Ziekteverzuim verlagen en voorkomen

De kosten van ziekteverzuim kunnen flink oplopen. Als werkgever bent u verplicht het loon door te betalen. Gemiddeld liggen de kosten voor een zieke medewerker twee keer zo hoog. U krijgt namelijk ook te maken met indirecte kosten, zoals kosten voor verzuimbegeleiding en tijdelijke vervanging van uw zieke medewerker. Gelukkig heeft u zelf ook invloed op ziekteverzuim. Door een goede verzuimbegeleiding kunnen zieke medewerkers snel re-integreren en keren zij zo sneller terug op het werk. En investeren in goede preventie kan zelfs voorkomen dat medewerkers ziek worden. De volgende maatregelen dragen bij aan het voorkomen van ziekteverzuim:

Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn. Download gratis een voorbeeld.

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid 

Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim binnen een bedrijf. In het verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Wij hebben voor u een voorbeeld verzuimprotocol opgesteld, zodat u gemakkelijk zelf een verzuimprotocol voor uw bedrijf kunt opstellen.

Inspiratie nodig? Bij Sazas hebben wij het verzuimprotocol vormgegeven in een handig verzuimboekje en dit geïntroduceerd bij onze medewerkers met een officiële uitreiking.


2. Herken signalen van verzuim en handel ernaar

Verschillende signalen kunnen wijzen op toekomstig verzuim. Denk aan verminderde productiviteit en vergeetachtigheid en vermoeidheid bij medewerkers. Als deze signalen niet worden opgepakt kunnen deze leiden tot vormen van verzuim, zoals een burn-out.
Neem de signalen van verzuim dus serieus en bied tijdig de nodige informatie en hulp.


3. Een veilige en gezonde werkomgeving 

Het is belangrijk dat de werkplek veilig is. Ongelukken kunnen tot ernstige gevallen van langdurig verzuim leiden. Er zijn factoren die voor iedere medewerker sowieso goed werken, zoals voldoende frisse lucht en een goede ergonomische werkhouding. En werken uw medewerkers in een kantoor? Uit onderzoek blijkt dat kantoorplanten zorgen voor een betere gemoedstoestand, minder gepieker en minder ziekteverzuim. Maar een kantoortuin werkt voor de één wel, voor de ander niet. Onze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een handig hulpmiddel om risico's op ongelukken in kaart te brengen. Ook werkplekonderzoeken of medische gezondheidschecks laten zien wat wel en niet kan werken. Of bespreek tijdens een werkoverleg eens wat uw medewerkers zelf als risico's ervaren.


4. Zorg voor een open bedrijfscultuur

In een open bedrijfscultuur voelen medewerkers zich vrij om hun zakelijke mening te geven en/of persoonlijke gevoelens te delen. Als uw medewerkers zichzelf kunnen zijn, zullen zij eerder aan de bel trekken bij een te hoge werkdruk, lastige privéomstandigheden of andere problemen. Onze klant BTL zet zich bijvoorbeeld actief in voor een open bedrijfscultuur en ziet daardoor het werkplezier onder de medewerkers toenemen.

Whitepaper 'Bewegen tijdens het werk'

Wist u dat Nederlanders kampioen zitten zijn? Nederlanders zitten gemiddeld 10 uur per dag. Hoe kunt u medewerkers motiveren om meer te bewegen tijdens het werk? In de whitepaper 'Bewegen tijdens het werk' leest u er meer over en geven we tips.

5. Stimuleer een gezonde leefstijl

Uw medewerkers zitten waarschijnlijk beter in hun vel als zij gezond leven. Zowel fysiek als mentaal. U kunt dit stimuleren een gezonde lunch te verzorgen of door een fruitmand in de kantine te zetten. U kunt uw medewerkers bijvoorbeeld enthousiast maken om de fiets te pakken naar het werk, hen korting bieden op sportactiviteiten en samen te wandelen tijdens de pauze. U werkt dan met medewerkers die gezond leven en productiever werken. Vitale medewerkers verzuimen namelijk minder. Daarnaast zijn vitale medewerkers meer betrokken bij hun werk. Het heeft dus veel zin om vitaliteit op de werkvloer te stimuleren, ook om verzuim te voorkomen.


