Dossier Modernisering Ziektewet

De informatie werken wij steeds bij. Zo bent u altijd op de hoogte van de modernisering van de Ziektewet.

Doel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters? Zieke medewerkers met een tijdelijk dienstverband sneller aan het werk krijgen. Vangnetters zijn werknemers die geen werkgever (meer) hebben. Zoals werknemers waarvan tijdens hun ziekte het tijdelijk dienstverband afloopt. Deze wet zorgt voor:

  • Een grotere verantwoordelijkheid van werkgevers en het UWV.
  • Financiële prikkels zodat de ex-werkgever de zieke vangnetter stimuleert te re-integreren.
  • Onderscheid tussen publieke premies Ziektewet en WGA voor uitkeringen aan vangnetters.

Meer informatie

In onderstaande downloads leest u van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters:

  • de achtergrond;
  • de impact;
  • de volledige wettekst;
  • onze presentatie modernisering Ziektewet.

Ook kunt u het Ministerie van Sociale Zaken en Zekerheid raadplegen.

Recente ontwikkelingen

De invoering van de keuzemogelijkheid om eigenrisicodrager WGA te worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers wordt uitgesteld naar 1 januari 2017. Dat blijkt uit een brief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

De wet BeZaVa (Modernisering Ziektewet) is bedoeld om de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten. Onderdeel hiervan is de keuze voor een publieke WGA-verzekering bij het UWV óf eigenrisicodragerschap WGA in combinatie met een private verzekering voor het WGA-risico voor vaste krachten én flexkrachten.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. De werkgever kan nu nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. In de oorspronkelijke plannen zou dit in 2016 wel mogelijk worden. De invoering daarvan is door Asscher uitgesteld naar 2017. Asscher wil met het uitstel verzekeraars de kans te geven om zich beter hierop voor te bereiden. Veel verzekeraars hadden aangegeven per 2016 nog niet klaar te zijn hiervoor.

Relevante nieuwsberichten

23-02-2015 Kamerbrief over uitstel koppeling vast en flex naar 2017.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: