WGA-hiaatverzekering

De WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-gatverzekering of WGA-aanvullingsverzekering genoemd, is een verzekering die u voor uw medewerkers kunt afsluiten om inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Wilt u invulling geven aan goed werkgeverschap? Overweeg dan een WGA-hiaatverzekering voor uw medewerkers.

Sazas heeft speciaal voor uw medewerkers een WGA-hiaatverzekering met een aantrekkelijke premie en dekking. Lees er hieronder meer over.

WGA-hiaatverzekering Sazas

Op deze pagina leggen we het volgende uit over de WGA-hiaatverzekering:

Wat is WGA?

Wat betekent WGA? WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is net als de IVA onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen). Op het moment dat uw medewerker deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is, krijgt hij of zij te maken met de WGA en een mogelijke WGA-uitkering.

 

Wat is het WGA-hiaat, WGA-gat? 

Het WGA-hiaat is het inkomensverlies dat kan ontstaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De WGA start met de WGA-loongerelateerde uitkering voor uw medewerker. Na verloop van tijd gaat deze uitkering over in de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. Welke uitkering het is, wordt bepaald op basis van het feit of de medewerker in voldoende mate gebruik maakt van zijn restverdiencapaciteit. Deze vervolguitkeringen zijn veelal lager dan de WGA startuitkering. Het verschil wordt het WGA-hiaat of WGA-gat genoemd.

Er is voor deze verzekering sprake van een WGA-hiaat als de verzekerde overgaat van de loongerelateerde uitkering naar de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering en daarbij met het totale inkomen onder 70% van het voor hem verzekerd jaarloon komt en blijft.

Verzuimverzekering

Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling af. Combineert u uw verzuimverzekering met onze arbodienstverlening, dan nemen wij de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten.

Het WGA-hiaat kan een flink gat in het inkomen van uw medewerker betekenen. Zonder de WGA-hiaatverzekering kan het inkomen terugvallen tot wel 30% van het inkomen dat uw medewerker verdiende voordat hij of zij ziek werd.

Wat is een WGA-hiaatverzekering?

De WGA-hiaatverzekering geeft medewerkers een inkomensaanvulling als er sprake is van een WGA-hiaat. De WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-verzekering genoemd, is een vrijwillige, collectieve verzekering die u als werkgever afsluit voor uw medewerkers. U kunt deze verzekering collectief aanbieden aan uw medewerkers. Medewerkers kunnen zelf besluiten of ze wel of niet willen deelnemen aan deze verzekering. Wij adviseren u om de medewerkers die niet deelnemen een afstandsverklaring te laten tekenen. Een model hiervoor kunt u van Sazas krijgen.

Wat is er verzekerd met de WGA-hiaatverzekering? 

De verzekering vult, als er sprake is van het WGA-hiaat, de WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van verzekerd jaarloon. Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon SV-loon.

Wat is wel en niet gedekt door deze WGA-hiaatverzekering? Bekijk het hier: 

Wat zijn de voordelen van een WGA-hiaatverzekering?

Waarom is het goed om een WGA-hiaatverzekering af te sluiten? Zie hieronder de voordelen van deze verzekering.

Voordelen WGA-hiaatverzekering:

 • Aanvulling bij WGA-hiaat tot de AOW-leeftijd.
 • Uitkering rechtstreeks aan de medewerker.
 • Uw medewerker betaalt zelf de premie en is voor slechts enkele euro’s per maand verzekerd.
 • Uitkeringen worden aangepast aan de hand van de inflatie.
 • Hulp bij re-integratie.
 • Hulp van één van onze WIA-experts.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.
 • Een WGA-hiaatverzekering is snel en gemakkelijk af te sluiten.
Voordelen WGA-hiaatverzekering


Wat is de WGA-premie en hoe berekent u deze?

Voor de sector Agrarisch en Groen is de WGA-premie 0,45% (2024). Voor het mkb is de premie onder andere afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. Wilt u graag uw WGA-premie berekenen? Neem dan contact met ons op via 088 56 79 100 of vul het contactformulier in onderaan de pagina.

Mag u de WGA-premie inhouden op het loon?

U mag als werkgever maximaal 50% van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van uw medewerker. Op de loonstrook geeft u dan aan dat het gaat om een eigen WGA-bijdrage. Let op: vanuit de cao kan het verboden zijn een eigen bijdrage voor de WGA-premie te verhalen op uw medewerker.

Wat is de WGA-uitkering?

Bij een WGA-uitkering wordt een medewerker deels arbeidsongeschikt verklaard. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat de medewerker in de toekomst weer in staat is om te werken. De uitkering vervangt deels het oude inkomen, maar is wel lager dan het oorspronkelijke salaris. De hoogte van het inkomen vanuit de WGA-uitkering is afhankelijk van het soort uitkering.

Welke soorten WGA-uitkeringen zijn er, hoe berekent u de hoogte hiervan en hoelang krijgt u deze?

De WGA kent drie verschillende uitkeringssoorten. De mogelijkheden van uw medewerker bepalen welke WGA-uitkering u ontvangt van UWV:

 1. De loongerelateerde uitkering
 2. De loonaanvullingsuitkering
 3. De vervolguitkering

Wilt u de WGA-uitkering berekenen of wilt u weten hoelang uw medewerker een WGA-uitkering krijgt? Dit verschilt per soort uitkering. Lees verder over de verschillende WGA-uitkeringen.

Hoe kunt u de WGA-hiaatverzekering afsluiten?

Wilt u een WGA-hiaatverzekering afsluiten of meer informatie ontvangen? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook direct contact met ons opnemen via 088 56 79 100.