6. Een compliment geven

In de praktijk blijkt het vaak makkelijk om te benoemen wat er niet goed gaat. Jammer. Want een complimentje geven voor wat goed gaat, bevordert de productiviteit. Met een compliment, bedankje of kleine verrassing kunt u het werkplezier, prestaties en de samenwerking verbeteren. Bovendien kunt u anderen inspireren om ook complimenten te geven.


U verbetert de sfeer en zorgt voor een gezonde werkdruk. Dat kost niets. Geef uw medewerkers de kans om zich te ontwikkelen in hun functie of binnen het bedrijf. Als uw medewerker niet het idee heeft dat hij of zij kan doorgroeien, kan dat voor frustratie zorgen en tot verzuim leiden. In de regel is een tevreden medewerker een vitale medewerker.

Als u blij bent met uw medewerker, breng dit dan ook ter sprake tijdens een functioneringsgesprek. Daarbij kunt u ook informeren naar het werkplezier. Iemand die geen plezier heeft in het werk of niet lekker in zijn of haar vel zit, verzuimt misschien eerder. Door erover te praten en samen tot een oplossing te komen, kunt u verzuim voorkomen.


7. Wees betrokken bij uw medewerkers

Soms is verzuim vroeg te herkennen. Wat hierbij helpt, is een goede relatie met uw medewerkers. In veel bedrijven wordt vooral gesproken over het werk zelf. Maar medewerkers vinden het ook prettig als een werkgever interesse toont in persoonlijke omstandigheden. Dat kan weliswaar de privésfeer raken, maar een klein praatje kan al wonderen doen. Haalt uw medewerker voldoening uit het werk? Hoe wordt de samenwerking ervaren? Hoe gaat het thuis? Door in gesprek te blijven over werkplezier krijgt u zicht en grip, zodat u tijdig en gericht actie kunt ondernemen om uw medewerker te ondersteunen als dat nodig is.

Natuurlijk is verzuim nooit helemaal te voorkomen, maar er zijn altijd manieren om het gemiddeld ziekteverzuim verder te verlagen.


8. Zorg voor ontspanning en de nodige pauzes

Uw medewerkers zijn de hele werkdag actief. Het is daarom belangrijk om te investeren in rust en gezamenlijke momenten van ontspanning. Zo kan iedereen voldoende opladen en elkaar beter leren kennen, wat het werkplezier weer verhoogt.


9. Houd rekening met de werk-privébalans van uw medewerkers

Niets is zo belangrijk als ontspanning buiten werktijd. Dit zijn de momenten waarop uw medewerkers opladen om weer op volle kracht aan het werk te kunnen. Werk en privé zijn namelijk helemaal met elkaar verbonden. Als er privé iets speelt bij uw medewerkers wat energie kost, bijvoorbeeld schulden of relatieproblemen, dan kan dat effect hebben op de productiviteit. Andersom geldt ook: problemen op de werkvloer kunnen het privéleven beïnvloeden. Iedere medewerker heeft een ander privéleven. Probeer hiermee rekening te houden.


10. Zorg voor een mantelzorgvriendelijke organisatie


Heeft u ook medewerkers met zorgtaken in dienst, zoals mantelzorgers? Voor hen is een goede balans tussen werk- en zorgtaken een noodzaak. De combinatie van werk- en zorgtaken kan zwaar zijn, waardoor ziekteverzuim en een verlies aan productiviteit op de loer liggen. De belangrijkste stappen om het onderwerp ‘werk en zorg’ binnen uw bedrijf te laten leven, zijn bewustwording en erover praten.


Verzuim voorkomen en verminderen met de dienstverlening van Sazas

Het voorkomen en verminderen van verzuim is een vast onderdeel van de dienstverlening van Sazas wanneer u klant van ons bent. Dit krijgt u standaard bij onze complete verzuimoplossing. Wilt u weten welke verzuimoplossingen wij bieden? Bekijk het overzicht van onze verzuimverzekeringen en bereken direct de premie van de verzekering van uw voorkeur.


Ook interessant voor u:

 • Loondoorbetaling Bij Ziekte

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Op deze pagina leest u alles over de loondoorbetaling (het salaris) bij ziekte. U betaalt uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Lees verder over loondoorbetaling bij ziekte.

  Kennisbank
 • Goed werkgeverschap

  Wat is goed werkgeverschap?

  U hoort de term misschien vaker: goed werkgeverschap. Dit wordt gezien als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van personeel. Maar wat maakt u nou een goed werkgever?
  Kennisbank