Breedveld of Sadia Azor, WIA-experts van Sazas, via 088 56 79 100. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.