Wat is re-integratie?

Re-integratie is erop gericht dat een langdurig zieke medewerker weer (deels of geheel) aan het werk kan. Dit kan zijn binnen de organisatie waar hij of zij al werkzaam was of bij een ander bedrijf.

Als uw medewerker ziek is, arbeidsongeschikt wordt en er langdurig ziekteverzuim dreigt, moet u als werkgever samen met uw medewerker aan de re-integratie werken. Het doel is om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of deels) weer aan het werk te krijgen. Dit heet re-integratie en verloopt via een re-integratietraject.

Terugkeer naar het werk kan op twee manieren gebeuren:

  • De medewerker gaat weer werken bij de huidige werkgever. Mogelijk in een nieuwe, of aangepaste functie. Dit wordt ook wel eerste spoor genoemd.
  • De medewerker kan niet meer terecht bij de huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel tweede spoor genoemd.
Lees meer over het eerste en tweede spoor bij re-integratie.

Wat betekent re-integratie?

Re-integratie betekent dat er alles aan wordt gedaan om de zieke/arbeidsongeschikte medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord (geheel of deels) aan het werk te krijgen.

Wat is een re-integratietraject?

Voor een goede re-integratie geldt de wettelijke regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar. Hierin staat wat werkgever en medewerker moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. Dit re-integratietraject bestaat uit verschillende stappen:

  1. De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse. Hierin staat waarom de medewerker niet meer kan werken, hoe hij of zij kan herstellen en wanneer de medewerker denkt het werk weer op te pakken (week 6).
  2. De werkgever schrijft binnen acht weken een Plan van Aanpak, samen met de medewerker. Hierin staat wat zij gaan doen om de medewerker gezond te laten terugkeren. Dit plan is op basis van de analyse van de bedrijfsarts (week 8).
  3. De werkgever moet de zieke medewerker aanmelden bij UWV (week 42).
  4. De werkgever krijgt van UWV een bevestiging en informatie over wat in het tweede ziektejaar moet worden gedaan (week 44).
  5. Hebben alle acties niet geholpen? Dan moet de werknemer een WIA-aanvraag bij UWV doen. UWV kijkt eerst of werkgever en medewerker genoeg hebben gedaan voor herstel. Pas daarna volgt de eventuele WIA-uitkering (week 91).

Hoelang duurt re-integratie

Het traject van re-integratie duurt maximaal 104 weken, oftewel twee jaar.

Hoelang duurt re-integratie na burn-out?

Hoe lang het duurt om te re-integreren met een burn-out, verschilt per persoon. Uit onderzoek blijkt wel dat een medewerker met een burn-out gemiddeld negen maanden afwezig is (TNO en CBS, 2018).

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

U bent samen met uw zieke medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie. Een officieel goedgekeurd verzuimbedrijf moet jullie hierbij ondersteunen. Dit kan een arbodienst zijn, maar mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. Zolang er maar een bedrijfsarts bij aangesloten is.

Wat als de werkgever niet meewerkt aan re-integratie?

Als een werkgever niet goed meewerkt aan re-integratie, is het goed om als medewerker advies te vragen aan een vakbond, vertrouwenspersoon op het werk of een patiëntenorganisatie.

Wat als de medewerker niet meewerkt aan re-integratie?

Wanneer uw medewerker niet meewerkt aan re-integratie, kunt u als werkgever maatregelen treffen. Bijvoorbeeld een 'deskundigenoordeel' aanvragen bij UWV, een loonsanctie opleggen of, in het uiterste geval, ontslag.

Langer ziek wat nu?

Natuurlijk hoopt u er samen met uw medewerker uit te komen bij arbeidsongeschiktheid. Helaas lukt dat niet altijd. Soms is de situatie ernstiger dan verwacht, of blijken klachten hardnekkiger dan werd aangenomen. In een aantal gevallen is verzuim veel meer en ingrijpender dan een griepje. Wat kunt u doen als iemand langer ziek blijft in de eerste twee ziektejaren?

Hulp en ondersteuning bij re-integratie

Zonder hulp re-integreren slaagt niet altijd. Bij langer durend verzuim wordt een goede begeleiding steeds belangrijker. De eindverantwoordelijkheid voor re-integratie ligt in eerste instantie bij u als werkgever.

We gaan ervan uit dat uw medewerker onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut. Deze behandelaar kijkt vooral met een medische bril naar de klachten en de situatie. Het kan helpen om ook eens te kijken naar een behandeling waarbij de aandacht meer op terugkeer naar het werk ligt. Een ander woord daarvoor is de-medicaliseren. Kort gezegd betekent dit verder kijken dan de klachten en vooral vooruitkijken naar mogelijke andere oplossingen.

Als u verzekerd bent, kunt u uw verzekeraar hiervoor inschakelen. Bij een snelle re-integratie hebben beide partijen voordeel en in veel gevallen wil een verzekeraar hierin ook ondersteunen. Natuurlijk wordt hierbij wel gekeken naar het resultaat. Heeft u een arbodienst? Ook deze kunt u hierbij betrekken om te overleggen over een mogelijke aanpak. Ga om tafel met alle betrokken partijen en vooral ook met uw zieke medewerker, om te praten over een mogelijke aanpak of oplossingen. Samen komt u vaak verder dat u denkt. Dit voorkomt dat verzuim langer duurt dan nodig.

Valkuilen

Een bekende valkuil bij re-integratie is dat uw medewerker van de ene op de andere dag weer volledig gaat werken. Omdat het werk niet langzaam wordt opgebouwd, kan er dan een terugval zijn. Ook kan er, door de langere afwezigheid, onbegrip ontstaan tussen u en uw medewerker. Klachten die niet direct zichtbaar zijn, bijvoorbeeld psychische klachten, kunnen ook voor onbegrip zorgen.

Houd er rekening mee dat het re-integratieproces van een oudere medewerker gemiddeld langer duurt dan van een jongere. Vaak geldt de regel: hoe langer iemand afwezig is in een bedrijf, hoe lastiger de terugkeer is. Daarom is het advies om tijdens de afwezigheid contact te houden met uw medewerker zodat deze betrokken blijft bij het bedrijf.


Ook interessant voor u: