Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: WIA

Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In onze WIA-kennisbank vindt u informatie over de volgende onderwerpen: